Komisyon Adı:Milli Savunma Komisyonu
Konu:
Dönemi:24
Yasama Yılı:5
Tarih:04/12/2014


TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan, görüşülecek olan tasarının tümü üzerinde bir iki konuya temas etmek istiyorum.

     Bir tanesi, 1602 sayılı Yasa'nın 6'ncı ve 17'nci maddesinin değiştirilmesiyle alakalı 61'inci maddede Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin yapısında değişiklik öngörülüyor. Son günlerde askerî yüksek mahkemelerle ilgili basında bazı duyumlar alıyoruz. Bunlardan bir tanesi askerî yüksek mahkemelere kamuoyunda adı "paralel yapı" olarak geçen bir yapının müdahil olduğu ve buradan çıkan kararların böyle bir yapının etkisiyle değerlendirildiği konusunda yaygın bir kanaat oluşmaktadır. Bakanlık olarak böyle bir konuda yapılmış herhangi bir çalışma var mıdır? Bu yayınları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü konuyla ilgili yine bu mahkemeler tarafından verilmiş kararlarla mağdur olmuş silahlı kuvvetler mensuplarının beyanları var, bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir çalışma var mıdır?

     İkincisi, 4636'da bir değişiklik öngörüyorsunuz tasarıda NATO POL tesislerinin Petrol Yasası çerçevesinde depolanma ve iletim imkânından yararlanması öngörülüyor. Bu konuda NATO ile herhangi bir görüş alışverişinde bulunulmuş mudur?

     İkincisi, NATO tesislerinin, bu tür tesislerin başka NATO ülkelerinde de yararlanma şeklinde örnekleri var mıdır? Bu yasa çıktığında ve yurt içinde işlenmiş akaryakıtın yurt içinde nakliyesinden kaynaklanacak bir fiyat indirimi söz konusu olacak mıdır? Böyle bir tahmin, böyle bir öngörü var mıdır?

     Teşekkür ediyorum.