Komisyon Adı:Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
Konu:Tabiatı Ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (1/838)
Dönemi:26
Yasama Yılı:2
Tarih:07/06/2017


Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı (1/838) SELİNA DOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkanım, sayın Bakanlık yetkililerim; teşekkür ediyorum.

     Bizim elbette itirazlarımız var, muhalefet şerhimiz de olacak bu tasarıyla ilgili ancak bize gerek toplantı gerekse toplantının içeriği, biliyorsunuz, pazartesi günü tebliğ edildi. Dolayısıyla bizim, konunun ilgilileriyle, hatta birbirimizle dahi -dün de Genel Kurul vardı, pazartesi günü de Genel Kurul olmayan bir gün- görüşüp de karşılıklı görüş alışverişinde bulunma imkânımız olmadı. O yüzden, makul bir süre yani örneğin, yedi gün gibi makul bir süre tarafımıza verilmesini ve yazılı muhalefet şerhi...

     BAŞKAN - Esas komisyon henüz gündeme almış mı diye sordum, almamış, dolayısıyla olabilir yani makul bir süre.

     SELİNA DOĞAN (İstanbul) - Almadılar. Biz Çevre Komisyonu üyelerimizin de görüşünü almak isteriz.

     Az önce de sayın Bakanlık yetkilimiz, geçen ilerleme raporunda çevre faslındaki konuyla ilgili kısımdan bahsetti. Orada, örneğin, Paris Anlaşması'nın uygulanmasından bahsediliyor, işte, Türkiye geçtiğimiz günlerde askıya aldı. Yani tüm bunları biz detaylı olarak, yazılı olarak sunmak isteriz. O yüzden yedi gün gibi makul bir süre tarafımıza verilmesini talep ve rica ediyoruz

     Teşekkür ederim