Komisyon Adı:Anayasa Komisyonu
Konu:Manisa Milletvekili Özgür Özel'in İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın (2/1504) Esas Numaralı Kanun Teklifi'nin Teselsül Ettirilmiş 7'nci Maddesi Üzerinde Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin Açıklaması
Dönemi:26
Yasama Yılı:2
Tarih:28/12/2016


Manisa Milletvekili Özgür Özel'in İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 7'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, Sayın Paylan'ın konuşmasını dikkatle dinledim. Konuşmasının katıldığımız kısımları var, katılmadığımız, eleştiriye muhtaç kısımları var ama şiddetle reddedilecek kısımları da var. Çok teknik, detaya girmeden ve buradaki gündemden çok sapmadan şunu söyleyeyim. Biraz önce sayın Komisyon sözcümüz de ifade etmişti "Tarihten husumet çıkarmamak lazım." diye. Bugün, burada -tarihten ders alıp doğruları yapmayı konuşacağımızı hep söylüyoruz ya- geriye bakıp ileriye doğru geleceği kucaklayacak bir metnin olması gereken anayasa görüşmelerinde, tarihten husumet çıkarmak, tarihteki bazı olayları çok farklı bir dille burada dile getirmek geçmişteki yöneticileri ve doğrudan cumhuriyet tarihini hem töhmet altında bırakacak hem de bizleri son derece rahatsız edecek bir dili doğru bulmadığımızı belirtmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisinin dış politika konusunda son derece deneyimli kadrolarının tezi Türkiye'nin tezi hâline dönüşmüştü ve bu tez, tarihin siyasiler tarafından ele alınıp araçsallaştırılması yerine, tarihin tarihçiler tarafından özgürce ve bilimsel olarak araştırılıp bu konuda siyasilerin bu araçsallaştırılan tarih üzerinden kapanmış, kapanması ümit edilen yaraları siyasete alet ederek deşmemeleriydi. Bu tek taraflı bir söz ve söylem değildir. Bugün tarihin bir kısmında cumhuriyetten önce ve Cumhuriyet Dönemi'yle ilgili ne konuşulacaksa tarihçilerin araştırması... Biz, Dersim olayları konusunda da, Ermeni meselesi konusunda da Meclise verilmiş tüm önergelerde Meclis araştırma komisyonlarının kurulmasını hep destekledik. Bu konuda çekindiğimiz, utandığımız, sıkıntı duyduğumuz hiçbir şey yok ama bir anayasa konuşurken -kullanılacak olan dilin- hepimizin hatalarıyla ve sevaplarıyla ortak tarihi olan ama hepimiz için övünçlerle dolu bir dönemi şeytanlaştıracak bir dilden de uzak durulması gerekiyor. Bu konudaki hassasiyetimizi ifade etmek isterim.