Türkiye Büyük Millet Meclisi Daimi Komisyonları


ANAYASA KOMİSYONU
ADALET KOMİSYONU
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU
İÇİŞLERİ KOMİSYONU
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU
ÇEVRE KOMİSYONU
SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU
SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU
DİLEKÇE KOMİSYONU
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
(10 / 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
(10 / 74, 471, 472, 473, 474, 475) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
(10 / 49, 113, 118, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) Esas Numaralı Araştırma Komisyonu
(10 / 136, 176, 177, 178, 179, 180, 181) Esas Numaralı Meclis Araştırması
ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU
Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
TBMM İçtüzük Uzlaşma Komisyonu
GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU
(10 / 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
10 / 576, 577, 578
Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu