Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Sorgu Sonuçları
Bulunan Kayıt Sayısı : 62
Kanun Numarası Kabul Tarihi Başlığı
6169 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6168 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA ASKERİ ALANDA EĞİTİM, TEKNİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6167 23/02/2011 İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİİNSANÎ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNE EK İHTİYARİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6166 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKİLATI (TÜRKSOY) ARASINDA EVSAHİBİ ÜLKE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6165 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HUKUKUNA GÖRE KURULMUŞ OLAN ÜNİVERSİTELERİN KARŞILIKLI TANINMASINA DAİR MİLLETLERARASI ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
6164 23/02/2011 UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 17. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DENİZ YOLUYLA YAPILAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6163 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KAÇAKÇILIĞIN TESPİTİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6162 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ PETROL VE ELEKTRİK BAKANLIKLARI ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6161 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ 27 AĞUSTOS 1973 TARİHLİ HAM PETROL BORU HATTI ANLAŞMASI VE SONRASINDAKİ İLGİLİ ANLAŞMALAR, PROTOKOLLER, TOPLANTI TUTANAKLARI İLE EKLERİNİN TADİLİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6160 23/02/2011 TÜRKİYE-EFTA ORTAK KOMİTESİNİN EFTA DEVLETLERİ İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMANIN DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN 18 VE 23. MAD-DELERİNİN VE II SAYILI EKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE X VE XI SAYILI EKLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN 1/2005 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6159 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ ULUSAL ENERJİ İDARESİ ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6158 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDA GÜMRÜK MEVZUATININ DOĞRU BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI VE GÜMRÜK SUÇLARININ ÖNLENMESİ, SORUŞTURULMASI VE BU SUÇLARLA MÜCADELE KONULARINDA KARŞILIKLI İDARİ YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6157 23/02/2011 D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ VE ANILAN ANLAŞMANIN EKİNİ OLUŞTURAN D-8 ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASINA (TTA) İLİŞKİN MENŞE KURALLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6156 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BEYAZ RUSYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6155 23/02/2011 D-8 ÜYESİ ÜLKELER ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA ÇOK TARAFLI İDARİ YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6154 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVENYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6153 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6152 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İLE KURULAN ORTAK KOMİTENİN ANLAŞMAYA EK MENŞELİ ÜRÜNLER KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL II'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ 1/2009 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6151 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜKALIĞI ARASINDA GELİR VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOL VE İLGİLİ NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6150 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BAHREYN KRALLIĞI HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6149 23/02/2011 ULUSLARARASI KALKINMA HUKUKU ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞU HAKKINDA ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6148 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUNANİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İPSALA-KİPİ SINIR GEÇİŞ BÖLGESİNDE İKİ ÜLKE ARASINDA İKİNCİ BİR KARAYOLU SINIR GEÇİŞ KÖPRÜSÜ İNŞA EDİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6147 23/02/2011 DEVLETLERİN AYDA VE DİĞER GÖK CİSİMLERİNDEKİ FAALİYETLERİNİ DÜZENLEYEN ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6146 23/02/2011 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE DENİZ OTOYOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ HAKKINDA MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6145 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARİ, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6144 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE URUGUAY DOĞU CUMHURİYETİ ARASINDA DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6143 23/02/2011 AVRUPA HABERLEŞME OFİSİ KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6142 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK VE KONSÜLER MİSYON ÜYELERİNİN YAKINLARININ KAZANÇ GETİRİCİ BİR İŞTE ÇALIŞMALARINA OLANAK SAĞLAYAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6141 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA PAKİSTANDA TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (TİKA) TARAFINDAN PROGRAM KOORDİNASYON OFİSİ KURULMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6140 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSPANYA KRALLIĞI ARASINDA DİPLOMATİK VE KONSÜLER MİSYONLARDA ÇALIŞAN DİPLOMATİK, KONSÜLER, İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN YAKINLARININ KAZANÇ GETİRİCİ BİR İŞTE ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6139 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA DİPLOMATİK MİSYON VE KONSOLOSLUKLARDA ÇALIŞAN DİPLOMATİK VE KONSÜLER KADRO İLE İDARİ VE TEKNİK PERSONEL YAKINLARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6138 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA 30 HAZİRAN 1978 TARİHİNDE İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİ DEĞİŞTİREN EK SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6137 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE UKRAYNA HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6136 23/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA SAVUNMA UZAY İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6135 23/02/2011 AVRUPA KONSEYİ TERÖRİZMİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6134 22/02/2011 TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA DOĞAL GAZ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6133 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA VETERİNERLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6132 22/02/2011 GÜNEY DOĞU AVRUPADA YÜKSEK PERFORMANSLI BİR DEMİRYOLU AĞININ KURULMASI KONUSUNDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6131 22/02/2011 ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6130 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BAHREYN KRALLIĞI ARASINDA DENİZCİLİK ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6129 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6128 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA 17 TEMMUZ 1998 TARİHİNDE ANKARADA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN REVİZYONU İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6127 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DEVLETİ ARASINDA TELİF HAKLARI VE İLGİLİ DİĞER FİKRİ HAKLAR ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6126 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE FEDERAL DEMOKRATİK ETİYOPYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6125 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TARIM ALANINDA TEKNİK, BİLİMSEL VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLUNUN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6124 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SİNEMATOGRAFİK ORTAK YAPIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6123 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6122 22/02/2011 ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ AJANSININ STATÜSÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6121 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6120 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI, ORGANİZE SUÇLAR VE TERÖRİZMLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6119 22/02/2011 ÖZEL SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ KURUMU KURUCU ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6118 22/02/2011 ULUSLARARASI TİCARET FİNANSMANI İSLAMİ KURUMU KURUCU ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6117 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ASYA KALKINMA BANKASI ARASINDA ASYA KALKINMA BANKASININ BÖLGESEL OFİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6116 22/02/2011 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI ARASINDA AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEKİ İŞBİRLİĞİ VE FAALİYETLERİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6115 22/02/2011 GÜNEYDOĞU AVRUPA (GDA) KÜLTÜR BAKANLARI KONSEYİ ŞARTNAMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
6114 17/02/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
6113 16/02/2011 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BİR KISIM BORÇ VE ALACAKLARININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN
6112 15/02/2011 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
6111 13/02/2011 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
6110 09/02/2011 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
6109 05/02/2011 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
6108 01/02/2011 ASKERLİK KANUNU İLE YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki