14208480

KARARLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Kararlar KARAR NO:369 : Teşkilâtı Esasiye Kanununun maddei müzeyyelesının ilgasına ve tecdidi intihabata dair
Kabul Tarihi : 01/04/1339
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 1
28 15 283:293