14208482

KANUNLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ -- 1. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:81 : 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 1 sayılı geçici Kanunun 6 ncı maddesinin 5 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına dair Kanun
Kabul Tarihi : 12/09/1960
Resmi Gazete Tarihi ve No : 16.09.1960 No: 10605
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 43
1 10 23:26