14208550

KANUNLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:5997 : 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Tekrar Meriyete Konulması hakkında Kanun
Kabul Tarihi : 24/12/1952
Resmi Gazete Tarihi ve No : 31.12.1952 No: 8297
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 35
18 14 129:164
18 15 172
18 16 201:202
18 18 282:304
18 19 311
18 20 354
18 21 389:410 412 424:427