14208684

KANUNLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ -- 1. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:55 : 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 1 sayılı geçici Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun (BASILI GENEL KURUL TUTANAGI BULUNMAMAKTADIR)
Kabul Tarihi : 12/08/1960
Resmi Gazete Tarihi ve No : 16.08.1960 No: 10579
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 43