14208476

KANUNLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:364 : Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı mevaddının tavzihan tadiline dair Kanun
Kabul Tarihi : 29/10/1339
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 2
3 43 80 89:98