14208481

KANUNLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:3272 : Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
Kabul Tarihi : 29/11/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No : 01.12.1937 No: 3773
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
TBMM 13 no'lu Komisyon Raporu
20 9 76 78 83 86:89