14208561

KANUNLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:3115 : Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
Kabul Tarihi : 05/02/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No : 13.02.1937 No: 3533
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 17
TBMM 89 no'lu Komisyon Raporu
16 31 2 38 58:75 81:84