14208597

KANUNLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:2599 : Teşkilâtı esasiye Kanununun 10 ncu ve 11 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun
Kabul Tarihi : 05/12/1934
Resmi Gazete Tarihi ve No : 11.12.1934 No: 2877
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 14
TBMM 31 no'lu Komisyon Raporu
25 12 80 82:88