14208479

KANUNLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:1893 : Teşkilâtı esasiye Kanununun 95 nci maddesinin tadili hakkında kanun
Kabul Tarihi : 10/12/1931
Resmi Gazete Tarihi ve No : 15.12.1931 No: 1976
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 11
TBMM 9 no'lu Komisyon Raporu
4 6 29:35
5 12 33:34 37:39