14208668

KANUNLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ -- 1. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:157 : 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı geçici Kanuna ek ''Kurucu Meclis Teşkili'' hakkındaki Kanun
Kabul Tarihi : 13/12/1960
Resmi Gazete Tarihi ve No : 16.12.1960 No: 10682
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 43
3 48 2:33
3 49 2:50
3 50 2:38
4 51 2:53
4 52 2:28
4 53 16:17
4 54 2:6