14208545

KANUNLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:1222 : Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı maddelerini muaddil Kanun
Kabul Tarihi : 10/04/1928
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.04.1928 No: 863
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 6
TBMM 94 no'lu Komisyon Raporu
3 59 115:119