14208478

KANUNLAR

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLİ BİRLİK KOMİTESİ -- 1. Dönem
1 Kanunlar KANUN NO:1 : 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı hükümlerinin kaldırılması ve bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında geçici Kanun. (BASILI GENEL KURUL TUTANAGI BULUNMAMAKTADIR)
Kabul Tarihi : 12/06/1960
Resmi Gazete Tarihi ve No : 14.06.1960 No: 10525
Kanun Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 43