Kanun Bilgileri

Kanun Numarası 5615
Başlığı GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 28/03/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 81.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 30/03/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 03/04/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 04/04/2007
Resmi Gazete Numarası 26483
Diğer Bilgiler Tasarı/Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları
Kanun Numarası 5615
Başlığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERATİF HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ANKARA´DA İMZALANAN MODÜS VİVENDİ İLE TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARI VE EKLERİNİN ONANMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 20/03/1950
Kabul Edildiği Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 21/03/1950
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 22/03/1950
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 25/03/1950
Resmi Gazete Numarası 7466
Diğer Bilgiler Tasarı/Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları