Kanun Bilgileri

Kanun Numarası 5588
Başlığı GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kabul Tarihi 01/03/2007
Kabul Edildiği Birleşim 22.Dönem 5.Yasama Yılı 70.Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 05/03/2007
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 19/03/2007
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Geri Gönderme
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete Numarası
Diğer Bilgiler Tasarı/Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları
Kanun Numarası 5588
Başlığı İSTANBUL´DA İNTİŞAR EDEN RUMCA HRONOS GAZETESİ SAHİBİ, MÜDÜRÜ VE YAZI İŞLERİNİ FİİLEN İDARE EDEN İSTAVROS ZERVAPULOS´UN HÜKÜMLÜ OLDUĞU CEZANIN AFFI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi 08/03/1950
Kabul Edildiği Birleşim
Cumhurbaşkanlığına Gidiş Tarihi 09/03/1950
Cumhurbaşkanlığından Geliş Tarihi 11/03/1950
Cumhurbaşkanınca Yapılan İşlem Onay
Resmi Gazete Tarihi 15/03/1950
Resmi Gazete Numarası 7457
Diğer Bilgiler Tasarı/Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları