Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

ÖMER FETHİ GÜRER
CHP - NİĞDE

Bulunan Kayıt Sayısı:182
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2065 11/07/2019 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2064 11/07/2019 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2043 05/07/2019 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/2017 01/07/2019 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1980 13/06/2019 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1979 12/06/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1930 16/05/2019 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1916 13/05/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1915 13/05/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1895 16/04/2019 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1894 16/04/2019 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1893 16/04/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1892 16/04/2019 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1891 16/04/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1890 16/04/2019 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi
2/1889 16/04/2019 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1888 16/04/2019 Bankacılık Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1887 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1886 16/04/2019 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1885 16/04/2019 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1884 16/04/2019 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1883 16/04/2019 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1882 16/04/2019 Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1881 16/04/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1880 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1879 16/04/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1878 16/04/2019 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kaldırılması) İlişkin Yasa Teklifi
2/1877 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1876 16/04/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1875 16/04/2019 2/3/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1874 16/04/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1873 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1872 16/04/2019 Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Kurumunun Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1871 16/04/2019 Bitkisel Üretim ve Denetim Kurullarının Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1870 16/04/2019 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1869 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1868 16/04/2019 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1867 16/04/2019 7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1866 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1865 16/04/2019 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1864 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1863 16/04/2019 İş Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1862 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1861 16/04/2019 Belediye Başkanlarına Yerel Yönetim Hizmet Tazminatı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1860 16/04/2019 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1859 16/04/2019 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1858 16/04/2019 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1857 16/04/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1856 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1855 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1854 16/04/2019 Pasaport Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1853 16/04/2019 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1852 16/04/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1851 16/04/2019 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Hakkında Kanun Teklifi
2/1850 16/04/2019 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1849 16/04/2019 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1848 16/04/2019 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1847 16/04/2019 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1846 16/04/2019 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1845 16/04/2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1844 16/04/2019 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1843 16/04/2019 Devlet Memurları Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1842 16/04/2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1841 16/04/2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1840 16/04/2019 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1839 16/04/2019 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1838 16/04/2019 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1837 16/04/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1836 16/04/2019 Aksaray İlinde Sultanhanı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1835 16/04/2019 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1834 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1833 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1832 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1831 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1830 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1829 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1828 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1827 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1826 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1825 16/04/2019 7201 Sayılı Tebligat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1603 05/02/2019 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1575 21/01/2019 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1574 21/01/2019 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1570 16/01/2019 Niğde Tarım ve Hayvancılık Üniversitesi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1517 27/12/2018 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1516 27/12/2018 İtfaiye Çalışanlarının Özlük Haklarına İlişkin Kanun Teklifi
2/1502 24/12/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1497 15/12/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1489 15/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1480 12/12/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1475 10/12/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1471 10/12/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1470 10/12/2018 Köy Enstitüleri Sistemini Araştırma Enstitüsü Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1469 10/12/2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1468 10/12/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1467 10/12/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1466 10/12/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1465 10/12/2018 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1464 10/12/2018 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1463 10/12/2018 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1438 03/12/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi
2/1422 26/11/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1353 15/11/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1324 08/11/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1321 08/11/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1320 08/11/2018 İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1291 05/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1288 30/10/2018 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1271 05/11/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1269 05/11/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1208 22/10/2018 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1203 19/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1202 19/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1201 19/10/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1181 19/10/2018 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1172 18/10/2018 25.10.1984 Tarihli ve 3965 Sayılı Katma Değer Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1168 17/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1154 15/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1153 15/10/2018 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1152 15/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1151 15/10/2018 İcra ve iflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1141 15/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1133 11/10/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1091 02/10/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1090 02/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Teklifi
2/1076 26/09/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1067 24/09/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1066 24/09/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1065 24/09/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1064 24/09/2018 Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1063 24/09/2018 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1062 24/09/2018 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1061 24/09/2018 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1053 24/09/2018 Elektirik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1052 24/09/2018 Umumi Hıfzısıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1051 24/09/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/995 07/09/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/983 31/08/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/982 31/08/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/981 31/08/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/980 31/08/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/979 31/08/2018 Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/978 31/08/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/977 31/08/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/976 29/08/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/960 14/08/2018 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/914 02/08/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/887 31/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/886 31/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/885 31/07/2018 Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ile Şeker Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/884 31/07/2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/883 31/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/882 31/07/2018 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/874 30/07/2018 Terörle Mücadele Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/873 30/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/872 30/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/871 30/07/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/870 30/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi
2/824 19/07/2018 16.06.1983 Tarihli ve 2847 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/823 19/07/2018 12.04.2018 Tarihli ve 3713 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/820 19/07/2018 24.02.1968 Tarihli ve 1005 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/819 19/07/2018 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/816 19/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/814 19/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/812 19/07/2018 Kamulaştırma Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/811 19/07/2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/810 19/07/2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/808 19/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/807 19/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/806 19/07/2018 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/805 19/07/2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/804 19/07/2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/802 19/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/801 19/07/2018 Niğde İlinde Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/800 19/07/2018 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif
2/799 19/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/798 19/07/2018 19.10.2005 Tarih, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/797 19/07/2018 03.03.2004 Tarihli ve 5102 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/796 19/07/2018 08.06.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/792 18/07/2018 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/791 18/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/790 18/07/2018 03.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki