Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

VELİ AĞBABA
CHP - MALATYA

Bulunan Kayıt Sayısı:52
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2117 02/02/2018 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2106 26/01/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2063 04/01/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1860 02/10/2017 Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Kamu Bankaları, Tarım Kredi Kooperatifi, Elektrik Dağıtım Şirketlerine Olan Borçlarının Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi
2/1764 08/06/2017 Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığının Adının Şehit Yarbay Songül Yakut İlçe Jandarma Komutanlığı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1691 05/04/2017 4/12/1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun; 2'nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b), 4'üncü Maddesinin (c), 5'inci Maddesinin (c) Bendleri, Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1654 20/02/2017 Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı Kanunu Teklifi
2/1602 20/02/2017 22/4/1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1601 20/02/2017 26/04/1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1600 20/02/2017 10.06.1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1599 20/02/2017 Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi
2/1592 09/02/2017 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1582 25/01/2017 21.06.1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1562 10/01/2017 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1561 10/01/2017 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1560 10/01/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1411 14/10/2016 Ankara İline Bağlı Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesi ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1357 16/08/2016 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1344 10/08/2016 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1189 31/05/2016 Rehber Köpekler Hakkında Kanun Teklifi
2/1187 31/05/2016 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1162 06/05/2016 Kamu İhale Kanunu Teklifi
2/1154 10/05/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1150 06/05/2016 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Teklifi
2/919 03/03/2016 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/904 03/03/2016 Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/754 01/02/2016 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/677 13/01/2016 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/676 13/01/2016 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Kanununun 7. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/673 13/01/2016 03/07/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/653 16/12/2015 Terör Nedeniyle Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımızın Aileleri ile Yaralananlara Sağlanan Hakların Genişletilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/637 11/01/2016 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/628 08/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/588 31/12/2015 6306 Sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun', 2981 Sayılı 'İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun' ve 4706 Sayılı 'Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/571 28/12/2015 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/542 18/12/2015 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/534 17/12/2015 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/503 15/12/2015 Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Kamu Bankaları, Tarım Kredi Kooperatifi, Elektrik Dağıtım Şirketlerine Olan Borçlarının Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi
2/500 14/12/2015 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/494 08/12/2015 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
2/493 08/12/2015 Kadın Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/464 11/12/2015 İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/428 10/12/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/406 03/12/2015 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/385 03/12/2015 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/384 03/12/2015 2252 Sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/366 27/11/2015 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/350 24/11/2015 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/349 24/11/2015 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/308 24/11/2015 Ankara'da Barış Meydanı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/110 24/11/2015 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi
2/14 19/11/2015 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki