Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

UMUT ORAN
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:87
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/ 07/04/2015 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi
2/2821 03/04/2015 Büyük Elektrik Kesintilerinin Yol Açtığı Maddi Zararların Karşılanması Hakkında Yasa Teklifi
2/2756 05/03/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2755 05/03/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2725 20/02/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2706 11/02/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2689 10/02/2015 Kesin Hesap Komisyonu Kanunu Teklifi
2/2680 05/02/2015 Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2656 02/02/2015 25.5.2005 Tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2630 22/01/2015 17/7/2004 Tarihli ve 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2618 14/01/2015 16/8/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2599 08/01/2015 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
2/2595 26/12/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 25. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2587 01/12/2014 Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2580 23/12/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve TBMM Siyasi Etik Komisyonu Kurulmasına İlişkin TBMM Siyasi Etik Yasası Hakkında Kanun Teklifi
2/2546 28/11/2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2499 24/11/2014 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ek Göstergesinin Arttırılması) Dair Kanun Teklifi
2/2464 07/11/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2460 11/11/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2459 11/11/2014 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2443 03/11/2014 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2429 23/10/2014 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi
2/2411 22/10/2014 Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2393 22/09/2014 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2385 22/09/2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2378 09/09/2014 29/6/2001 Tarihli 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2336 24/07/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2334 23/07/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2327 17/07/2014 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2315 17/07/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2310 11/07/2014 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2309 11/07/2014 Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2298 08/07/2014 Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2289 04/07/2014 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
2/2242 11/06/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2215 11/06/2014 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2181 03/06/2014 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2163 07/05/2014 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2141 07/05/2014 Belediye Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2133 07/05/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2128 06/05/2014 04/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2124 30/04/2014 19/01/2012 Tarihli ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2089 19/03/2014 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2088 19/03/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2087 19/03/2014 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2030 13/02/2014 22.04.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2023 12/02/2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1970 22/01/2014 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1896 27/11/2013 13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1885 25/11/2013 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1844 25/10/2013 Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1728 16/07/2013 10/07/1953 Tarihli ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1727 15/07/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1724 12/07/2013 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda, 1111 Sayılı Askerlik Kanununda ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1705 04/07/2013 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1601 31/05/2013 Kimyasal Gösteri Kontrol Ajanlarının Kamu Kurumları Tarafından İthalatının ve Kullanımının Yasaklanmasına Dair Kanun Teklifi
2/1409 03/04/2013 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1275 19/02/2013 24/02/1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1201 31/01/2013 Ceza İnfaz Kurumları Personeline İnfaz ve Güvenlik Tazminatı Verilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1139 09/01/2013 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1130 03/01/2013 Askerlik Görevinin İfası Sırasında Yaşamını Yitirenlerin Ailelerinin Korunması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1093 15/12/2012 19.4.1990 Tarihli ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/857 14/09/2012 İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/829 28/08/2012 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/816 27/08/2012 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/783 17/07/2012 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/770 09/07/2012 24/06/2004 Tarihli 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/761 03/07/2012 Ceza İnfaz Kurumu Personelinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/568 27/04/2012 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/551 25/04/2012 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/518 12/04/2012 Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Kuruluş Kanunu Teklifi
2/507 12/04/2012 12 Eylül Öncesi Kapatılan veya Faaliyeti Durdurulan Demokratik Kitle Örgütlerinin Haklarının ve Mal Varlıklarının İadesine Dair Kanun Teklifi
2/468 29/03/2012 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/458 19/03/2012 Şehit Yakınları ile Gazilerin Toplumsal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/389 15/02/2012 Taksici Esnafının Teşvik Edilmesi, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, Taksi Sürücüsünün Güvenliğinin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/303 11/01/2012 13/06/1952 Tarihli ve 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/296 11/01/2012 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/273 04/01/2012 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/260 09/12/2011 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi
2/236 29/11/2011 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/232 22/12/2011 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/209 08/12/2011 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/163 15/11/2011 Aile Sigortası Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/161 18/11/2011 Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/151 14/11/2011 03.05.1985 Tarihli İmar Yasası ile Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/134 02/11/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/9 12/07/2011 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki