Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

OKTAY VURAL
MHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı:135
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2728 24/02/2015 25/8/2011 Tarihli 652 Sayılı 'Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Bazı Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2722 19/02/2015 Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2682 05/02/2015 Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2681 05/02/2015 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2568 17/12/2014 "17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası"na Dair Kanun Teklifi
2/2539 03/12/2014 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2526 03/12/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2525 02/12/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2368 25/08/2014 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2325 14/07/2014 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2317 14/07/2014 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2316 14/07/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2313 14/07/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2303 03/07/2014 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2295 03/07/2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2265 13/06/2014 23.02.1963 Tarihli 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2228 12/06/2014 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2227 11/06/2014 Nişasta Bazlı Şeker Kotasının Düşürülmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2191 28/05/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2164 09/05/2014 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2067 27/02/2014 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2066 27/02/2014 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2058 24/02/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2057 24/02/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2056 24/02/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2043 18/02/2014 Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2038 12/02/2014 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2025 12/02/2014 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1999 04/02/2014 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1993 30/01/2014 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1955 14/01/2014 Orman Köylülerin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1899 03/12/2013 Türkiye İş Kurumu Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1879 22/11/2013 Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1869 20/11/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1810 04/11/2013 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/1797 09/10/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1794 03/10/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1751 20/08/2013 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1726 13/07/2013 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1656 19/06/2013 Tarımsal Sulama ve Köy İçme Suyu Elektrik Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1653 19/06/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1637 18/06/2013 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1628 13/06/2013 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1584 29/05/2013 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1570 22/05/2013 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1549 08/05/2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1548 08/05/2013 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1544 08/05/2013 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1532 08/05/2013 Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1530 08/05/2013 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1529 08/05/2013 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1373 21/03/2013 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1298 21/02/2013 Özel Tüketim vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1297 21/02/2013 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1247 08/02/2013 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1242 08/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1241 08/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1233 07/02/2013 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1232 07/02/2013 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1190 18/01/2013 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1186 18/01/2013 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1183 14/01/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1182 14/01/2013 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1181 14/01/2013 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1176 18/01/2013 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1175 18/01/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1169 18/01/2013 Yeraltı Suları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1161 14/01/2013 Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1160 14/01/2013 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1159 14/01/2013 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1154 14/01/2013 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1147 14/01/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1108 21/12/2012 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1102 21/12/2012 Engelli Hakları İzleme Komisyonu Kanun Teklifi
2/966 05/11/2012 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/965 05/11/2012 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çağrı Merkezi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/940 17/10/2012 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/927 17/10/2012 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/894 09/10/2012 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/885 02/10/2012 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/873 27/09/2012 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/861 19/09/2012 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun ile Yükseköğretim Kanununda Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/743 28/06/2012 Yükseköğretim Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/742 28/06/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/664 08/06/2012 Ceyhan Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/628 16/05/2012 Uzman Jandarma Kanunu ve Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/617 16/05/2012 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/616 16/05/2012 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/615 15/05/2012 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/614 15/05/2012 Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/613 15/05/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/612 15/05/2012 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/603 16/05/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/599 16/05/2012 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/598 16/05/2012 Güvenlik Tazminatı Ödenmesine Dair Kanun Teklifi
2/595 15/05/2012 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/594 15/05/2012 T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ve Özürlü Memur Seçme Sınavının İsminin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/492 30/03/2012 2013 Yılının "Düşünme ve Beyin Yılı" İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/473 30/03/2012 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/453 09/03/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/428 07/03/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/399 27/02/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/398 06/03/2012 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/397 27/02/2012 Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/385 27/02/2012 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/382 21/02/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/379 15/02/2012 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/363 31/01/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/355 25/01/2012 Uyuşturucu ve Psikotrop Madde, Bağımlılığı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/308 10/01/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/302 10/01/2012 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/288 10/01/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/278 10/01/2012 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/245 15/12/2011 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/221 08/12/2011 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ile İlgili Kanun Teklifi
2/219 24/11/2011 Öğretmen İhtiyacının ve Eğitim Programlarının Planlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Teklifi
2/213 18/11/2011 Güvenlik Tazminatı Kanun Teklifi
2/212 17/11/2011 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/208 24/11/2011 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/195 02/12/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/193 02/12/2011 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/191 23/11/2011 Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/189 02/12/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/170 21/11/2011 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/166 24/11/2011 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/162 22/11/2011 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/160 17/11/2011 6831 Sayılı Orman Kanununun 31. ve 32. Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/157 11/11/2011 Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/150 14/11/2011 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/142 02/11/2011 4/11/1984 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/141 02/11/2011 24/2/1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/136 02/11/2011 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/135 02/11/2011 12/4/1991 Tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/132 02/11/2011 3/11/1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/16 18/07/2011 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki