Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

MEHMET ŞANDIR
MHP - MERSİN

Bulunan Kayıt Sayısı:85
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/893 10/03/2011 Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/891 09/03/2011 Dört İlçe ve İnegöl Adıyla Yeni Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/879 03/03/2011 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 59 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/866 08/02/2011 Özel Güvenlik Görevlileri Çalışma Ruhsat Harcının Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/865 26/01/2011 5216 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/863 28/01/2011 Belde Belediye Başkanlarına Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/860 26/01/2011 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/843 04/01/2011 Milletvekilliği Genel Seçimlerinin 12 Haziran 2011 Tarihinde Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/842 29/12/2010 Tarsus Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/832 24/12/2010 Alanya Adıyla Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/829 23/12/2010 4956 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/827 08/12/2010 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/814 08/12/2010 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/808 29/11/2010 31/05/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/804 29/11/2010 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/780 28/10/2010 Yaşlı ve Özürlü Maaşlarının Artırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/779 27/10/2010 Çalışanların Doğum İzninin 20 Haftaya Çıkarılması Hakkında Kanun Teklifi
2/778 20/10/2010 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/755 01/10/2010 Savarona Yatı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisine Tahsisi Hakkında Kanun Teklifi
2/739 15/07/2010 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/738 09/07/2010 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/733 30/06/2010 Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/719 11/06/2010 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/717 11/06/2010 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Ek 2. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/691 22/04/2010 Vergi Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkında kanun Teklifi
2/690 22/04/2010 Sigorta Primi Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/689 22/04/2010 Esnafın Halk Bankasına ve Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine; Çiftçilerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/688 22/04/2010 Tarımsal Sulama ve Köy İçme Suyu Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/687 22/04/2010 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/683 21/04/2010 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/682 21/04/2010 Esnaf ve Çiftçilerin Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/681 22/04/2010 Esnaf ve Çalışanların Vergi Yükünün Hafifletilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/673 09/04/2010 Elektronik Haberleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/669 09/04/2010 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/662 30/03/2010 Şebinkarahisar Adıyla Bir İl ve Yeşilbük Adıyla Bir İlçe Kurulmasına ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/646 17/03/2010 Milli Eğitim Bakanlığında Sözleşmeli Statüde Çalıştırılan Öğretmenlerin Memur Kadrolarına Atanması Hakkında Kanun Teklifi
2/641 12/03/2010 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/639 10/03/2010 8/6/1984 Tarihli ve 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/637 04/03/2010 Devlet Memurları Kanunu, Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/607 10/02/2010 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/569 07/01/2010 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/568 07/01/2010 8/5/1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/549 25/11/2009 Türk Dünyası İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/542 02/12/2009 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/537 19/11/2009 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/528 27/10/2009 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinde Sayılanlar İle Memur, İşçi ve BAĞ-KUR Emeklilerine, Yılda Bir Defa Olmak Üzere Her Yılın Eylül Ayı İçerisinde Bir Maaş Tutarında Kışa Hazırlık Yardımı Adı Altında İlave Ödeme Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/525 22/10/2009 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/517 13/10/2009 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/516 07/10/2009 29/08/1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/507 02/10/2009 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/486 25/06/2009 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/484 25/06/2009 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/466 15/05/2009 Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/460 13/05/2009 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/452 30/04/2009 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/449 21/04/2009 Uyuşturucu ve Psikotrop Madde, Bağımlılığı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/425 03/04/2009 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/416 20/02/2009 Kredi Kartı Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/415 20/02/2009 Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/408 12/02/2009 Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/402 05/02/2009 Bir İlçe ve Silifke Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/383 14/01/2009 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/373 25/12/2008 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/364 18/12/2008 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Geçici Madde Eklenmesi ile İlgili Kanun Teklifi
2/357 27/11/2008 Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Silinmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/312 30/07/2008 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/289 17/06/2008 Çiftçilerimizin, Tarımsal Sulamadan Dolayı Devlete Ait Elektrik Dağıtım Şirketlerine Olan Vadesi Geçmiş Elektrik Borçları İle Tarım Kredi Kooperatifleri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye Olan Zirai Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/279 03/06/2008 Muhtaç Durumdaki İşsiz Aile Reislerine, Kendilerine İş Bulup Çalışmaya Başlayıncaya Kadar, 16 Yaşından Büyüklere Net Ödenen Asgari Ücretin Yarısı Kadar Aylık İşsizlik Aile Yardım Ödemesi Yapılarak, Muhtaç Durumdaki Ailelerin Sosyal Koruma Altına Alınmasına Dair Teklifi
2/239 09/05/2008 Hâkimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/197 26/03/2008 İki İlçe ve Anamur Adıyla Yeni Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/184 10/03/2008 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/170 27/02/2008 Amasya İline Bağlı Ezinepazar Adlı Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/168 26/02/2008 Bursa İli Büyükşehir Kapsamında, Osmangazi İlçesinden Ayrılacak Emek ve Demirtaş Adıyla; Nilüfer İlçesinden Ayrılacak Görükle ve Çalı Adıyla Dört Yeni İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/165 21/02/2008 Mersin İli, Tarsus İlçesine Bağlı Huzurkent Beldesinde Huzurkent Adı Altında Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/164 20/02/2008 Mersin İli, Merkez İlçesine Bağlı Mezitli Beldesinde Mezitli Adı Altında Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/156 12/02/2008 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/151 11/02/2008 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/148 01/02/2008 26 Şubat 1992 Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Katliam" Olarak Tanınması, 26 Şubatın "Hocalı Katliamını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/142 29/01/2008 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/141 29/01/2008 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/131 21/01/2008 Üniversitelerin İki Yıllık Meslek Yüksek Okulundan Mezun Olanların Kadro Unvan Yetki ve Askerlik Bildiriminde Yapılacak Değişiklikler Hakkında Kanun Teklifi
2/123 11/01/2008 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/115 31/12/2007 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/114 28/12/2007 Türk Tekniker ve Meslek Elemanları Odaları Birliği Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi
2/74 14/11/2007 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki