Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

AHMET IŞIK
AK Parti - KONYA

Bulunan Kayıt Sayısı:82
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/1024 15/05/2007 Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1015 03/05/2007 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1013 25/04/2007 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1011 01/05/2007 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/974 12/03/2007 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/968 05/03/2007 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/964 23/02/2007 Kuru Sıkı Tabir Edilen Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Teklifi
2/963 27/02/2007 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/958 23/02/2007 Bilişim Sistemi Üzerinden Suç Teşkil Eden Zararlı Yayınlarla Mücadele Hakkında Kanun Teklifi
2/952 15/02/2007 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/935 19/01/2007 Siyasi Etik Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/919 20/12/2006 Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/907 13/12/2006 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/891 06/11/2006 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/887 07/11/2006 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/865 21/09/2006 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/846 28/07/2006 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/840 28/06/2006 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi
2/838 28/06/2006 Kamudaki Bilginin Vatandaştan İstenmemesi Hakkında Kanun Teklifi
2/821 14/06/2006 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/795 16/05/2006 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/792 16/05/2006 Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/783 03/05/2006 Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/771 18/04/2006 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/764 10/04/2006 Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/723 28/02/2006 Elektronik Tebligat Kanunu Teklifi
2/705 22/02/2006 Büyük Mağazalar Kanunu Teklifi
2/697 02/02/2006 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/665 14/12/2005 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/659 14/12/2005 Suşehri İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/657 14/12/2005 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/650 14/12/2005 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/646 14/12/2005 Belediye Gelirleri Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/642 14/12/2005 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/640 14/12/2005 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/628 24/11/2005 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/624 24/11/2005 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/623 24/11/2005 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/608 21/10/2005 Pasaport Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/602 18/10/2005 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/591 14/10/2005 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/581 24/08/2005 Yolsuzluklarla Mücadele Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/580 15/08/2005 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/563 22/06/2005 Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/554 20/06/2005 Kültür ve Sanat Adamlarının Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/553 20/06/2005 Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/550 22/06/2005 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/544 16/06/2005 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/524 09/06/2005 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/521 08/06/2005 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/520 08/06/2005 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/511 07/06/2005 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/510 07/06/2005 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/505 03/06/2005 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/504 03/06/2005 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/496 26/05/2005 Türkçenin Kullanılmasına ve Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Kanun Teklifi
2/495 26/05/2005 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/490 16/05/2005 Türkçe'nin Kullanımı ve Korunması Yasası Teklifi
2/488 12/05/2005 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi
2/487 12/05/2005 Yazılıkaya Tarihi Milli Parkı Kanunu Teklifi
2/480 11/05/2005 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/435 26/04/2005 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/413 23/03/2005 Mikro Finans Kuruluşları Hakkında Kanun Teklifi
2/405 09/03/2005 İletişim Araçlarının Kullanımında, Tüketicilerin Bilinçaltı Ses ve Görüntü Efektlerine Karşı Korunması Hakkında Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/394 25/02/2005 Sayıştay Kanunu Teklifi
2/393 24/02/2005 877 Sayılı Teşkilatı Mülkiye Kanununun 2. Maddesiyle Bağlı 4 Nolu Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/342 04/11/2004 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Milli Eğitim Personeli Çalıştırılması ile Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/337 27/10/2004 Uluslararası Müsabakalarda Yarışan Milli Sporcuların Devlet Sporcusu Olarak Anılması ve Maaş Bağlanarak Emeklilik Hakkı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/333 27/10/2004 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda ve Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/311 01/07/2004 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/304 24/06/2004 Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/291 25/05/2004 Orman Kanununun İkinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/265 02/03/2004 Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/233 22/12/2003 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/202 10/11/2003 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 4736 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/183 10/10/2003 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 4.Maddesinin 3.Fıkrasına Ek Yapılması ve 15.Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/172 17/07/2003 Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/166 03/07/2003 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/153 11/06/2003 09.07.1945 Tarih ve 4785 Sayılı Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/101 19/03/2003 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/83 19/02/2003 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1 03/12/2002 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki