Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Kanun Teklifleri

NECDET BUDAK
AK Parti - EDİRNE

Bulunan Kayıt Sayısı:81
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/1024 15/05/2007 Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1015 03/05/2007 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1011 01/05/2007 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/673 17/01/2006 Gelir Vergisi Kanunu ve 6183 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/668 14/12/2005 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/667 14/12/2005 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/653 14/12/2005 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/650 14/12/2005 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/649 14/12/2005 İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/648 14/12/2005 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/647 14/12/2005 Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/645 14/12/2005 Mera Kanununun 14. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/644 14/12/2005 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Bir Madde Eklenmesi İle İlgili Kanun Teklifi
2/643 14/12/2005 Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/642 14/12/2005 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/641 14/12/2005 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/640 14/12/2005 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/639 14/12/2005 Karayolları Trafik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/638 14/12/2005 Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/635 14/12/2005 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/634 14/12/2005 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/629 24/11/2005 Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/628 24/11/2005 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/624 24/11/2005 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/623 24/11/2005 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/621 21/11/2005 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi
2/594 14/10/2005 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/593 14/10/2005 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/591 14/10/2005 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/587 14/10/2005 Radyo ve Televizyonların Kuruluşları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/583 15/08/2005 Yükseköğretim Kanununda ve Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/581 24/08/2005 Yolsuzluklarla Mücadele Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/580 15/08/2005 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/579 15/08/2005 Jeotermal Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi
2/578 15/08/2005 Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/575 04/07/2005 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/566 24/06/2005 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/565 22/06/2005 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
2/557 21/06/2005 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/555 20/06/2005 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/554 20/06/2005 Kültür ve Sanat Adamlarının Sosyal Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/553 20/06/2005 Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/552 20/06/2005 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/550 22/06/2005 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/544 16/06/2005 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/519 08/06/2005 2809 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/513 08/06/2005 Evleneceklere Kredi Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/505 03/06/2005 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/504 03/06/2005 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/502 01/06/2005 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/499 02/06/2005 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/498 02/06/2005 Yabancı Dil Öğretimine İlişkin Kanun Teklifi
2/428 12/04/2005 Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/293 17/05/2004 Muhtarların Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/291 25/05/2004 Orman Kanununun İkinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/281 27/04/2004 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/265 02/03/2004 Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/264 20/02/2004 12 Eylül 1980 Tarihinden Sonra, Çalışmadan Alakonulan, Kapatılan ve Münfesih Sayılan Mesleki Dernek ve Kuruluşların Yeniden Açılması ve Hazineye Devredilen Taşınmazların Geri Verilmesi İle İlgili Yasa Önerisi
2/257 19/02/2004 Denizciler, Gözcüler, Karaağaç ve Payas Adlarıyla Dört İlçe, İskenderun Adı ile Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/253 18/02/2004 Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Kanunu Teklifi
2/246 20/01/2004 Fethiye Adıyla Bir İl ve Dört Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/236 07/01/2004 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/208 13/11/2003 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/202 10/11/2003 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 4736 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/183 10/10/2003 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 4.Maddesinin 3.Fıkrasına Ek Yapılması ve 15.Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/172 17/07/2003 Pasaport Kanununun 14 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/147 30/05/2003 İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi
2/135 30/04/2003 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/131 22/04/2003 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/126 15/04/2003 17 Nisan'ın Her Yıl "Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/95 05/03/2003 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/93 04/03/2003 3 Mart'ın Her Yıl "Laiklik ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/85 20/02/2003 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/75 04/02/2003 Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/54 21/01/2003 Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/48 15/01/2003 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/47 14/01/2003 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/31 08/01/2003 Balıkesir İlinde Altınova Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/30 07/01/2003 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesine ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/22 24/12/2002 "3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" nda Değişiklik Yapılması ve TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına İlişkin Yasa (Siyasi Ahlak Yasası) Teklifi
2/4 28/11/2002 Balıkesir İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki