Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MURAT BAKAN
CHP - İZMİR

Bulunan Kayıt Sayısı:86
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2346 09/05/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2331 27/04/2018 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2299 09/04/2018 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2289 06/04/2018 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2288 06/04/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2287 05/04/2018 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2281 05/04/2018 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2277 29/03/2018 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2276 29/03/2018 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2275 29/03/2018 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2274 29/03/2018 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2273 29/03/2018 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2272 29/03/2018 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2271 29/03/2018 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2256 16/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2241 16/03/2018 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2240 16/03/2018 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2233 16/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2232 16/03/2018 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2231 16/03/2018 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2229 16/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2228 16/03/2018 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2224 12/03/2018 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2223 12/03/2018 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2215 09/03/2018 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2803 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2214 12/03/2018 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2203 08/03/2018 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2201 08/03/2018 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2191 06/03/2018 5661 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2190 06/03/2018 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2184 05/03/2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2183 05/03/2018 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2182 05/03/2018 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2176 05/03/2018 4769 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2175 05/03/2018 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2168 01/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2147 21/02/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2033 14/12/2017 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2032 14/12/2017 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2031 14/12/2017 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2030 14/12/2017 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1965 29/11/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1941 20/11/2017 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1864 04/10/2017 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1862 04/10/2017 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1837 19/09/2017 4295 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1835 19/09/2017 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1832 19/09/2017 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1829 19/09/2017 3621 Sayılı Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1817 02/08/2017 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif
2/1811 21/07/2017 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1810 19/06/2017 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifif
2/1802 21/07/2017 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1801 21/07/2017 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1800 21/07/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1774 19/06/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1737 29/05/2017 Çocukları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1700 21/04/2017 11.04.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şubat Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Teklifi
2/1681 23/03/2017 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1674 20/03/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1670 20/03/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1668 20/03/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1667 20/03/2017 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1662 15/03/2017 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1657 14/03/2017 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1650 14/03/2017 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1639 07/03/2017 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1616 23/02/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1612 21/02/2017 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1608 17/02/2017 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1607 17/02/2017 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1606 15/02/2017 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1605 15/02/2017 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1595 10/02/2017 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1584 02/02/2017 682 Nolu Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1502 01/12/2016 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1484 16/11/2016 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1423 18/10/2016 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünede Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1417 13/10/2016 Kamu İhale Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1397 04/10/2016 Kapatılan Vakıf Üniversitelerin Akademik Personelinin Yeniden Atanmaları Hakkında Kanun Teklifi
2/1345 09/08/2016 28.03.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1292 30/06/2016 17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1126 26/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi
2/1125 25/04/2016 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hususunda Kanun Teklifi
2/1085 07/04/2016 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1043 01/04/2016 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki