Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ÖMER FETHİ GÜRER
CHP - NİĞDE

Bulunan Kayıt Sayısı:122
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2327 18/04/2018 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2324 18/04/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2323 18/04/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2322 17/04/2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2316 13/04/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2315 12/04/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2306 12/04/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2294 05/04/2018 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Şeker Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2285 05/04/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2284 05/04/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2266 29/03/2018 Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2263 27/03/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2261 27/03/2018 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2260 27/03/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2255 16/03/2018 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2218 12/03/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2213 12/03/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi
2/2193 08/03/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2189 06/03/2018 Terörle Mücadele Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2188 06/03/2018 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2187 06/03/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2186 06/03/2018 Bankacılık Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2173 05/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2172 05/03/2018 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2166 01/03/2018 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2159 21/02/2018 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2155 21/02/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2151 21/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2146 20/02/2018 Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2145 20/02/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2144 20/02/2018 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2138 15/02/2018 Köy Enstitüleri Sistemini Araştırma Enstitüsü Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2136 15/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2130 09/02/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2124 07/02/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kaldırılması) İlişkin Yasa Teklifi
2/2118 07/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2084 10/01/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2080 10/01/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2078 10/01/2018 2/3/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2068 08/01/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2067 08/01/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2052 22/12/2017 Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Kurumunun Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2040 20/12/2017 Bitkisel Üretim ve Denetim Kurullarının Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2039 20/12/2017 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2029 20/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2028 20/12/2017 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2027 20/12/2017 7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2013 14/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2011 12/12/2017 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2010 12/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2004 08/12/2017 İş Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1990 08/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1969 29/11/2017 Belediye Başkanlarına Yerel Yönetim Hizmet Tazminatı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1966 29/11/2017 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1947 23/11/2017 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1938 17/11/2017 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1932 16/11/2017 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1912 31/10/2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1901 26/10/2017 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1900 26/10/2017 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1896 23/10/2017 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1884 18/10/2017 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1879 11/10/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1873 10/10/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1838 19/09/2017 Pasaport Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1819 02/08/2017 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1786 29/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1785 23/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1781 23/06/2017 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1780 23/06/2017 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Hakkında Kanun Teklifi
2/1770 15/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1769 15/06/2017 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1768 15/06/2017 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1748 01/06/2017 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1747 01/06/2017 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1739 29/05/2017 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1738 29/05/2017 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1732 24/05/2017 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1718 12/05/2017 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1666 17/03/2017 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1665 17/03/2017 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1656 14/03/2017 Devlet Memurları Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1653 15/03/2017 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1644 08/03/2017 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1643 08/03/2017 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1642 08/03/2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1641 08/03/2017 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1633 03/03/2017 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1632 03/03/2017 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1617 23/02/2017 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1563 10/01/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
2/1538 19/12/2016 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1537 19/12/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1518 09/12/2016 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1515 08/12/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1464 08/11/2016 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1457 08/11/2016 Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1447 01/11/2016 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1427 18/10/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1407 10/10/2016 Niğde İlinde Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1351 12/08/2016 Aksaray İlinde Sultanhanı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1302 12/07/2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1301 12/07/2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1296 30/06/2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1287 30/06/2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1067 29/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1041 01/04/2016 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1018 29/03/2016 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1015 29/03/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/894 26/02/2016 Kamulaştırma Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/868 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/867 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/866 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/865 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/849 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/848 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/807 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/806 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/805 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/717 20/01/2016 19.10.2005 Tarih, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/562 25/12/2015 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/233 23/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki