Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:225
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/2163 22/02/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1787 07/07/2017 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1764 08/06/2017 Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığının Adının Şehit Yarbay Songül Yakut İlçe Jandarma Komutanlığı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1734 24/05/2017 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1731 24/05/2017 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1719 05/05/2017 Türk Ceza Kanunun 299'ncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1705 03/05/2017 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1699 21/04/2017 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1698 21/04/2017 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1691 05/04/2017 4/12/1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun; 2'nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b), 4'üncü Maddesinin (c), 5'inci Maddesinin (c) Bendleri, Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1651 14/03/2017 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1629 03/03/2017 24/06/2004 Tarihli 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1609 17/02/2017 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1497 01/12/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1496 01/12/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1459 09/11/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1414 10/10/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1384 19/09/2016 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1369 31/08/2016 Gaziantep'te Meydana Gelen Saldırıda Hayatını Kaybeden Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1359 10/08/2016 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 25. Maddesi Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1341 08/08/2016 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16. Maddesi Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1311 01/07/2016 Türk Ceza Kanununda ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1284 28/06/2016 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1283 28/06/2016 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi
2/1206 03/06/2016 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasaklarından Etkilenen İl ve İlçelerde Esnafa ve Her Ölçekten İşletmelere Kira Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1042 01/04/2016 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1016 29/03/2016 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Terörle Mücadele Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1003 25/03/2016 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/926 08/03/2016 Sosyal Hizmetler Kanunu ile Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/846 15/02/2016 Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/804 15/02/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/637 11/01/2016 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/636 11/01/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/594 31/12/2015 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/593 31/12/2015 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/592 31/12/2015 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/591 31/12/2015 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/590 31/12/2015 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/589 31/12/2015 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/542 18/12/2015 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/531 07/12/2015 Basın Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/500 14/12/2015 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/494 08/12/2015 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
2/290 24/11/2015 5393 Sayılı Belediye Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/289 24/11/2015 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu İle Bankacılık Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/288 24/11/2015 Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/287 24/11/2015 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/286 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/285 24/11/2015 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/284 24/11/2015 Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi
2/283 24/11/2015 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/282 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/281 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/280 24/11/2015 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/279 24/11/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/278 24/11/2015 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/277 24/11/2015 Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "Utanç ve Yüzleşme Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/276 24/11/2015 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
2/275 24/11/2015 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/274 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/273 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/271 24/11/2015 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/270 24/11/2015 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/269 24/11/2015 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/268 24/11/2015 19 Ekim Gününün Muhtarlar Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/267 24/11/2015 Türk Ceza Kanununun 299 Uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/266 24/11/2015 4688 Sayılı Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/265 24/11/2015 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/264 24/11/2015 Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/263 24/11/2015 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/262 24/11/2015 Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/261 24/11/2015 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/260 24/11/2015 5393-657/4B-4924 Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçilmesi İçin Kanun Teklifi
2/259 24/11/2015 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/258 24/11/2015 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/257 24/11/2015 Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/256 24/11/2015 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/255 24/11/2015 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/254 24/11/2015 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/253 24/11/2015 Bazı Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesi Hakkında Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/217 24/11/2015 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/216 24/11/2015 Türk Ceza Kanununun 109. ve 234. Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/215 24/11/2015 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/214 24/11/2015 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/213 24/11/2015 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 43. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/212 24/11/2015 İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Hakkında Kanun Teklifi
2/211 24/11/2015 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/210 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/209 24/11/2015 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/208 24/11/2015 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/207 24/11/2015 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/206 24/11/2015 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/205 24/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/204 24/11/2015 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/203 24/11/2015 21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/202 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/201 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/200 24/11/2015 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/199 24/11/2015 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/198 24/11/2015 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/197 24/11/2015 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/196 24/11/2015 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/195 24/11/2015 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/194 24/11/2015 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/193 24/11/2015 5233 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/192 24/11/2015 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7'nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/191 24/11/2015 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/190 24/11/2015 Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/189 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/188 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/187 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/186 24/11/2015 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/185 24/11/2015 Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/184 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/183 24/11/2015 Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/182 24/11/2015 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/181 24/11/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/180 24/11/2015 Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/179 24/11/2015 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/178 24/11/2015 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/177 24/11/2015 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/176 24/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/175 24/11/2015 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/174 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/173 24/11/2015 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/172 24/11/2015 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/171 24/11/2015 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/170 24/11/2015 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/169 24/11/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/168 24/11/2015 Türk Ceza Kanunun 299' uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/167 24/11/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/166 24/11/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/165 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/164 24/11/2015 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/163 24/11/2015 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/162 24/11/2015 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/161 24/11/2015 Diyarbakır İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/160 24/11/2015 Irak' ta Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen El- Enfal Katliamı Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
2/159 24/11/2015 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/158 24/11/2015 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/157 24/11/2015 Geçmişte Yaşanan Acı ve Travmaları Hatırlatan İsimleri Taşıyan Yerlerin Belirlenmesi ve Bu İsimlerin Kaldırılmasına İlişkin Tespit Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/156 24/11/2015 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/155 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/154 24/11/2015 Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/153 24/11/2015 İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/152 24/11/2015 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/151 24/11/2015 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/150 24/11/2015 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/149 24/11/2015 Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/148 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/127 24/11/2015 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/126 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/125 24/11/2015 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
2/124 24/11/2015 Büyük Elektrik Kesintilerinin Yol Açtığı Maddi Zararların Karşılanması Hakkında Yasa Teklifi
2/123 24/11/2015 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türk Yargıç Üye Seçimi Hakkında Kanun Teklifi
2/122 24/11/2015 Sanat Kurumlarında 375 Sayılı KHK'nin Ek 7. Maddesi ve Bütçe Kanununun 23. Maddesi Uyarınca Maliye Vizesi ile Süreli Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Kadroya Alınması Hakkında Kanun Teklifi
2/121 24/11/2015 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/120 24/11/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/119 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/118 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu İle Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/117 24/11/2015 Türk Ceza Kanununun 216; 219; 299; 300; 301; 341'inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi
2/116 24/11/2015 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/115 24/11/2015 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/114 24/11/2015 Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Teklifi
2/113 24/11/2015 Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/112 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/111 24/11/2015 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/110 24/11/2015 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi
2/109 24/11/2015 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/108 24/11/2015 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/107 24/11/2015 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/106 24/11/2015 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/105 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/104 24/11/2015 Kişinin Açık Rızası Olmaksızın Elde Edilen ve Arşivlenen Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/103 24/11/2015 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/102 24/11/2015 05.02.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun" Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/101 24/11/2015 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/100 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/99 24/11/2015 Pasaport Kanunu ve Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/98 24/11/2015 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin Yol açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/97 24/11/2015 5520 Sayılı ve 13/6/2006 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/96 24/11/2015 5393 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/95 24/11/2015 6831 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/94 24/11/2015 1739 Sayılı ve 14/6/1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/93 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/92 24/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/91 24/11/2015 Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/90 24/11/2015 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/89 24/11/2015 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/88 24/11/2015 İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/87 24/11/2015 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/86 24/11/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/85 24/11/2015 21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/84 24/11/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/83 24/11/2015 İbadethanelerin Elektrik ve Su Giderlerinin Devlet Bütçesinden Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi
2/82 24/11/2015 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/81 24/11/2015 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/80 24/11/2015 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/79 24/11/2015 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/78 24/11/2015 Siverek Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/77 24/11/2015 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/76 24/11/2015 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/75 24/11/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/74 24/11/2015 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/73 24/11/2015 2464 Sayılı ve 29/5/1981 Tarihli Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/72 24/11/2015 Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "Utanç ve Yüzleşme Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/71 24/11/2015 2985 Sayılı ve 2/3/1984 Tarihli Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/70 24/11/2015 Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/69 24/11/2015 İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/68 24/11/2015 5237 Sayılı ve 26/9/2004 Tarihli Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/67 24/11/2015 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/66 24/11/2015 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/65 24/11/2015 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi
2/64 24/11/2015 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/63 24/11/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/62 24/11/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/61 24/11/2015 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
2/60 24/11/2015 Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/59 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/58 24/11/2015 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/57 24/11/2015 5216 Sayılı ve 10/7/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/56 24/11/2015 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/55 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/54 24/11/2015 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/53 24/11/2015 Hâkimler ve Savcılar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki