Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

ÖZGÜR ÖZEL
CHP - MANİSA

Bulunan Kayıt Sayısı:64
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/ 28/07/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/08/2015 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 23/07/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/ 21/07/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 22/07/2015 İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 05/08/2015 Devlet Memurları Kanunu İle Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Kanun Teklifi
2/ 22/07/2015 Şanlıurfa Suruç'ta Meydana Gelen Saldırıda Hayatını Kaybeden Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 5216 Sayılı ve 10/7/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 06/10/2015 4688 Sayılı Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 2985 Sayılı ve 2/3/1984 Tarihli Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 24/07/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 14/08/2015 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/ 22/07/2015 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 5237 Sayılı ve 26/9/2004 Tarihli Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 05.02.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun" Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 20/07/2015 2252 Sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 16/09/2015 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 05/08/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 22/07/2015 5393-657/4B-4924 Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi İçin Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "Utanç ve Yüzleşme Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 17/08/2015 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türk Yargıç Üye Seçimi Hakkında Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Küçük Çiftçilerin Tarımsal Kredi Borçlarının Birleştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 05/08/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Çölyak ve Fenilketonüri Hastaları Hakkında Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Madencilerin Bankalardan Kullandıkları Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 23/7/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/ 24/08/2015 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 24/07/2015 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 21/07/2015 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 06/07/2015 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/ 17/08/2015 Sanat Kurumlarında 375 Sayılı KHK'nin Ek 7. Maddesi ve Bütçe Kanununun 23. Maddesi Uyarınca Maliye Vizesi ile Süreli Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Kadroya Alınması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 10/08/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 03/07/2015 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 5393 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 Kişinin Açık Rızası Olmaksızın Elde Edilen ve Arşivlenen Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 17/08/2015 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 28/07/2015 5520 Sayılı ve 13/6/2006 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/ 29/07/2015 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/ 25/08/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki