Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:166
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/ 06/04/2015 Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi
2/2824 03/04/2015 5393 Sayılı 'Belediye Kanunu'na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2813 25/03/2015 21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2799 25/03/2015 İbadethanelerin Elektrik ve Su Giderlerinin Devlet Bütçesinden Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi
2/2798 25/03/2015 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2797 25/03/2015 21.07.1983 Tarihli 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2776 12/03/2015 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2767 06/03/2015 Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/2763 10/03/2015 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2756 05/03/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2691 10/02/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2690 10/02/2015 Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2685 06/02/2015 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2684 06/02/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2679 05/02/2015 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2659 28/01/2015 5393 Sayılı 'Belediye Kanunu'na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2645 28/01/2015 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2642 27/01/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2632 28/01/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2620 19/01/2015 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2612 15/01/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2599 08/01/2015 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
2/2588 23/12/2014 Toplumsal Barış ve Demokrasi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2587 01/12/2014 Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2541 04/12/2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2513 02/12/2014 Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2483 11/11/2014 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2482 11/11/2014 2985 Sayılı ve 2/3/1984 Tarihli Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2478 11/11/2014 Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "Utanç ve Yüzleşme Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2477 11/11/2014 2464 Sayılı ve 29/5/1981 Tarihli Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2476 11/11/2014 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2475 11/11/2014 5216 Sayılı ve 10/7/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2474 11/11/2014 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2473 11/11/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2472 11/11/2014 5393 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2471 11/11/2014 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2470 11/11/2014 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2469 11/11/2014 5490 Sayılı ve 25/4/2006 Tarihli Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2468 11/11/2014 6831 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2467 11/11/2014 5520 Sayılı ve 13/6/2006 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2466 11/11/2014 5237 Sayılı ve 26/9/2004 Tarihli Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2465 11/11/2014 1739 Sayılı ve 14/6/1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2464 07/11/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2459 11/11/2014 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2458 10/11/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2455 05/11/2014 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2452 10/11/2014 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2443 03/11/2014 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2429 23/10/2014 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi
2/2371 28/08/2014 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2357 12/08/2014 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2346 06/08/2014 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2331 22/07/2014 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2318 17/07/2014 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2288 04/07/2014 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2287 04/07/2014 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2281 04/07/2014 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2280 04/07/2014 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2278 02/07/2014 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2272 26/06/2014 Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/2252 13/06/2014 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2208 30/05/2014 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2181 03/06/2014 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2138 08/05/2014 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2114 22/04/2014 Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2103 17/04/2014 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2082 19/03/2014 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2017 14/02/2014 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2013 13/02/2014 5233 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1980 29/01/2014 Adli Kolluk Kanun Teklifi
2/1961 20/01/2014 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1917 16/12/2013 Kişinin Açık Rızası Olmaksızın Elde Edilen ve Arşivlenen Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1876 20/11/2013 Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1867 19/11/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1854 07/11/2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1842 07/11/2013 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1832 01/11/2013 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1825 11/10/2013 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1718 11/07/2013 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7'nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1681 27/06/2013 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi
2/1675 26/06/2013 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1674 25/06/2013 İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1673 25/06/2013 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1666 21/06/2013 Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1634 07/06/2013 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1633 05/06/2013 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1611 07/06/2013 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1606 05/06/2013 Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1602 04/06/2013 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1593 31/05/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1547 17/05/2013 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1535 07/05/2013 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1518 29/04/2013 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1477 24/04/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1454 12/04/2013 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1434 03/04/2013 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1421 02/04/2013 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1413 26/03/2013 Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1412 26/03/2013 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1392 15/03/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1379 20/03/2013 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1378 20/03/2013 Irak' ta Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen El- Enfal Katliamı Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
2/1370 20/03/2013 Diyarbakır İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/1357 14/03/2013 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1352 06/03/2013 Geçmişte Yaşanan Acı ve Travmaları Hatırlatan İsimleri Taşıyan Yerlerin Belirlenmesi ve Bu İsimlerin Kaldırılmasına İlişkin Tespit Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1338 06/03/2013 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1324 04/03/2013 İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması Hakkında Kanun Teklifi
2/1318 27/02/2013 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1268 15/02/2013 Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1224 05/02/2013 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1222 01/02/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1215 01/02/2013 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 43. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1066 11/12/2012 Trabzon İl Merkezinde " Merkez Mahallelerden Oluşan Ortahisar İlçesi ile Birlikte, Merkez Belde ve Köylerden Oluşan Gazi İlçesi Adı Altında Bir İlçe Daha Kurulması " Hakkında Kanun Teklifi
2/1022 26/11/2012 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1008 21/11/2012 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlarının Memur Kadrosuna Geçirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/997 21/11/2012 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/986 08/11/2012 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/951 23/10/2012 5275Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/917 12/10/2012 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/899 10/10/2012 Ankara İline Bağlı Yenikent Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/895 05/10/2012 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/891 03/10/2012 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/857 14/09/2012 İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/836 03/09/2012 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/829 28/08/2012 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/815 24/08/2012 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/713 19/06/2012 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/712 19/06/2012 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/711 19/06/2012 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/710 19/06/2012 Türk Ceza Kanunun 299' uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/709 19/06/2012 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/708 19/06/2012 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/702 19/06/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/701 19/06/2012 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/663 07/06/2012 Siverek Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/602 09/05/2012 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/592 24/04/2012 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/579 09/05/2012 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/578 09/05/2012 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/571 09/05/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/568 27/04/2012 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/557 02/05/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/551 25/04/2012 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/550 24/04/2012 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/544 24/04/2012 Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/541 24/04/2012 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/539 11/04/2012 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/532 24/04/2012 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/527 20/04/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/526 20/04/2012 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/525 19/04/2012 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/523 20/04/2012 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/465 23/03/2012 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/455 14/03/2012 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/440 13/03/2012 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/405 15/02/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/383 23/02/2012 Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/364 02/02/2012 Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/334 02/02/2012 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/253 19/12/2011 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/246 15/12/2011 Elektrik Piyasası Kanunu ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/209 08/12/2011 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/161 18/11/2011 Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/140 10/11/2011 Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/128 26/10/2011 Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/57 26/08/2011 Hatay Vilayeti Kurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki