Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MAHMUT TANAL
CHP - İSTANBUL

Bulunan Kayıt Sayısı:313
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/ 03/06/2015 Ağva Beldesi'nin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2717 17/02/2015 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2707 11/02/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2702 17/02/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2694 11/02/2015 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2668 03/02/2015 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2664 04/02/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2654 28/01/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2647 28/01/2015 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2643 28/01/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2638 22/01/2015 Lisanslı Emlak Müşavirliği, Emlak Müşavirliği Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Hakkında Kanun Teklifi
2/2619 16/01/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Göstergeye İlişkin 43/B Maddesinin ve Ekinde Yer Alan `Cetveller' Kısmındaki I Sayılı Cetvelin 7. Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2595 26/12/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 25. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2581 24/12/2014 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 6. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2565 16/12/2014 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 25. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2561 10/12/2014 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2557 16/12/2014 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2556 15/12/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2555 16/12/2014 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2547 03/12/2014 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2537 03/12/2014 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2534 03/12/2014 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2529 19/11/2014 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2508 26/11/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Göstergeye İlişkin 43/B Maddesinin ve Ekinde Yer Alan 'Cetveller' Kısmındaki II Sayılı Cetvelin 5. Bendinde Tanımlanan Yargı Kuruluşları ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında Çalışanlar Kısmına Yargıtay Birinci Başkanlığında, Yargıtay Dairelerinde, Kurullarında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Çalışan Yazı İşleri Müdürlerinin Dahil Edilerek Ek Gösterge Rakamının 3600 Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2501 03/12/2014 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2496 19/11/2014 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2490 19/11/2014 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2489 19/11/2014 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2463 12/11/2014 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2454 04/11/2014 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2440 22/10/2014 13/12/1983 Tarihli ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki (1) Sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığına Ait Bölümünde Yer Alan Mübaşir Unvanlı Kadroların Sınıfının Genel İdari Hizmetleri Sınıfı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2434 30/10/2014 15/07/1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2426 22/10/2014 26/04/1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2422 16/10/2014 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2420 13/10/2014 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2419 13/10/2014 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2415 22/10/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Göstergeye İlişkin 43/B Maddesinin ve Ekinde Yer Alan 'Cetveller' Kısmındaki II Sayılı Cetvelin 5. Bendinde Tanımlanan Yargı Kuruluşları ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında Çalışanlar Kısmına Dahil Edilerek Ek Gösterge Rakamının 3600 Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2414 22/10/2014 24/02/1983 Tarihli ve 2802 Sayılı Hâkim ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2406 16/10/2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2400 13/10/2014 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2395 29/09/2014 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2389 25/09/2014 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2386 23/09/2014 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2383 18/09/2014 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2382 18/09/2014 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2333 23/07/2014 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2330 22/07/2014 4721 Sayılı Türk Medeni kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2329 21/07/2014 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2328 18/07/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2321 21/07/2014 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2258 19/06/2014 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2251 20/06/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2235 13/06/2014 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2166 21/05/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2162 29/04/2014 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2131 29/04/2014 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2121 29/04/2014 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2106 09/04/2014 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2095 09/04/2014 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2080 13/03/2014 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2079 12/03/2014 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2078 10/03/2014 Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2071 26/02/2014 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2062 26/02/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2052 20/02/2014 Hayvan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/2037 19/02/2014 Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1959 17/01/2014 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1950 09/01/2014 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1945 10/01/2014 Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1943 09/01/2014 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1941 06/01/2014 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1939 30/12/2013 Devlet Cenaze Törenleri Hakkında Kanun Teklifi
2/1935 06/01/2014 Milli Piyango Teşkiline Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1934 30/12/2013 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1921 06/12/2013 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1904 10/12/2013 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1872 21/11/2013 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1871 21/11/2013 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1841 06/11/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1829 04/11/2013 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1811 23/10/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1808 23/10/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1802 10/10/2013 Türk Eczacılar Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1795 09/10/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1792 04/10/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1788 09/10/2013 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1787 09/10/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1782 07/10/2013 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1779 02/10/2013 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1774 30/09/2013 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1773 30/09/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1771 24/09/2013 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1770 24/09/2013 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1769 24/09/2013 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1764 12/09/2013 Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1762 20/08/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1761 10/09/2013 Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1756 29/08/2013 Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1754 20/08/2013 Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1753 16/08/2013 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1749 16/08/2013 Adli Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1741 26/07/2013 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1740 26/07/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1739 26/07/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1738 26/07/2013 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1730 16/07/2013 Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1720 12/07/2013 İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1719 12/07/2013 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1712 05/07/2013 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1692 03/07/2013 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1650 17/06/2013 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1629 13/06/2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1615 31/05/2013 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1596 31/05/2013 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1587 29/05/2013 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1565 21/05/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1564 21/05/2013 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1558 21/05/2013 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1557 21/05/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1539 10/05/2013 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1509 02/05/2013 İcra ve İflas Kanununa Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1495 24/04/2013 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1486 24/04/2013 Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1476 23/04/2013 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1437 11/04/2013 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1428 04/04/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1425 03/04/2013 1.7.2012 Yürürlük Tarihli 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1424 03/04/2013 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1408 03/04/2013 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1377 13/03/2013 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1376 13/03/2013 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1354 13/03/2013 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1305 19/02/2013 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1278 14/02/2013 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1277 13/02/2013 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1263 13/02/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1261 13/02/2013 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1259 13/02/2013 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1254 15/02/2013 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1252 14/02/2013 23.07.1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1244 08/02/2013 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1237 07/02/2013 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1236 07/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1231 06/02/2013 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1227 06/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1219 31/01/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1211 31/01/2013 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1205 22/01/2013 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1193 22/01/2013 Ulusal Arşivcilik Kanun Teklifi
2/1192 22/01/2013 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1191 22/01/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1187 22/01/2013 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1138 08/01/2013 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1133 08/01/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1127 03/01/2013 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1117 31/12/2012 Lisanslı Emlak Müşavirliği, Emlak Müşavirliği Şirketleri ve Emlak Komisyonculuğu Hakkında Kanun Teklifi
2/1088 17/12/2012 23.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1087 17/12/2012 26.09.2004 Tarihli 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1075 13/12/2012 İcra ve İflas Kanununa Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1062 06/12/2012 Engelliler Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/1051 06/12/2012 İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1049 06/12/2012 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1045 07/12/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1035 30/11/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1034 30/11/2012 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1032 30/11/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1020 29/11/2012 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1017 27/11/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1010 22/11/2012 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1004 26/11/2012 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/998 22/11/2012 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/993 16/11/2012 İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/992 13/11/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/985 08/11/2012 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/983 07/11/2012 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/977 07/11/2012 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/964 31/10/2012 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/960 31/10/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/959 23/10/2012 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/956 01/11/2012 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/955 31/10/2012 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/939 19/10/2012 Tohumculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/938 17/10/2012 Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/937 17/10/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/933 17/10/2012 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/916 11/10/2012 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/900 10/10/2012 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/889 03/10/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/877 26/09/2012 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/875 20/09/2012 Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/874 20/09/2012 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/870 20/09/2012 Teklif ile; 'Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi' ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu 'Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol' gereğince Türkiye'ye iltica eden, başka ülkelere iltica etmek üzere Türkiye'de ikamet izni talep eden veya topluca Türkiye sınırlarına gelen yabancıların hakkında uygulanacak usulün belirlenmesi amaçlanmaktadır.
2/869 20/09/2012 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/868 20/09/2012 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/867 20/09/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/866 20/09/2012 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/865 20/09/2012 Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/864 20/09/2012 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/863 20/09/2012 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/853 10/09/2012 Su Kaynakları ve Islah Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/852 10/09/2012 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/851 10/09/2012 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/850 10/09/2012 Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/849 10/09/2012 Balıkçılar Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi
2/848 10/09/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/845 10/09/2012 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/844 10/09/2012 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/843 10/09/2012 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/837 04/09/2012 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/835 29/08/2012 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/834 29/08/2012 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/832 29/08/2012 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/828 28/08/2012 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/827 28/08/2012 Gözlükçüler Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi
2/826 28/08/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/825 28/08/2012 Psikologlar Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi
2/824 28/08/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/823 28/08/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/822 28/08/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/821 28/08/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/820 28/08/2012 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/819 28/08/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/818 28/08/2012 Çevirmenler Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi
2/805 10/08/2012 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/804 10/08/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/803 08/08/2012 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/802 08/08/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/801 06/08/2012 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/800 06/08/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/799 25/07/2012 Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/795 02/08/2012 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/794 02/08/2012 Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/790 25/07/2012 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/789 25/07/2012 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/788 25/07/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/787 25/07/2012 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/786 25/07/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/785 25/07/2012 Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/784 25/07/2012 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/782 17/07/2012 Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/781 17/07/2012 Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/780 17/07/2012 Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/779 17/07/2012 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/778 17/07/2012 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/777 17/07/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/776 17/07/2012 Kira Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Teklifi
2/773 10/07/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/765 04/07/2012 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/764 04/07/2012 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/760 02/07/2012 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/756 29/06/2012 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/755 29/06/2012 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/754 29/06/2012 Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/747 28/06/2012 Çocuklar İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Teklifi
2/746 28/06/2012 Çevre İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Teklifi
2/733 26/06/2012 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/731 26/06/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/714 19/06/2012 Karayolları Taşımacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/689 14/06/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/659 06/06/2012 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/655 04/06/2012 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/654 04/06/2012 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/640 28/05/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/637 28/05/2012 Elektronik İmza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/629 17/05/2012 Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/623 22/05/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/620 16/05/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/619 16/05/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/611 10/05/2012 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/608 09/05/2012 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi
2/601 08/05/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/597 15/05/2012 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/593 08/05/2012 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/592 24/04/2012 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/587 09/05/2012 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/583 10/05/2012 Sigortacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/577 08/05/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/576 08/05/2012 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/570 08/05/2012 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/562 26/04/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/559 03/05/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/558 03/05/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/552 26/04/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/544 24/04/2012 Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/537 24/04/2012 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/536 24/04/2012 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/532 24/04/2012 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/513 16/04/2012 Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/506 12/04/2012 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/500 04/04/2012 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/493 02/04/2012 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/491 29/03/2012 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/481 02/04/2012 Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/467 28/03/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/461 19/03/2012 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/460 19/03/2012 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/456 14/03/2012 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/450 09/03/2012 Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın İsimlerinin Uygun Görülecek Bazı Kamusal Alanlara Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/437 09/03/2012 02.05.1972 Tarih ve 1586 Sayılı "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Kanunun" Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/431 07/03/2012 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/422 07/03/2012 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/418 01/03/2012 Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/411 02/03/2012 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/401 27/02/2012 Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/374 10/02/2012 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/370 13/02/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/350 08/02/2012 Soyadı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/347 26/01/2012 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/240 28/12/2011 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/216 14/12/2011 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/210 13/12/2011 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/206 22/11/2011 23.10.2011 Tarihinde Van İli ve Erciş İlçesinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Kanun Teklifi
2/182 25/11/2011 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki