Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Milletvekilinin İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

MUSTAFA KALAYCI
MHP - KONYA

Bulunan Kayıt Sayısı:68
Taksim/Esas No Tarihi Kanun Teklifi Başlığı ve Özeti
2/ 20/04/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2819 02/04/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2816 02/04/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2682 05/02/2015 Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2624 21/01/2015 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2623 21/01/2015 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2525 02/12/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2506 25/11/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2431 27/10/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2424 21/10/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2410 21/10/2014 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2403 16/10/2014 Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2392 25/09/2014 Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi
2/2391 25/09/2014 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2372 03/09/2014 Çiftçilerin Elektrik ve Arazi Borçları ile Sulama Kooperatiflerinin Yatırım Bedeli Borçlarının Faizsiz Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2368 25/08/2014 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2269 24/06/2014 Çiftçilerin Kredi, Elektrik ve Arazi Borçlarının Faizsiz Olarak Bir Yıl Ertelenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2228 12/06/2014 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2164 09/05/2014 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2152 09/05/2014 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2067 27/02/2014 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2058 24/02/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2057 24/02/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2056 24/02/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2031 14/02/2014 Yeraltı Suları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2018 18/02/2014 Kamu Hizmetlerinin Gerektirdiği Sürekli Görevlerde Alt İşveren (Taşeron) İşçisi Olarak Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1748 15/08/2013 Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1647 19/06/2013 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1637 18/06/2013 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1480 09/04/2013 19/9/2006 Tarihli ve 5543 İskan Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1328 26/02/2013 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1276 08/02/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1240 08/02/2013 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1239 08/02/2013 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1238 08/02/2013 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1190 18/01/2013 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1186 18/01/2013 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1175 18/01/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1169 18/01/2013 Yeraltı Suları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1152 14/01/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/989 14/11/2012 26/6/1977 Tarihli ve 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/932 22/01/2009 Akşehir Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/931 09/01/2009 Ereğli Adıyla Bir İl ve İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/921 12/10/2012 Konya İli Merkezinde Osmanlı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/885 02/10/2012 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/724 22/06/2012 31/05/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/687 14/06/2012 Kamuda Aynı İşi Yapmakla Birlikte Farklı Statüde Çalışanların Memur veya Sürekli İşçi Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/643 29/05/2012 Konya İlinde İsmil Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/642 29/05/2012 Konya İlinde Belkaya Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/641 29/05/2012 Konya İlinde Akkise Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/628 16/05/2012 Uzman Jandarma Kanunu ve Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/617 16/05/2012 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/616 16/05/2012 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/603 16/05/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/598 16/05/2012 Güvenlik Tazminatı Ödenmesine Dair Kanun Teklifi
2/573 02/05/2012 29/8/1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/517 12/04/2012 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/457 15/03/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/453 09/03/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/245 15/12/2011 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/219 24/11/2011 Öğretmen İhtiyacının ve Eğitim Programlarının Planlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Teklifi
2/208 24/11/2011 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/150 14/11/2011 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/142 02/11/2011 4/11/1984 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/141 02/11/2011 24/2/1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/136 02/11/2011 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/135 02/11/2011 12/4/1991 Tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/132 02/11/2011 3/11/1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki