Turkiye Buyuk Millet Meclisi

EROL KATIRCIOĞLU


SON KONUŞMALAR
YYBirleşimTarihKonu Açıklaması
3 2 02/10/2019 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
3 2 02/10/2019 AÇIKLAMALAR
3 11 30/10/2019 ÖNERİLER-SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ-CHP GRUBU ÖNERİSİ
3 12 31/10/2019 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
3 14 06/11/2019 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)
3 16 12/11/2019 ÖNERİLER-SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ-İYİ PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
3 18 14/11/2019 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
3 19 19/11/2019 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)
3 21 21/11/2019 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
3 23 27/11/2019 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
3 28 09/12/2019 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
3 32 13/12/2019 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 41 26/12/2018 Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 155- 1004- Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 30 12/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 203- 394-397 Ham Tutanak HDP
2 36 18/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 196- 988-991 Ham Tutanak HDP
2 37 19/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle 22- 34-36 Ham Tutanak HDP
KALKINMA PLANI GÖRÜŞMELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 105 18/07/2019 On Birinci Kalkınma Planı'nın (2019-2023) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 323- 821-824 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07/07/2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi 60- Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 2 02/10/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 67- 499-500 Ham Tutanak HDP
2 7 16/10/2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 126- 135-136 Ham Tutanak HDP
2 8 17/10/2018 MHP Grubu önerisi münasebetiyle 69- 363-364 Ham Tutanak HDP
2 10 24/10/2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 129- 857-858 Ham Tutanak HDP
2 23 28/11/2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 64- 452-453 Ham Tutanak HDP
2 42 08/01/2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 64- 79- Ham Tutanak HDP
2 43 09/01/2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 87- 272-273 Ham Tutanak HDP
2 46 16/01/2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 72- 752-754 Ham Tutanak HDP
2 49 06/02/2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 65- 245-247 Ham Tutanak HDP
2 54 19/02/2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 114- 800-801 Ham Tutanak HDP
2 55 20/02/2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 71- 901-902 Ham Tutanak HDP
2 80 21/05/2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 65- 587-588 Ham Tutanak HDP
2 81 22/05/2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 70- 664-665 Ham Tutanak HDP
2 83 27/05/2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 88- 986-988 Ham Tutanak HDP
2 84 28/05/2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 66- 1052-1053 Ham Tutanak HDP
2 103 16/07/2019 21/6/2019 tarihinde Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu ve arkadaşları tarafından, Türk vergi sistemindeki adaletsizliklerin araştırılması, ekonomide kayıt dışılık oranının düşürülmesi için yapılması gerekenlerin tespit edilmesi amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 16 Temmuz 2019 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 77- - Ham Tutanak HDP
2 104 17/07/2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 57- - Ham Tutanak HDP
3 5 10/10/2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 80- - Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 9 24/07/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 230- 435-437 Ham Tutanak HDP
1 10 25/07/2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 224- 610-612 Ham Tutanak HDP
2 6 10/10/2018 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 178- 1145-1149 Ham Tutanak HDP
2 8 17/10/2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 536- 509-511 Ham Tutanak HDP
2 26 05/12/2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 202- 965-966 Ham Tutanak HDP
2 41 26/12/2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 136- 997-1003 Ham Tutanak HDP
2 43 09/01/2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 231- 318-319 Ham Tutanak HDP
2 44 10/01/2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 118- 459-460 Ham Tutanak HDP
2 46 16/01/2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 167- 782-783 Ham Tutanak HDP
2 46 16/01/2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 453- 872-873 Ham Tutanak HDP
2 47 17/01/2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 169- 997-1001 Ham Tutanak HDP
2 52 13/02/2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 179- 531-533 Ham Tutanak HDP
2 53 14/02/2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 128- 646-648 Ham Tutanak HDP
2 56 21/02/2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 282- 1101-1102 Ham Tutanak HDP
2 56 21/02/2019 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 325- 1113-1115 Ham Tutanak HDP
2 82 23/05/2019 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 258- 856-857 Ham Tutanak HDP
2 86 30/05/2019 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 182- 180-181 Ham Tutanak HDP
2 90 18/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 274- 775-776 Ham Tutanak HDP
2 91 19/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 211- 892-893 Ham Tutanak HDP
2 95 27/06/2019 Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 65- 190-192 Ham Tutanak HDP
2 95 27/06/2019 Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 193- 233-234 Ham Tutanak HDP
2 100 10/07/2019 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 227- 1089-1090 Ham Tutanak HDP
2 103 16/07/2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 265- - Ham Tutanak HDP
2 103 16/07/2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 379- - Ham Tutanak HDP
2 104 17/07/2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 272- - Ham Tutanak HDP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 101 11/07/2019 İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 309- 109-111 Ham Tutanak HDP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki