Turkiye Buyuk Millet Meclisi

ABDULLAH KOÇ


SON KONUŞMALAR
YYBirleşimTarihKonu Açıklaması
3 103 23/06/2020 GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR-MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
3 104 24/06/2020 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
3 109 08/07/2020 USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
3 109 08/07/2020 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
3 111 10/07/2020 AÇIKLAMALAR
3 115 21/07/2020 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
3 115 21/07/2020 AÇIKLAMALAR
3 116 22/07/2020 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
3 118 28/07/2020 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 12 31/10/2018 OHAL Yasası'nın kabul edilmesiyle Türkiye'nin karanlığa sürüklendiğine, demokratikleşme yönünde derhâl adım atılmasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması 374- 165-166 Ham Tutanak HDP
2 16 13/11/2018 Ağrı Belediyesindeki usulsüzlüklere ilişkin açıklaması 157- 614- Ham Tutanak HDP
2 43 09/01/2019 Basın açıklaması yaparken polis tarafından darbedilerek yerlerde sürüklenmesinin Meclise karşı yapılan bir husus olduğuna ilişkin açıklaması 185- 303-304 Ham Tutanak HDP
2 82 23/05/2019 Ağrı ili Diyadin ilçesi belediye binasının önüne polis tarafından x-ray cihazı konulmasını kınadıklarına ilişkin açıklaması 179- 829-830 Ham Tutanak HDP
2 88 12/06/2019 Çocuk işçiliğinin artmasının yoksulluğun göstergesi olduğuna, her yıl onlarca çocuk işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğine ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını talep ettiklerine ilişkin açıklaması 34- 508- Ham Tutanak HDP
2 89 13/06/2019 Dicle Vadisi'nin baraj suyu altında kalmasıyla hayvan ile bitki türlerinin besin ve habitatlarının yok edilmesiyle çevresel yıkımın gerçekleşeceğine ilişkin açıklaması 100- 637- Ham Tutanak HDP
2 89 13/06/2019 Gerek dağcılık sporuna gerekse bölge halkının gelirine önemli katkı sağlayacak olan Cilo ve Sat Dağları ile Ağrı Dağı'nın yasaklı durumunun sona erdirilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 159- 657- Ham Tutanak HDP
3 62 27/02/2020 Corona virüsü riski nedeniyle Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde 18 kişinin hastanede karantina altında olması, Gürbulak Sınır Kapısı'nda 60 kişinin gözetim altında bulunması nedeniyle önlemlerin acilen alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 44- 494- Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 37 19/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 377- 151-153 Ham Tutanak HDP
3 30 11/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 317- 362-364 Ham Tutanak HDP
3 37 18/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 181- 868-870 Ham Tutanak HDP
3 38 19/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 355- 141-143 Ham Tutanak HDP
Çeşitli Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 19 20/11/2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 376- 1112-1113 Ham Tutanak HDP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 11 30/10/2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 235- 1155- Ham Tutanak HDP
2 11 30/10/2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 286- 1171- Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07/07/2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 11 30/10/2018 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 59- 1098- Ham Tutanak HDP
2 40 25/12/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 189- 850-851 Ham Tutanak HDP
2 81 22/05/2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 104- 675-676 Ham Tutanak HDP
2 97 03/07/2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 131- 455-456 Ham Tutanak HDP
3 44 16/01/2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 88- 229-230 Ham Tutanak HDP
3 60 25/02/2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 91- 89-90 Ham Tutanak HDP
3 70 18/03/2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 92- 265-266 Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 9 24/07/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 192- 426-427 Ham Tutanak HDP
2 8 17/10/2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 523- 505-506 Ham Tutanak HDP
2 25 04/12/2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 214- 839-843 Ham Tutanak HDP
2 26 05/12/2018 Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 286- 992-993 Ham Tutanak HDP
2 43 09/01/2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 249- 324-325 Ham Tutanak HDP
2 82 23/05/2019 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 195- 835-836 Ham Tutanak HDP
2 88 12/06/2019 Askeralma Kanunu Teklifi münasebetiyle 164- 551- Ham Tutanak HDP
2 94 26/06/2019 Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 294- 114-115 Ham Tutanak HDP
2 97 03/07/2019 Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 354- 528-530 Ham Tutanak HDP
2 98 04/07/2019 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 234- 717-718 Ham Tutanak HDP
2 103 16/07/2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 334- 341-342 Ham Tutanak HDP
2 104 17/07/2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 206- 498-499 Ham Tutanak HDP
3 5 10/10/2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 178- 710-711 Ham Tutanak HDP
3 16 12/11/2019 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 233- 925- Ham Tutanak HDP
3 20 20/11/2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 197- 596-598 Ham Tutanak HDP
3 21 21/11/2019 Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 248- 805-806 Ham Tutanak HDP
3 23 27/11/2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 289- 116- Ham Tutanak HDP
3 24 28/11/2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 140- 221- Ham Tutanak HDP
3 62 27/02/2020 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi münasebetiyle 222- 551-552 Ham Tutanak HDP
3 67 11/03/2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 273- 522- Ham Tutanak HDP
3 70 18/03/2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 174- 291-292 Ham Tutanak HDP
3 72 24/03/2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 136- 520-521 Ham Tutanak HDP
3 72 24/03/2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 309- 576-577 Ham Tutanak HDP
3 80 09/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 227- 563-565 Ham Tutanak HDP
3 82 11/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 217- 877-878 Ham Tutanak HDP
3 83 12/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 287- 110-111 Ham Tutanak HDP
3 83 12/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 487- 175-176 Ham Tutanak HDP
3 84 13/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 262- - Ham Tutanak HDP
3 85 14/04/2020 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 519- - Ham Tutanak HDP
3 94 03/06/2020 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi münasebetiyle 346- - Ham Tutanak HDP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 43 15/01/2020 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 174- 78-80 Ham Tutanak HDP
3 75 31/03/2020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin Gazze'de Ortak İşletilmesi ve Devri ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye'de Almasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 149- 869-871 Ham Tutanak HDP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki