Turkiye Buyuk Millet Meclisi

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT


SON KONUŞMALAR
YYBirleşimTarihKonu Açıklaması
4 26 09/12/2020 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
4 33 16/12/2020 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
4 39 25/12/2020
4 40 26/12/2020 ÖNERİLER-SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ-HDP GRUBU ÖNERİSİ
4 40 26/12/2020 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
4 40 26/12/2020 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 48 05/02/2019 Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Orta Doğu ve Türkiye'deki yanlış politikaların PKK denklemine sıkıştırılarak bertaraf edilemeyeceğine ilişkin açıklaması 122- 119- Ham Tutanak HDP
3 66 10/03/2020 Dersim'de 5 Ocaktan bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun nerede olduğu sorusunun cevabını alamadıklarına ve baş şüpheli olarak görülen Zaynal Abakarov'un ismini Meclis tutanaklarından sildirenin kim veya kimlerin olduğunun Meclis Başkanlığı aracılığıyla cevaplanmasını istediğine ilişkin açıklaması 102- 261-262 Ham Tutanak HDP
3 67 11/03/2020 25 Şubatta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ve Muş ili Varto ilçesinde toprağa verilen Kürt siyasetçi Zeynel Abidin Han'ın, cenazesine yönelik saygısızlığın defin işlemleri sırasında da devam ettiğine, bu muamelelerin Kürt halkına ve Kürt halkının tanınmış şahsiyetlerine yönelik olduğuna ilişkin açıklaması 133- 477- Ham Tutanak HDP
3 68 12/03/2020 Sağlıklı yaşam koşullarından uzak olan cezaevlerinde Covid-19 virüsünün yayılmasını engellemek için ne gibi önlemlerin alınacağı ile yargı paketinin ne zaman çıkacağına ilişkin Adalet Bakanlığının açıklama yapıp yapmayacağını öğrenmek istediklerine ilişkin açıklaması 117- 657-658 Ham Tutanak HDP
3 75 31/03/2020 Covid-19 salgınında en önde olan sağlık emekçilerinin ihtiyaçlarının neden karşılanmadığını, eksikliklerin sağlık emekçilerinin sağlık ve yaşamlarını riske attığının ne zaman fark edileceğini ve bu durumun ileriki günlerde daha da artması hâlinde sağlık hizmet sunumunu birinci dereceden olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini öğrenmek istediğine, sağlık emekçilerinin Covid-19 olması hâlinde iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde işlem yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması 39- 832- Ham Tutanak HDP
3 78 07/04/2020 İçişleri Bakanlığının kararıyla Muş ili merkez, Varto, Bulanık ve Malazgirt ilçe belediyesindeki 7 HDP'li meclis üyesinin görevlerinden uzaklaştırılmasını kınadıklarına ilişkin açıklaması 111- 196- Ham Tutanak HDP
3 79 08/04/2020 Covid-19 salgını nedeniyle "Evde kal." çağrılarının yapıldığı süreçte kadınların erkekler tarafından şiddete maruz bırakıldığına ve katledildiğine, hayatın eve sığabilmesi için ekonomik ve sosyal önlemlerin alınması, kadınların hayatı için acil eylem planı açıklanarak infazda eşitlik sağlanması gerektiğine ilişkin açıklaması 29- 341- Ham Tutanak HDP
3 80 09/04/2020 Avukat Ebru Timtik ile Avukat Aytaç Ünsal'ın açlık grevlerini ölüm orucuna dönüştürdüğüne, Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ve Mustafa Koçak'ın ölüm oruçlarının her an ölümle sonuçlanabileceğine, Meclisi ölümlerin önüne geçmek için inisiyatif almaya, AKP iktidarını da çözümcü bir yaklaşım geliştirmeye davet ettiğine ilişkin açıklaması 45- 502- Ham Tutanak HDP
3 82 11/04/2020 Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hasta mahpus Mehmet Salih Filiz'in mağduriyetinin giderilmesi konusunda Adalet Bakanlığını harekete geçmeye davet ettiklerine ilişkin açıklaması 54- 824- Ham Tutanak HDP
3 85 14/04/2020 Kadınların ev içindeki görünmeyen emeğinin katlanarak arttığına, her fırsatta kadınlar ile erkeklerin eşit olmadığını söyleyenlerin eşitsizliğin derinleşmesinden sorumlu olduğuna, kadınların coronada birlikte güçlü ve birbirinin güvencesi olduğuna ilişkin açıklaması 137- 465- Ham Tutanak HDP
3 86 15/04/2020 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un eksiksiz uygulanarak kadınların yaşamının korunması gerektiğine ilişkin açıklaması 74- 653- Ham Tutanak HDP
3 93 02/06/2020 Adil yargılanma talebiyle ölüm orucu eylemi yapan Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal için Adalet Bakanlığını ve Meclisi bir an önce sürece müdahil olmaya çağırdıklarına ilişkin açıklaması 52- 88- Ham Tutanak HDP
3 116 22/07/2020 12 Eylül 2018'den beri cezaevinde olan ve adil yargılanma talebiyle açlık grevine giren İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Ebru Timtik ve Ankara Barosuna bağlı Avukat Aytaç Ünsal'ın taleplerinin bir an önce yerine getirilmesi ve özgürlüklerine kavuşmaları için Meclise bir kez daha çağrıda bulunduklarına ilişkin açıklaması 170- 79- Ham Tutanak HDP
4 8 21/10/2020 19 Eylül 2020 tarihinde yaşamını yitiren Takiyettin Özkahraman'ın cenazesini karşılamak için giden araçlara para cezası kesildiğine ve muhalifleri cezalarla yıldırma politikasına daha ne kadar devam edileceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 229- Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 37 19/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 500- 191-195 Ham Tutanak HDP
2 38 20/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 653- 444-447 Ham Tutanak HDP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 11 30/10/2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 252- 1161-1163 Ham Tutanak HDP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 11 03/11/2020 (10/3200, 3361, 3362, 3364, 3365) No.lu Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle 136- - Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07/07/2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 86 15/04/2020 Sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 5- 630-632 Ham Tutanak HDP
4 5 14/10/2020 Muş ilinde yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 1- - Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 75 08/05/2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 70- 42-44 Ham Tutanak HDP
3 78 07/04/2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 82- 187-188 Ham Tutanak HDP
3 83 12/04/2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 52- 31-32 Ham Tutanak HDP
3 86 15/04/2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 91- 660-661 Ham Tutanak HDP
3 94 03/06/2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 79- 263-264 Ham Tutanak HDP
3 112 11/07/2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 105- 58-59 Ham Tutanak HDP
3 116 22/07/2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 126- 65-66 Ham Tutanak HDP
4 8 21/10/2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 145- - Ham Tutanak HDP
4 21 01/12/2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 73- - Ham Tutanak HDP
4 23 03/12/2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 67- - Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 16 12/11/2019 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 210- 917-920 Ham Tutanak HDP
3 58 19/02/2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 203- 624-625 Ham Tutanak HDP
3 58 19/02/2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 390- 678-680 Ham Tutanak HDP
3 59 20/02/2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 252- 871-872 Ham Tutanak HDP
3 72 24/03/2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 170- 531-533 Ham Tutanak HDP
3 72 24/03/2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 239- 553-555 Ham Tutanak HDP
3 79 08/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 273- 421- Ham Tutanak HDP
3 80 09/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 190- 549- Ham Tutanak HDP
3 80 09/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 206- 554- Ham Tutanak HDP
3 81 10/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 147- 722-723 Ham Tutanak HDP
3 83 12/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 320- 121-122 Ham Tutanak HDP
3 83 12/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 626- 219-220 Ham Tutanak HDP
3 84 13/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 294- 340-341 Ham Tutanak HDP
3 85 14/04/2020 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 493- 571-572 Ham Tutanak HDP
3 85 14/04/2020 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 528- 583-584 Ham Tutanak HDP
3 94 03/06/2020 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi münasebetiyle 194- 297- Ham Tutanak HDP
3 94 03/06/2020 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi münasebetiyle 299- 333-334 Ham Tutanak HDP
3 104 24/06/2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 292- 315-316 Ham Tutanak HDP
3 106 01/07/2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 191- 88-90 Ham Tutanak HDP
3 111 10/07/2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 224- 825-826 Ham Tutanak HDP
3 116 22/07/2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 435- 158-160 Ham Tutanak HDP
3 118 28/07/2020 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 417- 518-519 Ham Tutanak HDP
4 6 15/10/2020 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 295- - Ham Tutanak HDP
4 7 20/10/2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 288- - Ham Tutanak HDP
4 8 21/10/2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 310- - Ham Tutanak HDP
4 12 04/11/2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 268- - Ham Tutanak HDP
4 14 10/11/2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 144- - Ham Tutanak HDP
4 15 11/11/2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 177- - Ham Tutanak HDP
4 23 03/12/2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 126- - Ham Tutanak HDP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 76 01/04/2020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 27- 32-34 Ham Tutanak HDP
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 48 05/02/2019 Cumhurbaşkanlığının, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının; bölgede seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı'yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 7/2/2011, 25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014, 3/2/2015, 9/2/2016, 8/2/2017 ve 10/2/2018 tarihli 956, 984, 1008, 1031, 1054, 1082, 1107, 1136 ve 1179 sayılı Kararları ile birer yıl uzatılan izin süresinin 10/2/2019 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına, ayrıca denizde terörizmle mücadele harekâtlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın bölge ülkeleri karasuları dışında (2442 [2018] sayılı BMGK Kararı gereğince Somali karasuları dahil olacak şekilde) denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair tezkeresi (3/537) münasebetiyle 75- 105-109 Ham Tutanak HDP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki