Turkiye Buyuk Millet Meclisi

ZEKİ HAKAN SIDALI

(10 / 102, 461, 682, 977, 981, 982) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi


SON KONUŞMALAR
YYBirleşimTarihKonu Açıklaması
4 101 08/07/2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
4 103 14/07/2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
4 105 17/07/2021 ÖNERİLER-SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ-CHP GRUBU ÖNERİSİ
4 105 17/07/2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
4 105 17/07/2021 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 33 15/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 289- 192-195 Ham Tutanak İYİ Parti
2 38 20/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 94- 262-264 Ham Tutanak İYİ Parti
3 35 16/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 212- 417-420 Ham Tutanak İYİ Parti
3 37 18/12/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Maddeleri münasebetiyle 329- 915-916 Ham Tutanak İYİ Parti
4 28 11/12/2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 4'üncü Tur Görüşmeleri münasebetiyle 316- 851-852 Ham Tutanak İYİ Parti
4 31 14/12/2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının 7'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle 253- 625-628 Ham Tutanak İYİ Parti
4 32 15/12/2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 492- 995-997 Ham Tutanak İYİ Parti
4 34 17/12/2020 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının Maddeleri münasebetiyle 3- 255-257 Ham Tutanak İYİ Parti
Çeşitli Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 20 21/11/2018 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 335- 150-151 Ham Tutanak İYİ Parti
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 44 16/01/2020 (10/102, 461, 682, 977, 981, 982) No. lu Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle 145- 249-252 Ham Tutanak İYİ Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07/07/2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak İYİ Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 42 27/01/2021 Mersin ilindeki tarım sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 1- 724-725 Ham Tutanak İYİ Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 12 31/10/2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 172- 106-107 Ham Tutanak İYİ Parti
2 21 22/11/2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 110- 225-226 Ham Tutanak İYİ Parti
3 5 10/10/2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 138- 696-697 Ham Tutanak İYİ Parti
3 12 31/10/2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 76- 193-194 Ham Tutanak İYİ Parti
3 55 12/02/2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 150- 76-77 Ham Tutanak İYİ Parti
3 65 05/03/2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 107- 56-57 Ham Tutanak İYİ Parti
3 86 15/04/2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 86- 658-660 Ham Tutanak İYİ Parti
4 7 20/10/2020 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 68- 752-753 Ham Tutanak İYİ Parti
4 10 27/10/2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 104- 121-122 Ham Tutanak İYİ Parti
4 14 10/11/2020 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 104- 212-213 Ham Tutanak İYİ Parti
4 39 25/12/2020 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 85- 300-301 Ham Tutanak İYİ Parti
4 43 28/01/2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 131- 70- Ham Tutanak İYİ Parti
4 48 17/02/2021 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 121- 306- Ham Tutanak İYİ Parti
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 41 26/12/2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 355- 1073-1074 Ham Tutanak İYİ Parti
2 43 09/01/2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 474- 395-397 Ham Tutanak İYİ Parti
2 45 15/01/2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 251- 665-666 Ham Tutanak İYİ Parti
2 49 06/02/2019 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 351- 329-331 Ham Tutanak İYİ Parti
3 6 15/10/2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 257- 265-266 Ham Tutanak İYİ Parti
3 7 16/10/2019 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 394- 301-302 Ham Tutanak İYİ Parti
3 10 24/10/2019 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 208- 855-856 Ham Tutanak İYİ Parti
3 12 31/10/2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 247- 252-253 Ham Tutanak İYİ Parti
3 13 05/11/2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 207- 396-398 Ham Tutanak İYİ Parti
3 13 05/11/2019 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 350- 438-439 Ham Tutanak İYİ Parti
3 15 07/11/2019 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 114- 750-751 Ham Tutanak İYİ Parti
3 24 28/11/2019 Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 183- 235-236 Ham Tutanak İYİ Parti
3 59 20/02/2020 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 319- 893-894 Ham Tutanak İYİ Parti
3 64 04/03/2020 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi münasebetiyle 127- 732-733 Ham Tutanak İYİ Parti
3 70 18/03/2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 179- 293-294 Ham Tutanak İYİ Parti
3 72 24/03/2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 81- 503-505 Ham Tutanak İYİ Parti
3 80 09/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 314- 594-595 Ham Tutanak İYİ Parti
3 82 11/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 185- 867-868 Ham Tutanak İYİ Parti
3 82 11/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 396- 935-936 Ham Tutanak İYİ Parti
3 83 12/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 315- 119-120 Ham Tutanak İYİ Parti
3 83 12/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 421- 155-156 Ham Tutanak İYİ Parti
3 84 13/04/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 247- 326-327 Ham Tutanak İYİ Parti
3 85 14/04/2020 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 339- 522-523 Ham Tutanak İYİ Parti
3 86 15/04/2020 Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 426- 765-766 Ham Tutanak İYİ Parti
3 98 11/06/2020 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 142- 73-77 Ham Tutanak İYİ Parti
3 101 17/06/2020 Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 375- 657-658 Ham Tutanak İYİ Parti
3 110 09/07/2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 329- 672-673 Ham Tutanak İYİ Parti
3 115 21/07/2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 301- 767-769 Ham Tutanak İYİ Parti
3 116 22/07/2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 403- 148-149 Ham Tutanak İYİ Parti
4 6 15/10/2020 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 200- 523-525 Ham Tutanak İYİ Parti
4 10 27/10/2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 309- 184-185 Ham Tutanak İYİ Parti
4 13 05/11/2020 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 247- 96-98 Ham Tutanak İYİ Parti
4 19 24/11/2020 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 279- 162-163 Ham Tutanak İYİ Parti
4 23 03/12/2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 212- 268-269 Ham Tutanak İYİ Parti
4 37 23/12/2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 502- 177-178 Ham Tutanak İYİ Parti
4 37 23/12/2020 Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 234- 92-94 Ham Tutanak İYİ Parti
4 39 25/12/2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 555- 444-445 Ham Tutanak İYİ Parti
4 40 26/12/2020 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 283- 571-572 Ham Tutanak İYİ Parti
4 42 27/01/2021 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 213- 791-792 Ham Tutanak İYİ Parti
4 49 18/02/2021 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 168- 454-455 Ham Tutanak İYİ Parti
4 69 07/04/2021 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi münasebetiyle 227- - Ham Tutanak İYİ Parti
4 73 15/04/2021 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 76- - Ham Tutanak İYİ Parti
4 87 02/06/2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi münasebetiyle 540- - Ham Tutanak İYİ Parti
4 92 16/06/2021 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 286- - Ham Tutanak İYİ Parti
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 59 16/03/2021 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün 5.4.1.10 Maddesinin Tadiline İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 184- - Ham Tutanak İYİ Parti
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 2 06/10/2020 Cumhurbaşkanlığının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki 2539 (2020) sayılı Kararı çerçevesinde, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının; 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'yla tespit edilen ilkeler kapsamında; Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde UNIFIL'e, 31/10/2020 tarihinden itibaren bir yıl daha iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair tezkeresi (3/1325) münasebetiyle 270- 111-113 Ham Tutanak İYİ Parti

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki