Turkiye Buyuk Millet Meclisi

DİDEM ENGİN


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 16 17/12/2015 Ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğine ve dış ekonomik ilişkilerimiz nedeniyle yaşanan sorunlar hakkında Cumhuriyet Halk Partisinin vermiş olduğu araştırma önergelerinin Meclis gündemine alınmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması - 27- Ham Tutanak CHP
1 26 12/01/2016 İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılan saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak terör olaylarıyla ilgili verdikleri Meclis araştırması önergelerinin reddedildiğine ilişkin açıklaması - 468- Ham Tutanak CHP
1 27 13/01/2016 Muhalefet partilerinin verdikleri Meclis araştırması önergelerinin kabul edilmediğine ve çoğulcu ve demokratik bir yaklaşım izleyeceğini belirten iktidar partisinden bu sözlerinin arkasında durmasını beklediğine ilişkin açıklaması - 657- Ham Tutanak CHP
1 32 26/01/2016 Türkiye İstatistik Kurumunun işsizlikle ilgili haber bülteninde yer alan verilere ilişkin açıklaması - 323- Ham Tutanak CHP
1 39 16/02/2016 Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına ilişkin açıklaması - 598- Ham Tutanak CHP
1 40 17/02/2016 Ülkemizdeki genç istihdamı sorununun Meclis çatısı altında konuşulması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin açıklaması - 795- Ham Tutanak CHP
1 41 18/02/2016 Ankara ve Diyarbakır'da yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ve terörü yaratanlar ile arkalarındaki destekçilerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklarına ilişkin açıklaması - 956- Ham Tutanak CHP
1 42 23/02/2016 Analık borçlanmasıyla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması - 1102- Ham Tutanak CHP
1 43 24/02/2016 İstanbul'un yaşam kalitesi yönünden dünyada 122'nci, Avrupa'da sonuncu sırada yer aldığına ve Mecliste İstanbul'un sorunlarına özel önem verilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması - 30- Ham Tutanak CHP
1 44 25/02/2016 Hükûmetin kadın ölümleri konusunda acilen somut adımlar atmasını beklediğine ilişkin açıklaması - 218- Ham Tutanak CHP
1 53 05/03/2016 Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 118 sıra sayılı 2016 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 119 sıra sayılı 2014 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın sekizinci tur görüşmelerinde soru-cevap işlemi sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 574-575 Ham Tutanak CHP
1 59 22/03/2016 Terör saldırıları nedeniyle insanların travma yaşadığına, ülkemizde mutsuzluk, umutsuzluk ve güvensizliğin her geçen gün yaygınlaştığına ve Hükûmetin bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmediğine ilişkin açıklaması - 78- Ham Tutanak CHP
1 67 05/04/2016 Taşeron emekçilere hak ettikleri güvenceli kadroları vermek ve hak kaybının önüne geçmek için Mecliste el birliğiyle bir çalışma gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması - 20- Ham Tutanak CHP
1 68 06/04/2016 Hükûmetin bir an evvel BAĞ-KUR primlerini makul bir seviyeye getirmesi ve ekonomiyi canlandırmak için esnafın ve küçük işletmelerin yükünü hafifletmesi gerektiğine ilişkin açıklaması - 188- Ham Tutanak CHP
1 69 07/04/2016 Aynı şartlarda emekli olanların maaşları arasında ciddi farklılıklar bulunduğuna ve bu adaletsizliği gidermek için intibak yasasının bir an evvel Meclisten çıkarılması gerektiğine ilişkin açıklaması - 386- Ham Tutanak CHP
1 72 13/04/2016 4/C statüsünde çalışanların sorunlarına ilişkin açıklaması - 813- Ham Tutanak CHP
1 74 18/04/2016 Aday çırak, çırak veya meslek stajyeri olarak çalışılan sürelerin sigortalılık borçlanma kapsamında sayılmamasının çok önemli bir sorun olduğuna ilişkin açıklaması - 192- Ham Tutanak CHP
1 75 19/04/2016 İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı mahallelerdeki ulaşım sorununa ilişkin açıklaması - 376- Ham Tutanak CHP
1 76 20/04/2016 Uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının ürkütücü boyutlara ulaştığına ve Hükûmetin önleyici ve koruyucu tedbirleri bir an evvel hayata geçirmesi gerektiğine ilişkin açıklaması - 599- Ham Tutanak CHP
1 78 22/04/2016 Gelir testi ve prim ödemelerindeki sorunları çözmek için genel sağlık sigortası sisteminin Mecliste kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğine ilişkin açıklaması - 949- Ham Tutanak CHP
1 81 26/04/2016 Laiklikle ilgili açıklamaları nedeniyle Meclis Başkanını istifaya davet ettiğine ilişkin açıklaması - 182- Ham Tutanak CHP
1 84 03/05/2016 Anneler Günü öncesinde sigortalılık öncesi doğum borçlanması imkânını bütün annelere sağlayacak bir düzenleme yapılmasını dilediğine ilişkin açıklaması - 609- Ham Tutanak CHP
1 85 04/05/2016 Emeklilikte yaşa takılanların sorununun çözülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması - 746-747 Ham Tutanak CHP
1 87 10/05/2016 Hükûmetin Kilis'e yapılan saldırıları ve yaşanan acıları görmezden geldiğine ilişkin açıklaması - 258- Ham Tutanak CHP
1 88 11/05/2016 Hükûmetin ekonomik hedeflerinin inandırıcılığının kalmadığına ilişkin açıklaması - 397- Ham Tutanak CHP
1 89 12/05/2016 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na ilişkin açıklaması - 522- Ham Tutanak CHP
1 96 01/06/2016 Turizm sektöründeki sorunların her geçen gün daha da derinleştiğine ve AKP'nin hâlâ bir çözüm politikasının olmadığına ilişkin açıklaması - 232-233 Ham Tutanak CHP
1 97 02/06/2016 Hükûmetten, Cumhuriyet Halk Partisinin şehitler, malul ve muharip gaziler ve yakınlarına yönelik önerilerini gündeme alıp desteklemesini beklediklerine ilişkin açıklaması - 421-422 Ham Tutanak CHP
1 98 03/06/2016 İstihdamın artabilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli olan yapısal reformların acilen hayata geçirilmesi gerektiğini Hükûmete tekrar hatırlatmak istediğine ilişkin açıklaması - 492- Ham Tutanak CHP
1 101 14/06/2016 Hükûmetin dar gelirli vatandaşların cebine göz dikmekten vazgeçmesi ve adil bir vergi sistemi için çalışması gerektiğine ilişkin açıklaması - 226- Ham Tutanak CHP
1 102 15/06/2016 Ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi birçok sorunun temelinde çağ dışı eğitim sisteminin olduğuna ve liselerde başlayan hareketin eğitim sistemindeki sorunların tartışılmasına fırsat yaratmasını dilediğine ilişkin açıklaması - 381- Ham Tutanak CHP
1 103 16/06/2016 İstanbul'da servislere plaka tahdidi sözünün bir yıldır yerine getirilmediğine ilişkin açıklaması - 558- Ham Tutanak CHP
1 107 27/06/2016 Amatör spor kulüplerine gerekli desteğin sağlanması, modern standartlarda spor faaliyetleri gerçekleştirebilmelerini sağlayacak tesis ve altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması - 153- Ham Tutanak CHP
1 108 28/06/2016 Sarıyer ilçesindeki devlet hastanelerinin kapasite ve donanım yetersizliğine ve Sarıyerlilerin sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunların çözülmesini beklediklerine ilişkin açıklaması - 368- Ham Tutanak CHP
1 111 12/07/2016 28 Haziran tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul'un Beyoğlu İlçesinde riskli alan ilan edilen mahallelere ilişkin açıklaması - 1058- Ham Tutanak CHP
1 112 13/07/2016 Ülkemizdeki gelir adaletsizliğine ilişkin açıklaması - 18- Ham Tutanak CHP
1 113 14/07/2016 Giresun fındık üreticilerinin sorunları ile Alucra ve Şebinkarahisar ilçelerinin yol sorununa ilişkin açıklaması - 172- Ham Tutanak CHP
1 115 19/07/2016 Ülke tarihinde ilk kez kendi Meclisini bombalayan ve parlamenter sistemi hedef alan bir darbe girişimiyle karşılaşıldığına ve darbelere asla geçit verilmeyeceğine ilişkin açıklaması - 400- Ham Tutanak CHP
2 2 04/10/2016 Gülen Cemaati'ni destekleyen siyasi sorumlulara yönelik AKP içinde hiçbir girişimde bulunulmadığına ilişkin açıklaması - 292- Ham Tutanak CHP
2 3 05/10/2016 AKP Hükûmetinin gündem değiştirmeye çabalamak yerine istihdam yaratacak projeler üretmesi ve halkımızın sorunlarına ağırlık vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması - 387- Ham Tutanak CHP
2 4 06/10/2016 Yükseköğretim öğrencilerinin yurt sorununa ilişkin açıklaması - 481- Ham Tutanak CHP
2 8 18/10/2016 Ankara Valiliğinin güvenlik gerekçesiyle her türlü yürüyüş ve mitingi yasaklaması kararına ve bu tür mazeretlerle ulusal bayramların kutlanmasının engellenemeyeceğine ilişkin açıklaması - 942- Ham Tutanak CHP
2 10 20/10/2016 Millî Eğitim Bakanlığının proje okul uygulamasına ilişkin açıklaması - 22- Ham Tutanak CHP
2 11 25/10/2016 Ülkede vizyoner ve sürdürülebilir bir gençlik politikası olmadığına, gençlik sorunlarıyla ilgili vermiş olduğu araştırma önergesinin gündeme alınmasını ve tüm partilerin destek vermesini beklediğine ilişkin açıklaması - 133- Ham Tutanak CHP
2 12 26/10/2016 İstanbul Valiliğinin AKUT'un kırk dokuz yıllığına kiraladığı binayı boşaltma kararından bir an evvel dönmesini ve hayat kurtarmak için çabalayan binlerce gönüllüden oluşan AKUT gibi kuruluşlara destek olunmasını beklediğine ilişkin açıklaması - 267-268 Ham Tutanak CHP
2 13 27/10/2016 Emeklilerin sorunlarına ilişkin açıklaması - 403- Ham Tutanak CHP
2 15 02/11/2016 Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlık sistemiyle ilgili bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 641- Ham Tutanak CHP
2 17 08/11/2016 Ekonomik sorunların Hükûmetin önceliği olmadığına ilişkin açıklaması - 928- Ham Tutanak CHP
2 18 09/11/2016 Teknolojiye, AR-GE'ye, inovasyona gerekli önemi vermeyen AKP iktidarının on dört yıldır ülkenin zamanını, enerjisini ve kaynaklarını boşa harcadığına ilişkin açıklaması - 1052- Ham Tutanak CHP
2 19 10/11/2016 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andığına, uzmanlara göre İstanbul'un üç aylık suyunun kaldığına ve yirmi iki yıldır AKP tarafından yönetilen İstanbul'da su sorununa çözüm bulunamadığına ilişkin açıklaması - 28- Ham Tutanak CHP
2 20 15/11/2016 Üniversitelerin kayyumla yönetilemeyeceğine ilişkin açıklaması - 212-213 Ham Tutanak CHP
2 24 22/11/2016 Hükûmetin gece yarısı önergesiyle çocuk istismarı gibi konuları getirmesini kınadığına, halkın tepkileri sonucunda bu önergenin Komisyona geri çekildiğine ve tepki gösteren tüm vatandaşlar ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması - 598- Ham Tutanak CHP
2 25 23/11/2016 Popülist politikalarla Avrupa Birliğiyle ilişkileri olumsuz bir noktaya getirmenin ve iç siyaset malzemesi yapmanın ülkenin menfaatlerine ve geleceğine hiçbir fayda sağlamadığını Hükûmete hatırlatmak istediğine ilişkin açıklaması - 711- Ham Tutanak CHP
2 26 24/11/2016 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin açıklaması - 852- Ham Tutanak CHP
2 28 29/11/2016 Yirmi iki yıldır AKP tarafından yönetilen İstanbul'da altyapı sorununun çözülemediğine ilişkin açıklaması - 30- Ham Tutanak CHP
2 29 30/11/2016 Adana Aladağ'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediğine ve öğrencilerin yurt sorununa ilişkin açıklaması - 231- Ham Tutanak CHP
2 54 10/01/2017 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması - 345- Ham Tutanak CHP
2 58 14/01/2017 Bugün ülkede yaşanmakta olan istikrarsızlığın bizatihi sebebinin halkın gündeminden kopuk AKP Hükûmeti olduğuna ilişkin açıklaması - 1072- Ham Tutanak CHP
2 61 18/01/2017 Toplumsal barışı imha edecek, ekonomik sorunları derinleştirecek, demokrasiyi rafa kaldıracak bir Anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçirilmeye çalışıldığına ilişkin açıklaması - 343- Ham Tutanak CHP
2 67 08/02/2017 İktidarın, yat, kotra ve teknelerden alınan yüzde 18'lik KDV'yi yüzde 1'e indirmesine, yüzde 8 olan özel tüketim vergisini tamamen kaldırmasına rağmen elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yüzde 18'lik KDV'yi indirmediğine ilişkin açıklaması - 21- Ham Tutanak CHP
2 70 15/02/2017 Resmî verilere göre işsiz sayısının arttığına, işsiz vatandaşlar ile sorunlarına duyarsız kalınan gençlerin referandumda "hayır" oylarıyla AKP'ye gereken dersi vereceklerine yürekten inandığına ilişkin açıklaması - 23- Ham Tutanak CHP
2 72 21/02/2017 Eğitimlerini tamamlayan gençlerin iş bulamadığına ve ihtiyaca rağmen yeterli sayıda atama yapılmadığına ilişkin açıklaması - 29- Ham Tutanak CHP
2 73 22/02/2017 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına sorduğu soruların üstünkörü yanıtlarla geçiştirildiğine ve vatandaşı Hazineye yük gören AKP Hükûmetine referandumda "hayır" diyerek gereken yanıtın verileceğine inandığına ilişkin açıklaması - 183- Ham Tutanak CHP
2 74 23/02/2017 İstanbul'a gelen turist sayısının 2016 yılında yüzde 26 azaldığına, 2017 Ocak ayında ise yüzde 19 gerilediğine ilişkin açıklaması - 333- Ham Tutanak CHP
2 75 28/02/2017 İstanbul'da servis esnafının sorunlarına ilişkin açıklaması - 59- Ham Tutanak CHP
2 76 01/03/2017 Müberra Çeçen'in 2017 Türkiye'sinde yaşadığı sağlık dramına ve vatandaşların hastanelerde yer bulmak için çektikleri sıkıntılara ilişkin açıklaması - 29- Ham Tutanak CHP
2 77 02/03/2017 Dolarda yaşanan artışın mazot fiyatlarına anında yansıtılırken düşüşün aynı oranda yansıtılmadığına ilişkin açıklaması - 27- Ham Tutanak CHP
2 86 02/05/2017 23 Nisanda Meclis Başkanının Atatürk'ün adını anmamasına, hiç kimse ve hiçbir kuvvetin Atatürk'e olan sevgi ve minnettarlığı milletin gönlünden silemeyeceğine ilişkin açıklaması - 688- Ham Tutanak CHP
2 95 23/05/2017 Ülkenin bir oldubittiyle AKP devletine dönüştürülmesine milletin ilk sandıkta "dur" diyeceğine ilişkin açıklaması 34-34 411- Ham Tutanak CHP
2 96 24/05/2017 Bugün itibarıyla olağanüstü hâlin 309'uncu gününün yaşandığına ilişkin açıklaması 18-18 472- Ham Tutanak CHP
2 98 30/05/2017 AKP Hükûmetinin demokrasi anlayışına ilişkin açıklaması - 662-663 Ham Tutanak CHP
2 99 31/05/2017 Mevcut Hayvanları Koruma Kanunu'nun hayvanlara yönelik hak ihlallerini önlemede yetersiz olduğuna ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirici yasal düzenlemeleri bir an evvel hayata geçirmek için tüm partilerin birlikte çalışması gerektiğine ilişkin açıklaması 18-18 770- Ham Tutanak CHP
2 103 08/06/2017 Uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunun acil olarak Meclis gündemine alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 26-27 305- Ham Tutanak CHP
2 106 14/06/2017 Ülkenin ihtiyacı olan şeyin hormonlu büyüme yaratmak değil hukuk devleti içinde yapısal reformları gerçekleştirmek ve sürdürülebilir büyümeyle hem yerli hem de yabancı yatırımcılara güven vermek olduğuna ilişkin açıklaması 25-25 720- Ham Tutanak CHP
2 112 17/07/2017 15 Haziranda başlayan Adalet Yürüyüşü ile yürüyüş sonunda 9 Temmuzda yapılan mitinge katılanlara teşekkür ettiğine ve demokratik, özgürlükçü, laik Türkiye Cumhuriyeti için mücadelelerinin azim ve kararlılıkla devam edeceğine ilişkin açıklaması 12-12 428- Ham Tutanak CHP
2 113 18/07/2017 Şiddetli yağmur nedeniyle İstanbul'un sular altında kaldığına, altyapı sefaleti ve basiretsiz AKP belediyeciliğinin hayatı felç ettiğine ilişkin açıklaması 15-17 574- Ham Tutanak CHP
2 114 19/07/2017 AKP Hükûmetinin yatırımları artırıp işsizliği azaltmak istiyorsa bir an evvel OHAL'i kaldırıp sözde değil özde demokratikleşme için çalışması gerektiğine ilişkin açıklaması 18-19 712- Ham Tutanak CHP
2 118 25/07/2017 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni eğitim müfredatından bir an evvel dönülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 19-20 1105- Ham Tutanak CHP
2 119 26/07/2017 AKP yönetiminde İstanbul'un tarihî silueti ve yeşil alanların ranta kurban verildiğine ilişkin açıklaması 19-19 19- Ham Tutanak CHP
2 120 27/07/2017 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasındaki eğitim durumuyla ilgili bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 19-20 271- Ham Tutanak CHP
3 2 03/10/2017 Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun İstanbul'da yapılan 10'uncu Avrupa Bölge Toplantısı'nın boykot edilmesine ilişkin açıklaması 29-30 299- Ham Tutanak CHP
3 3 04/10/2017 AKP'nin on beş yılda ülkeyi getirdiği noktaya ilişkin açıklaması 16-17 18- Ham Tutanak CHP
3 6 11/10/2017 Müftülüklere evlendirme yetkisi veren kanun tasarısına ilişkin açıklaması 18-20 393- Ham Tutanak CHP
3 7 12/10/2017 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'nde İstanbul'un 140 şehir arasında 114'üncü olduğuna ilişkin açıklaması 22-23 534- Ham Tutanak CHP
3 8 16/10/2017 AKP Hükûmetinin, fütursuzca harcamaların ve dış politika hatalarının maliyetini vergi artışıyla ve zamlarla almaya çalıştığına ilişkin açıklaması 15-16 705- Ham Tutanak CHP
3 9 17/10/2017 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü'ne ilişkin açıklaması 14-15 812- Ham Tutanak CHP
3 10 18/10/2017 Emeklilikte yaşa takılanların sesini Meclis çatısı altında bir kez daha duyurmak istediğine ilişkin açıklaması 15-16 920- Ham Tutanak CHP
3 11 19/10/2017 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne ilişkin açıklaması 16-17 1123- Ham Tutanak CHP
3 13 25/10/2017 Staj sürelerinin borçlanma kapsamında sayılması ve staj başlangıç tarihinin emeklilik hesaplanmasında da başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 16-17 174- Ham Tutanak CHP
3 14 26/10/2017 Tüm partilere emeklilerin bekledikleri intibak düzenlemesinin bir an evvel yapılması çağrısında bulunduğuna ilişkin açıklaması 17-17 338- Ham Tutanak CHP
3 15 31/10/2017 Doğum borçlanması hakkının sigortalarının başladığı tarihe bakılmaksızın tüm annelere tanınması gerektiğine ilişkin açıklaması 37-37 117- Ham Tutanak CHP
3 16 01/11/2017 Özlük haklarından mahrum bırakılan 4/C'li personelin 4'üncü Dönem Toplu Sözleşme'de unutulmanın hayal kırıklığını yaşadıklarına ilişkin açıklaması 30- 499- Ham Tutanak CHP
3 22 14/11/2017 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'ne ilişkin açıklaması 19- 324- Ham Tutanak CHP
3 23 15/11/2017 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa'daki en kirli 10 şehrin 8'inin Türkiye'de olduğuna ve bunda doğa ile ormanlık alanların rant ve çıkar uğruna talan edilmesinin önemli bir rolü olduğuna ilişkin açıklaması 17-18 466-467 Ham Tutanak CHP
3 24 16/11/2017 Global Finans Merkezleri Endeksi'ne göre İstanbul'un üç yılda 36 sıra gerileyerek 78'inci sıraya düştüğüne ilişkin açıklaması 26-27 599- Ham Tutanak CHP
3 25 20/11/2017 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin açıklaması 8-9 731- Ham Tutanak CHP
3 26 21/11/2017 AKP'nin on beş yıllık iktidarı sonunda ülkenin ekonomik ve siyasi bir girdabın içine girdiğine ilişkin açıklaması 21-22 833- Ham Tutanak CHP
3 27 22/11/2017 Tüm milletvekillerini hayvan hakları konusunda duyarlı ve sağduyulu bir iş birliğine çağırdığına ilişkin açıklaması 20-21 958- Ham Tutanak CHP
3 29 28/11/2017 TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün'e yeni görevinde başarılar dilediğine ve İstanbul'daki hava kirliliği sorununa ilişkin açıklaması 30-31 46- Ham Tutanak CHP
3 32 05/12/2017 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 83'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması 15-16 515- Ham Tutanak CHP
3 33 06/12/2017 AKP yöneticilerinin işsizlikle ve hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşların hâlini ne zaman göreceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 29- 717- Ham Tutanak CHP
3 47 10/01/2018 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması 18-20 948- Ham Tutanak CHP
3 49 16/01/2018 Ülkenin bir buçuk yıldır olağanüstü hâl kapsamında yönetildiğine ve taşeronlarla ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin açıklaması 17- 212- Ham Tutanak CHP
3 50 17/01/2018 AKP'nin seslerini duymadığı tüm vatandaşların önümüzdeki seçimlerde sandıkta gereken cevabı vereceğine inandığına ilişkin açıklaması 20- 352- Ham Tutanak CHP
3 53 31/01/2018 AKP'nin hatalı politikaları sonucunda oluşan sosyal güvenlik açığını emeklilerin maaşlarında kesintiye giderek kapatmaya çalıştığına ilişkin açıklaması 25- 451- Ham Tutanak CHP
3 54 01/02/2018 Ülke ekonomisinin umutsuz bir girdabın içinde dönüp durduğuna ilişkin açıklaması 17- 20- Ham Tutanak CHP
3 56 07/02/2018 Hükûmeti kanser konusunda kapsamlı, önleyici ve erken teşhisi kolaylaştırıcı politikalar geliştirmeye ve kanser ilaçlarına erişim sorununu bir an evvel çözüme kavuşturmaya çağırdığına ilişkin açıklaması 30- 22-23 Ham Tutanak CHP
3 62 21/02/2018 Down sendromlu bireylerin sorunlarıyla ilgili hazırladığı araştırma önergesine tüm partilerden destek beklediğine ilişkin açıklaması 23- 23- Ham Tutanak CHP
3 63 22/02/2018 Yapılacak tünel için Maçka Demokrasi Parkı'ndan 200'e yakın ağacın sökülmesine ilişkin açıklaması 32- 154- Ham Tutanak CHP
3 64 27/02/2018 26 Şubat Hocalı katliamının 26'ncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması 20- 322-323 Ham Tutanak CHP
3 65 28/02/2018 Kas hastalarının sorunlarına ve Hükûmetten acil çözüm beklediklerine ilişkin açıklaması 30- 427- Ham Tutanak CHP
3 74 20/03/2018 AKP'nin partizan, ayrımcı ve ötekileştirici yönetim felsefesi ve hizmet anlayışını sürdürdüğüne ve atanmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 22- 996- Ham Tutanak CHP
3 79 29/03/2018 Bir vatandaşın tişörtünün üzerinde Atatürk resmi olduğu için Meclise alınmamasının bir utanç olduğuna ve yapılan bu saygısızlığı kınadığına ilişkin açıklaması 49- 583- Ham Tutanak CHP
3 83 10/04/2018 Emeklilerin sorunlarına ve intibak yasasının bir an evvel Meclisten geçirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 34- 73- Ham Tutanak CHP
3 84 11/04/2018 AKP Genel Başkanının ekonomiyle ilgili bazı ifadelerine ve vatandaşların AKP'ye sandıkta gereken yanıtı vereceğine ilişkin açıklaması 22- 211-212 Ham Tutanak CHP
Anayasa Değişikliği Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 57 13/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 960- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 52 04/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci tur görüşmeleri münasebetiyle - 239-241 Ham Tutanak CHP
1 52 04/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci tur görüşmeleri münasebetiyle - 381- Ham Tutanak CHP
1 53 05/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 8'inci tur görüşmeleri münasebetiyle - 563- Ham Tutanak CHP
2 38 12/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 414-416 Ham Tutanak CHP
2 38 12/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 535- Ham Tutanak CHP
2 39 13/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 773- Ham Tutanak CHP
2 41 15/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle - 1065-1066 Ham Tutanak CHP
2 41 15/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle - 1084- Ham Tutanak CHP
3 35 12/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 470-470 180- Ham Tutanak CHP
3 39 16/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 539-540 1068-1069 Ham Tutanak CHP
3 42 19/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 84-90 631-633 Ham Tutanak CHP
Çeşitli Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 103 16/06/2016 Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 622- Ham Tutanak CHP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 77 27/03/2018 (10/684, 2594, 2645, 2646, 2691) No.lu Down Sendromunun ve Otizm ile Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ve Bunlara Sahip Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin önergelerin ön görüşmeleri münasebetiyle 123- 343-344 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Basılmış Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 17 02/11/2017 İstanbul ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 7-11 666-667 Ham Tutanak CHP
3 75 21/03/2018 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması 10- 37-38 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 38 12/12/2016 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 417- Ham Tutanak CHP
2 63 20/01/2017 Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması - 770-771 Ham Tutanak CHP
3 17 02/11/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 16-19 669-670 Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 63 20/01/2017 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 757-759 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 38 11/02/2016 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 525-527 Ham Tutanak CHP
1 69 07/04/2016 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 437-438 Ham Tutanak CHP
1 96 01/06/2016 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 376-377 Ham Tutanak CHP
1 98 03/06/2016 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 528-530 Ham Tutanak CHP
1 98 03/06/2016 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 711-712 Ham Tutanak CHP
2 68 09/02/2017 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 217-219 Ham Tutanak CHP
2 105 13/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 180-187 619-621 Ham Tutanak CHP
3 10 18/10/2017 Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 379-383 1041-1042 Ham Tutanak CHP
3 24 16/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 143-147 640-641 Ham Tutanak CHP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 88 04/05/2017 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 935-937 Ham Tutanak CHP
2 88 04/05/2017 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük İdaresi Arasında Gümrük Alanında Ortak Komite Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 938- Ham Tutanak CHP
3 14 26/10/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 177-178 389- Ham Tutanak CHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki