Turkiye Buyuk Millet Meclisi

ÖZLEM ZENGİN


SON KONUŞMALAR
YYBirleşimTarihKonu Açıklaması
2 87 11/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 88 12/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 93 25/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 93 25/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 93 25/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 93 25/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 93 25/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 93 25/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23/07/2018 Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın 1 sayılı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yapmış olduğu konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 374- 340- Ham Tutanak AK Parti
2 2 02/10/2018 27'nci Dönem İkinci Yasama Yılının hayırlı olmasını dilediğine, TBMM'nin hukuk inşa eden bir mecra olduğuna ilişkin açıklaması 45- 491- Ham Tutanak AK Parti
2 2 02/10/2018 Düzce Cezaevindeki siyasi tutuklulara işkence yapıldığı beyanlarına karşılık Adalet Bakanlığının verdiği cevaba ilişkin açıklaması 104- 510- Ham Tutanak AK Parti
2 2 02/10/2018 (3/36) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 184- 532-533 Ham Tutanak AK Parti
2 2 02/10/2018 AK PARTİ hareketine hiç kimsenin asla ve kata "ılımlı İslam" diyemeyeceğine ilişkin açıklaması 193- 536- Ham Tutanak AK Parti
2 3 03/10/2018 (3/37) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 153- 600-601 Ham Tutanak AK Parti
2 3 03/10/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 160- 602-603 Ham Tutanak AK Parti
2 3 03/10/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'a sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasındaki düzeltme için teşekkür ettiğine ve AK PARTİ Grubunun, Cumhurbaşkanının, Hükûmetin, bakanların terörün tamamen karşısında olduğuna ilişkin açıklaması 169- 606- Ham Tutanak AK Parti
2 9 23/10/2018 Celal Adan'a Meclis Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine, 23 Ekim 2011 Van depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ve ülkenin stratejik tarım ürünlerini bir bütün olarak değerlendireceklerine ilişkin açıklaması 44- 720-721 Ham Tutanak AK Parti
2 9 23/10/2018 Ülkenin meselelerini bölgesel olarak değil bir bütünün parçası içerisinde değerlendirdiklerine ve çözüm üretmeye gayret ettiklerine ilişkin açıklaması 77- 731-732 Ham Tutanak AK Parti
2 9 23/10/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 81- 733- Ham Tutanak AK Parti
2 11 30/10/2018 Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 6 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 273- 1166-1167 Ham Tutanak AK Parti
2 13 01/11/2018 1 Kasım Yahya Kemal Beyatlı'yı 60'ıncı ölüm yıl dönümünde rahmetle yâd ettiğine ilişkin açıklaması 39- 210-211 Ham Tutanak AK Parti
2 13 01/11/2018 Ombudsmanlık müessesesinin ele aldığı konulardan yola çıkarak davranış değişikliği yoluna gittiğine ve menfaat yararı olmaksızın, vatandaşlık kriteri aranmaksızın herkesin her tür yola başvurabileceği alternatif bir adalet arayışı mekanizması olduğuna ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 3 sıra sayılı Karma Komisyon Raporu üzerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 123- 233-234 Ham Tutanak AK Parti
2 13 01/11/2018 Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadeleri ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 134- 237-238 Ham Tutanak AK Parti
2 14 06/11/2018 3-9 Kasım Organ Nakli ve Bağışı Haftası'na, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 56- 308-309 Ham Tutanak AK Parti
2 15 07/11/2018 İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün CHP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 121- 426- Ham Tutanak AK Parti
2 15 07/11/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 136- 432-433 Ham Tutanak AK Parti
2 15 07/11/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 268- 474-475 Ham Tutanak AK Parti
2 15 07/11/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 274- 476- Ham Tutanak AK Parti
2 24 29/11/2018 İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 29'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 245- 692- Ham Tutanak AK Parti
2 24 29/11/2018 Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 30'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 694-696 Ham Tutanak AK Parti
2 24 29/11/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptğı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 258- 697-698 Ham Tutanak AK Parti
2 27 06/12/2018 16 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki ve Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 151- 1091-1092 Ham Tutanak AK Parti
2 27 06/12/2018 Meclisin milletvekillerinin birbirini eleştireceği mecra olduğuna, Cumhurbaşkanlığı sıfatı ile genel başkanlık sıfatını birbirinden ayırmayı komik bulduğuna ilişkin açıklaması 160- 1095-1096 Ham Tutanak AK Parti
2 27 06/12/2018 İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 331- 1156- Ham Tutanak AK Parti
2 29 11/12/2018 Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın birinci tur görüşmelerinde aleyhte yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 567- 242-243 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 215- 597-598 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması 220- 599- Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 İzmir Milletvekili Murat Çepni ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 288- 622-623 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 299- 627-628 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 383- 656- Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 393- 660-661 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 397- 661- Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması 400- 662- Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 411- 666- Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 431- 672-673 Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 189- 157-158 Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 277- 188- Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 Toplumda bir ayrışma olduğuna inanmadığına, sokağa çıkmanın yöntemlerinin belli olduğuna ilişkin açıklaması 301- 196-197 Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 315- 202- Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 CHP Grubu tarafından açılan "İstifa" yazılı pankarta ilişkin açıklaması 468- 257-258 Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 Meclisin genel adabını, sükûnetini bozan bir eylemi hoş karşılamalarının mümkün olmadığına ilişkin açıklaması 494- 266- Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde aleyhte yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 509- 272-273 Ham Tutanak AK Parti
2 35 17/12/2018 Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve 17-25 Aralıkla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararı verdiğine ilişkin açıklaması - 706-707 Ham Tutanak AK Parti
2 35 17/12/2018 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 220- 713-714 Ham Tutanak AK Parti
2 35 17/12/2018 Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 538- 817-818 Ham Tutanak AK Parti
2 35 17/12/2018 Parlamenter sistemdeki bakan ile mevcut sistemdeki bakan arasında kategorik farklılığın olmadığına, milletin referandumundan geçerek onay almış Anayasa'ya dayanan bakanları aşağılamaya kimsenin hakkının olmadığına ilişkin açıklaması 656- 858-859 Ham Tutanak AK Parti
2 35 17/12/2018 Hiçbir yerden emir almadıkları gibi hiç kimseye emir vermek istemediklerine ilişkin açıklaması 674- 866- Ham Tutanak AK Parti
2 36 18/12/2018 Ayrıştırma diline ve savaş kelimelerine gerek olmadığına ilişkin açıklaması 512- 1090-1092 Ham Tutanak AK Parti
2 36 18/12/2018 Bir kişinin milletvekili olmasının tek başına masumiyet karinesini ortaya koymadığına ve herkesin önce kendi hayatının hesabını vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması 519- 1093-1094 Ham Tutanak AK Parti
2 36 18/12/2018 Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 536- 1099- Ham Tutanak AK Parti
2 40 25/12/2018 Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu vesilesiyle kahramanlık gösteren şehitler ile Sarıkamış'taki şehitleri rahmetle yâd ettiğine, Hristiyan vatandaşların bayramını tebrik ettiğine ve yeni yılın herkese hayırlar getirmesini dilediğine ilişkin açıklaması 39- 806- Ham Tutanak AK Parti
2 40 25/12/2018 (3/452) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 841- Ham Tutanak AK Parti
2 40 25/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 200- 853-854 Ham Tutanak AK Parti
2 40 25/12/2018 Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un 27 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 254- 870- Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'un 38 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 153- 1003-1004 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 Bugünkü Meclis aritmetiğinin Türkiye'deki demokrasinin şahidi olduğuna ilişkin açıklaması 157- 1004-1005 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 Hiç kimsenin tek parti hükûmetleri ile AK PARTİ'yi özdeş hâle getiremeyeceğine ilişkin açıklaması 162- 1006-1007 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 166- 1008- Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın "çökme" kelimesine, demokrasinin hem muhalefetin hem iktidarın güvencesi olduğuna ve korkarak siyaset yapanın bu Mecliste kalmaması gerektiğine ilişkin açıklaması 211- 1023-1024 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 Hukukun itirazlarla şekillenen bir mekanizma olduğuna, Özgür Özel'in üslubunun ağır hakaretler içerdiğine, kimsenin adayını belirlemek istemediklerine ve adil yarıştan yana olduklarına ilişkin açıklaması 217- 1025-1026 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 Cumhurbaşkanının sadece ve sadece Allah'tan korktuğuna ilişkin açıklaması 222- 1027-1028 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 82'nci yıl dönümünde rahmetle yâd ettiğine, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Vefa Ödülü'ne Mehmet Akif Ersoy'un layık görüldüğüne ilişkin açıklaması 43- 964-965 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 103- 986- Ham Tutanak AK Parti
2 46 16/01/2019 Yerel seçimlerin parametresi en farklı seçimlerden bir tanesi olduğuna ve pek çok farklı alanda çalışma yaptıklarına, insanların yaşadığı her problemin kendi meseleleri olduğuna ilişkin açıklaması 405- 857-858 Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun 41 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 23'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 221- 546- Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Kimin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve hangi siyasi partinin icraatta var olduğunu herkesin gördüğüne ilişkin açıklaması 223- 547-548 Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 230- 548-549 Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Atatürk ve cumhuriyetin siyasi partilerin ve milletin değeri olduğuna ilişkin açıklaması - 550- Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın 41 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 318- 576-577 Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 321- 578- Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 Hakk'ın rahmetine kavuşan Fikret Ünlü ile Halil Akyüz'e ve Muğla Milas'ta göçük altında kalan işçilere Allah'tan rahmet dilediğine, Binali Yıldırım'a seçim yarışında başarı temenni ettiğine, Merve Demirel olayıyla ilgili olarak Emniyet teşkilatına yapılan ithamları reddettiklerine ilişkin açıklaması 54- 779-780 Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 Kadınlarla ilgili mağduriyete müsaade etmeyeceklerine ilişkin açıklaması 59- 781- Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 86- 790- Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 99- 795- Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 170- 816-817 Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 190- 823-824 Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşma ile Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün şahıslar adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 232- 835-836 Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde şahıslar adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 278- 848-849 Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 Seçimlerin siyasiler için imtihan olduğuna, Mersin ilinde minibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğine, Birinci Yaşlılık Şûrası'na, hayvan hakları için partilerin ortak önergesiyle komisyon kurulmasının sevindirici olduğuna ilişkin açıklaması 51- 894-896 Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 256- 957- Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 Merve Demirel'le alakalı olayı şiddetle reddettiklerine ve konuya ilişkin cümlelerinin çarpıtılmasından rahatsız olduğuna ilişkin açıklaması 282- 966-967 Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 Merve Demirel olayını masumlaştıran, küçülten, değersizleştiren hiçbir ifade kullanmadığına ilişkin açıklaması 289- 968- Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 297- 971-972 Ham Tutanak AK Parti
2 56 21/02/2019 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesinden mutluluk duyduklarına, Alparslan Türkeş ve Kemal Karpat'ı rahmetle yâd ettiğine ilişkin açıklaması 413- Ham Tutanak AK Parti
2 56 21/02/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - Ham Tutanak AK Parti
2 56 21/02/2019 Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un 43 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 17'nci madesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 392- Ham Tutanak AK Parti
2 56 21/02/2019 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a "Hoş geldiniz." diyerek sıhhat temenni ettiğine, 21 Şubat Malcolm X'i vefatının 54'üncü yıl dönümünde rahmetle yâd ettiğine, Çanakkale ilinde meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, 5 askerin yaralandığı Sakarya Kışlası'nda meydana gelen olayın takipçisi olduklarına, bilişim teknolojileri bağımlılığının incelenmesi için araştırma komisyonu kurulacağına ilişkin açıklaması 56- Ham Tutanak AK Parti
2 77 14/05/2019 İnsanın kendini, ülkesini anlayabilmesi için en önemli idrak noktasının kendi diliyle kurduğu bağ olduğuna, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü ile Dünya Çiftçiler Günü'ne, Soma faciasıyla ilgili hukuki sürecin tamamlanmasının herkesin sorumluluğu olduğuna ve her bir şehadeti Mecliste paylaşmanın tabii olduğuna ilişkin açıklaması 52- Ham Tutanak AK Parti
2 77 14/05/2019 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 84- Ham Tutanak AK Parti
2 77 14/05/2019 Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 76- Ham Tutanak AK Parti
2 78 15/05/2019 Meclise yönelik saldırı girişimini kınadığı için Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'e teşekkür ettiğine ve güvenlik konusunun konuşulması gerektiğine, medyada Meclisi değersizleştiren, itibarsızlaştıran, aşağıya çeken üslup olduğuna, 15 Mayıs Yunan işgali karşısında ilk kurşunu atarak şehit olan Hasan Tahsin'in vefatından kısa bir süre evvel yazdığı metne, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun Trabzonlularla ilgili açıklamasına ilişkin açıklaması 63- Ham Tutanak AK Parti
2 78 15/05/2019 İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a suç isnat etmesinden dolayı İç Tüzük'ün 161'inci maddesine binaen yaptırım uygulanması gerektiğine ilişkin açıklaması 120- Ham Tutanak AK Parti
2 78 15/05/2019 İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun HDP grup önerisi üzerinde İYİ PARTİ grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - Ham Tutanak AK Parti
2 79 16/05/2019 Şule Çet davasını hassasiyetle takip ettiklerine, Ekşi Sözlük'ün öğretmenlerle ilgili açtığı başlığın tahammül edilemez olduğuna, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın AK PARTİ Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer'e yönelik ifadelerine ilişkin açıklaması 58- Ham Tutanak AK Parti
2 79 16/05/2019 Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 85- Ham Tutanak AK Parti
2 79 16/05/2019 Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 17- Ham Tutanak AK Parti
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 28 10/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı İlk Görüşmesi münasebetiyle 407- 142-145 Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 55 20/02/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un açıklaması üzerine konuşması - 967- Ham Tutanak AK Parti
2 78 15/05/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un açıklaması üzerine konuşması - Ham Tutanak AK Parti
2 78 15/05/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un açıklaması üzerine konuşması - Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07/07/2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak AK Parti
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 15 07/11/2018 İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun birleştirilerek görüşülen (10/361; 10/405; 10/406; 10/407; 10/410) Meclis araştırması önergesi üzerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 161- 441-442 Ham Tutanak AK Parti
2 15 07/11/2018 İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun birleştirilerek görüşülen (10/361; 10/405; 10/406; 10/407; 10/410) Meclis araştırması önergesi üzerinde önerge sahipleri adına yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 260- 470-471 Ham Tutanak AK Parti
2 24 29/11/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yerinden sarf ettiği bazı ifadelerinde şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 703-704 Ham Tutanak AK Parti
2 27 06/12/2018 İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın 16 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 25'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 320- 1151-1152 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 580- 728-729 Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 308- 199-200 Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 247- 954-955 Ham Tutanak AK Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 55 20/02/2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 911- Ham Tutanak AK Parti
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23/07/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 217- 289-293 Ham Tutanak AK Parti

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki