Turkiye Buyuk Millet Meclisi

ÖZLEM ZENGİN


SON KONUŞMALAR
YYBirleşimTarihKonu Açıklaması
3 64 04/03/2020 AÇIKLAMALAR
3 64 04/03/2020 AÇIKLAMALAR
3 65 05/03/2020 AÇIKLAMALAR
3 65 05/03/2020 AÇIKLAMALAR
3 65 05/03/2020 AÇIKLAMALAR
3 76 01/04/2020 AÇIKLAMALAR
3 76 01/04/2020 AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23/07/2018 Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın 1 sayılı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yapmış olduğu konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 374- 340- Ham Tutanak AK Parti
2 2 02/10/2018 27'nci Dönem İkinci Yasama Yılının hayırlı olmasını dilediğine, TBMM'nin hukuk inşa eden bir mecra olduğuna ilişkin açıklaması 45- 491- Ham Tutanak AK Parti
2 2 02/10/2018 Düzce Cezaevindeki siyasi tutuklulara işkence yapıldığı beyanlarına karşılık Adalet Bakanlığının verdiği cevaba ilişkin açıklaması 104- 510- Ham Tutanak AK Parti
2 2 02/10/2018 (3/36) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 184- 532-533 Ham Tutanak AK Parti
2 2 02/10/2018 AK PARTİ hareketine hiç kimsenin asla ve kata "ılımlı İslam" diyemeyeceğine ilişkin açıklaması 193- 536- Ham Tutanak AK Parti
2 3 03/10/2018 (3/37) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 153- 600-601 Ham Tutanak AK Parti
2 3 03/10/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 160- 602-603 Ham Tutanak AK Parti
2 3 03/10/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'a sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasındaki düzeltme için teşekkür ettiğine ve AK PARTİ Grubunun, Cumhurbaşkanının, Hükûmetin, bakanların terörün tamamen karşısında olduğuna ilişkin açıklaması 169- 606- Ham Tutanak AK Parti
2 9 23/10/2018 Celal Adan'a Meclis Başkan Vekilliği görevinde başarılar dilediğine, 23 Ekim 2011 Van depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilediğine ve ülkenin stratejik tarım ürünlerini bir bütün olarak değerlendireceklerine ilişkin açıklaması 44- 720-721 Ham Tutanak AK Parti
2 9 23/10/2018 Ülkenin meselelerini bölgesel olarak değil bir bütünün parçası içerisinde değerlendirdiklerine ve çözüm üretmeye gayret ettiklerine ilişkin açıklaması 77- 731-732 Ham Tutanak AK Parti
2 9 23/10/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 81- 733- Ham Tutanak AK Parti
2 11 30/10/2018 Antalya Milletvekili Feridun Bahşi'nin 6 sıra sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 273- 1166-1167 Ham Tutanak AK Parti
2 13 01/11/2018 1 Kasım Yahya Kemal Beyatlı'yı 60'ıncı ölüm yıl dönümünde rahmetle yâd ettiğine ilişkin açıklaması 39- 210-211 Ham Tutanak AK Parti
2 13 01/11/2018 Ombudsmanlık müessesesinin ele aldığı konulardan yola çıkarak davranış değişikliği yoluna gittiğine ve menfaat yararı olmaksızın, vatandaşlık kriteri aranmaksızın herkesin her tür yola başvurabileceği alternatif bir adalet arayışı mekanizması olduğuna ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 3 sıra sayılı Karma Komisyon Raporu üzerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 123- 233-234 Ham Tutanak AK Parti
2 13 01/11/2018 Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadeleri ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 134- 237-238 Ham Tutanak AK Parti
2 14 06/11/2018 3-9 Kasım Organ Nakli ve Bağışı Haftası'na, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 56- 308-309 Ham Tutanak AK Parti
2 15 07/11/2018 İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün CHP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 121- 426- Ham Tutanak AK Parti
2 15 07/11/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 136- 432-433 Ham Tutanak AK Parti
2 15 07/11/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 268- 474-475 Ham Tutanak AK Parti
2 15 07/11/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 274- 476- Ham Tutanak AK Parti
2 24 29/11/2018 İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 29'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 245- 692- Ham Tutanak AK Parti
2 24 29/11/2018 Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 15 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 30'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 694-696 Ham Tutanak AK Parti
2 24 29/11/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 258- 697-698 Ham Tutanak AK Parti
2 27 06/12/2018 16 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'nın İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki ve Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 151- 1091-1092 Ham Tutanak AK Parti
2 27 06/12/2018 Meclisin milletvekillerinin birbirini eleştireceği mecra olduğuna, Cumhurbaşkanlığı sıfatı ile genel başkanlık sıfatını birbirinden ayırmayı komik bulduğuna ilişkin açıklaması 160- 1095-1096 Ham Tutanak AK Parti
2 27 06/12/2018 İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 331- 1156- Ham Tutanak AK Parti
2 29 11/12/2018 Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın birinci tur görüşmelerinde aleyhte yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 567- 242-243 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 215- 597-598 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması 220- 599- Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 İzmir Milletvekili Murat Çepni ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 288- 622-623 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 299- 627-628 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 383- 656- Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 393- 660-661 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 397- 661- Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması 400- 662- Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 411- 666- Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek'in 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın üçüncü tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 431- 672-673 Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 189- 157-158 Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 277- 188- Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 Toplumda bir ayrışma olduğuna inanmadığına, sokağa çıkmanın yöntemlerinin belli olduğuna ilişkin açıklaması 301- 196-197 Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 315- 202- Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 CHP Grubu tarafından açılan "İstifa" yazılı pankarta ilişkin açıklaması 468- 257-258 Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 Meclisin genel adabını, sükûnetini bozan bir eylemi hoş karşılamalarının mümkün olmadığına ilişkin açıklaması 494- 266- Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 11 sıra sayılı 2017 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde aleyhte yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 509- 272-273 Ham Tutanak AK Parti
2 35 17/12/2018 Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve 17-25 Aralıkla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararı verdiğine ilişkin açıklaması - 706-707 Ham Tutanak AK Parti
2 35 17/12/2018 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 220- 713-714 Ham Tutanak AK Parti
2 35 17/12/2018 Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 538- 817-818 Ham Tutanak AK Parti
2 35 17/12/2018 Parlamenter sistemdeki bakan ile mevcut sistemdeki bakan arasında kategorik farklılığın olmadığına, milletin referandumundan geçerek onay almış Anayasa'ya dayanan bakanları aşağılamaya kimsenin hakkının olmadığına ilişkin açıklaması 656- 858-859 Ham Tutanak AK Parti
2 35 17/12/2018 Hiçbir yerden emir almadıkları gibi hiç kimseye emir vermek istemediklerine ilişkin açıklaması 674- 866- Ham Tutanak AK Parti
2 36 18/12/2018 Ayrıştırma diline ve savaş kelimelerine gerek olmadığına ilişkin açıklaması 512- 1090-1092 Ham Tutanak AK Parti
2 36 18/12/2018 Bir kişinin milletvekili olmasının tek başına masumiyet karinesini ortaya koymadığına ve herkesin önce kendi hayatının hesabını vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması 519- 1093-1094 Ham Tutanak AK Parti
2 36 18/12/2018 Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın 10 sıra sayılı 2019 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 536- 1099- Ham Tutanak AK Parti
2 40 25/12/2018 Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu vesilesiyle kahramanlık gösteren şehitler ile Sarıkamış'taki şehitleri rahmetle yâd ettiğine, Hristiyan vatandaşların bayramını tebrik ettiğine ve yeni yılın herkese hayırlar getirmesini dilediğine ilişkin açıklaması 39- 806- Ham Tutanak AK Parti
2 40 25/12/2018 (3/452) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 841- Ham Tutanak AK Parti
2 40 25/12/2018 Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 200- 853-854 Ham Tutanak AK Parti
2 40 25/12/2018 Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç'un 27 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 254- 870- Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'un 38 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 153- 1003-1004 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 Bugünkü Meclis aritmetiğinin Türkiye'deki demokrasinin şahidi olduğuna ilişkin açıklaması 157- 1004-1005 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 Hiç kimsenin tek parti hükûmetleri ile AK PARTİ'yi özdeş hâle getiremeyeceğine ilişkin açıklaması 162- 1006-1007 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 166- 1008- Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın "çökme" kelimesine, demokrasinin hem muhalefetin hem iktidarın güvencesi olduğuna ve korkarak siyaset yapanın bu Mecliste kalmaması gerektiğine ilişkin açıklaması 211- 1023-1024 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 Hukukun itirazlarla şekillenen bir mekanizma olduğuna, Özgür Özel'in üslubunun ağır hakaretler içerdiğine, kimsenin adayını belirlemek istemediklerine ve adil yarıştan yana olduklarına ilişkin açıklaması 217- 1025-1026 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 Cumhurbaşkanının sadece ve sadece Allah'tan korktuğuna ilişkin açıklaması 222- 1027-1028 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 82'nci yıl dönümünde rahmetle yâd ettiğine, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Vefa Ödülü'ne Mehmet Akif Ersoy'un layık görüldüğüne ilişkin açıklaması 43- 964-965 Ham Tutanak AK Parti
2 41 26/12/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 103- 986- Ham Tutanak AK Parti
2 46 16/01/2019 Yerel seçimlerin parametresi en farklı seçimlerden bir tanesi olduğuna ve pek çok farklı alanda çalışma yaptıklarına, insanların yaşadığı her problemin kendi meseleleri olduğuna ilişkin açıklaması 405- 857-858 Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun 41 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 23'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 221- 546- Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Kimin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve hangi siyasi partinin icraatta var olduğunu herkesin gördüğüne ilişkin açıklaması 223- 547-548 Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 230- 548-549 Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Atatürk ve cumhuriyetin siyasi partilerin ve milletin değeri olduğuna ilişkin açıklaması - 550- Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın 41 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 318- 576-577 Ham Tutanak AK Parti
2 52 13/02/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 321- 578- Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 Hakk'ın rahmetine kavuşan Fikret Ünlü ile Halil Akyüz'e ve Muğla Milas'ta göçük altında kalan işçilere Allah'tan rahmet dilediğine, Binali Yıldırım'a seçim yarışında başarı temenni ettiğine, Merve Demirel olayıyla ilgili olarak Emniyet teşkilatına yapılan ithamları reddettiklerine ilişkin açıklaması 54- 779-780 Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 Kadınlarla ilgili mağduriyete müsaade etmeyeceklerine ilişkin açıklaması 59- 781- Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 86- 790- Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 99- 795- Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 170- 816-817 Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 190- 823-824 Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşma ile Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün şahıslar adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 232- 835-836 Ham Tutanak AK Parti
2 54 19/02/2019 İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde şahıslar adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 278- 848-849 Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 Seçimlerin siyasiler için imtihan olduğuna, Mersin ilinde minibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğine, Birinci Yaşlılık Şûrası'na, hayvan hakları için partilerin ortak önergesiyle komisyon kurulmasının sevindirici olduğuna ilişkin açıklaması 51- 894-896 Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 256- 957- Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 Merve Demirel'le alakalı olayı şiddetle reddettiklerine ve konuya ilişkin cümlelerinin çarpıtılmasından rahatsız olduğuna ilişkin açıklaması 282- 966-967 Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 Merve Demirel olayını masumlaştıran, küçülten, değersizleştiren hiçbir ifade kullanmadığına ilişkin açıklaması 289- 968- Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 297- 971-972 Ham Tutanak AK Parti
2 56 21/02/2019 Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a "Hoş geldiniz." diyerek sıhhat temenni ettiğine, 21 Şubat Malcolm X'i vefatının 54'üncü yıl dönümünde rahmetle yâd ettiğine, Çanakkale ilinde meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, 5 askerin yaralandığı Sakarya Kışlası'nda meydana gelen olayın takipçisi olduklarına, bilişim teknolojileri bağımlılığının incelenmesi için araştırma komisyonu kurulacağına ilişkin açıklaması 56- 1033-1034 Ham Tutanak AK Parti
2 56 21/02/2019 Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un 43 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 17'nci madesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 392- 1133- Ham Tutanak AK Parti
2 56 21/02/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 1134-1135 Ham Tutanak AK Parti
2 56 21/02/2019 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesinden mutluluk duyduklarına, Alparslan Türkeş ve Kemal Karpat'ı rahmetle yâd ettiğine ilişkin açıklaması 413- 1140-1141 Ham Tutanak AK Parti
2 77 14/05/2019 İnsanın kendini, ülkesini anlayabilmesi için en önemli idrak noktasının kendi diliyle kurduğu bağ olduğuna, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na, 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü ile Dünya Çiftçiler Günü'ne, Soma faciasıyla ilgili hukuki sürecin tamamlanmasının herkesin sorumluluğu olduğuna ve her bir şehadeti Mecliste paylaşmanın tabii olduğuna ilişkin açıklaması 52- 211-212 Ham Tutanak AK Parti
2 77 14/05/2019 Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 76- 220-221 Ham Tutanak AK Parti
2 77 14/05/2019 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 84- 223-224 Ham Tutanak AK Parti
2 78 15/05/2019 Meclise yönelik saldırı girişimini kınadığı için Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Levent Gök'e teşekkür ettiğine ve güvenlik konusunun konuşulması gerektiğine, medyada Meclisi değersizleştiren, itibarsızlaştıran, aşağıya çeken üslup olduğuna, 15 Mayıs Yunan işgali karşısında ilk kurşunu atarak şehit olan Hasan Tahsin'in vefatından kısa bir süre evvel yazdığı metne, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun Trabzonlularla ilgili açıklamasına ilişkin açıklaması 63- 313-314 Ham Tutanak AK Parti
2 78 15/05/2019 İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun HDP grup önerisi üzerinde İYİ PARTİ grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 331-333 Ham Tutanak AK Parti
2 78 15/05/2019 İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'na TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a suç isnat etmesinden dolayı İç Tüzük'ün 161'inci maddesine binaen yaptırım uygulanması gerektiğine ilişkin açıklaması 120- 334-335 Ham Tutanak AK Parti
2 79 16/05/2019 Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 17- 402-403 Ham Tutanak AK Parti
2 79 16/05/2019 Şule Çet davasını hassasiyetle takip ettiklerine, Ekşi Sözlük'ün öğretmenlerle ilgili açtığı başlığın tahammül edilemez olduğuna, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın AK PARTİ Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer'e yönelik ifadelerine ilişkin açıklaması 58- 417-419 Ham Tutanak AK Parti
2 79 16/05/2019 Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 85- 427-428 Ham Tutanak AK Parti
2 87 11/06/2019 Vefat eden 25, 26 ve 27'nci Dönem Denizli Milletvekili Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet dilediğine ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin 69 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 204- 401- Ham Tutanak AK Parti
2 88 12/06/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 128- 539-540 Ham Tutanak AK Parti
2 93 25/06/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 117- 1186-1187 Ham Tutanak AK Parti
2 93 25/06/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve bakanların "teknokrat" denilerek değersizleştirilmesini haksızlık olarak gördüğüne ilişkin açıklaması 120- 1188- Ham Tutanak AK Parti
2 93 25/06/2019 Türkiye'nin geleceği için her şeyin milletin rızasının ve onayının alınarak yapıldığına ilişkin açıklaması 125- 1190- Ham Tutanak AK Parti
2 93 25/06/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve yapılan her şeyin yapıldığı şartlar içerisinde anlam ifade ettiğine ilişkin açıklaması 128- 1191- Ham Tutanak AK Parti
2 93 25/06/2019 Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde HDP grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 151- 1197-1198 Ham Tutanak AK Parti
2 93 25/06/2019 Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 158- 1200- Ham Tutanak AK Parti
2 94 26/06/2019 Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 264- 105- Ham Tutanak AK Parti
2 94 26/06/2019 Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 268- 106- Ham Tutanak AK Parti
2 94 26/06/2019 Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve sürecin yürüyebilmesi için yürütme ile yasamanın birlikte hareket etmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 274- 108- Ham Tutanak AK Parti
2 94 26/06/2019 Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan'a ve Edirne ili Meriç ilçesinde mültecileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dilediklerine, yargı reformu çalışmalarına başlanıldığına, işkenceye sıfır toleranstan yana olduklarına, 31 Mart seçimleri olmamış gibi bir anlayışla İstanbul'un yönetilemeyeceğine ve gerçek yolsuzlukların unutulmayacağına ilişkin açıklaması 62- 38-40 Ham Tutanak AK Parti
2 94 26/06/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 84- 44-45 Ham Tutanak AK Parti
2 94 26/06/2019 Grup başkan vekillerine söz verme konusunda sınırlama yapmadığı için Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar'a teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması 89- 46- Ham Tutanak AK Parti
2 94 26/06/2019 Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 111- 53-54 Ham Tutanak AK Parti
2 94 26/06/2019 İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 181- 77- Ham Tutanak AK Parti
2 94 26/06/2019 İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın ağır ithamlarda bulunduğuna ilişkin açıklaması 185- 78-79 Ham Tutanak AK Parti
2 95 27/06/2019 Ankara Emniyet Müdürlüğünde cebir ve darbın yaşandığına dair herhangi bir izin olmadığının doktor raporlarında belirtildiğine ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapacağına, İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 51- 186-187 Ham Tutanak AK Parti
2 95 27/06/2019 İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine, kırmızı bültenle aranan kişiye TRT'nin mikrofon uzatamayacağına ve konunun takipçisi olacaklarına ilişkin açıklaması 122- 209- Ham Tutanak AK Parti
2 95 27/06/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 125- 210- Ham Tutanak AK Parti
2 95 27/06/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin tekraren açıklaması 129- 211-212 Ham Tutanak AK Parti
2 95 27/06/2019 İnanmadığı hiçbir şeyi söylemediğine ve önemli olanın beyan olduğuna ilişkin açıklaması 138- 214- Ham Tutanak AK Parti
2 95 27/06/2019 Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 15'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 205- 236- Ham Tutanak AK Parti
2 95 27/06/2019 Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın görüşülmekte olan 90 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 17'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 246- 249- Ham Tutanak AK Parti
2 105 18/07/2019 Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın On Birinci Kalkınma Planı'yla ilgili olarak verilmiş olan 1 numaralı önergeyle ilgili yaptığı konuşmasına ilişkin açıklaması 456- 855- Ham Tutanak AK Parti
3 6 15/10/2019 İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 19- 177- Ham Tutanak AK Parti
3 6 15/10/2019 4 siyasi partinin ortak akılla harekete geçirmiş olduğu harekâtla ilgili daha çok olumlu cümleyi hak ettiklerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon başlamadan önce bütün siyasi partilerin liderlerine bilgi verdiğine, dışarıda Türkiye aleyhine oluşan yapılarla alakalı birlikte mücadele edilmesi gerektiğine, şehit düşen İstihkâm Uzman Çavuş Hacı Bebek, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile sivil vatandaşlara ve vefatı nedeniyle ülkemize gerek milletvekili gerekse bakan olarak hizmet etmiş CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz'a Allah'tan rahmet dilediklerine, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yaşanılan olayın kontrol altına alındığına, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili Genel Kurulu bilgilendireceğine ilişkin açıklaması 68- 195-196 Ham Tutanak AK Parti
3 6 15/10/2019 İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine yüzde yüz katıldıklarına ve Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 105- 209- Ham Tutanak AK Parti
3 6 15/10/2019 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 113- 212-214 Ham Tutanak AK Parti
3 6 15/10/2019 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve terör örgütlerine karşı olduklarına ilişkin açıklaması 128- 218- Ham Tutanak AK Parti
3 6 15/10/2019 AK PARTİ olarak her işi anayasal sınırlar içerisinde yaptıklarına ve hukuksuz bir durumun söz konusu olmadığına ilişkin açıklaması 185- 239- Ham Tutanak AK Parti
3 6 15/10/2019 Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 105 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 13'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 209- 248- Ham Tutanak AK Parti
3 6 15/10/2019 Tüm milletvekillerinin barıştan yana olduğuna inanmak istediğine ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 214- 249-250 Ham Tutanak AK Parti
3 6 15/10/2019 Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 219- 251-252 Ham Tutanak AK Parti
3 7 16/10/2019 Başkanlık Divanının Anayasa ve İç Tüzük'e uygun davranma konusundaki kararlılığını memnuniyetle telakki ettiklerine ve konuşmalarının bir bütünlük içerisinde olduğuna ilişkin açıklaması 127- 208- Ham Tutanak AK Parti
3 7 16/10/2019 Görüşülen hak ve özgürlüklerin daha etkin kullanımıyla alakalı kanun teklifine katkı verenlere teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması 168- 222-223 Ham Tutanak AK Parti
3 7 16/10/2019 Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 105 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 18'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 184- 228-229 Ham Tutanak AK Parti
3 19 19/11/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 146- Ham Tutanak AK Parti
3 19 19/11/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 57- Ham Tutanak AK Parti
3 19 19/11/2019 Barış Pınarı Harekâtı'nda yaralanarak şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'na, devlet sanatçısı Yıldız Kenter'e ve 18 Kasım ölümünün 2'nci yıl dönümünde Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet dilediğine, 15 Kasım Cuma günü Karaköy'de 2 başörtülü kadına yönelik saldırıya, bir olayın doğru argümanlarla anlatılmasının herkesin sorumluluğu olduğuna, Rum kesiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı'nın yakılması olayına karşı Meclis olarak birlikte adım atılması gerektiğine, başkanlık sisteminin en önemli özelliğinin parlamenterlerin gücünün artması olduğuna, her kuruşu şehit ve gaziler için harcanacak olan 309 milyon liranın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uhdesinde olduğuna ilişkin açıklaması 52- Ham Tutanak AK Parti
3 19 19/11/2019 Türkiye'de Kürt problemi olmadığına, Kürt kardeşlerimizi suistimal eden terör problemi olduğuna ilişkin açıklaması 87- Ham Tutanak AK Parti
3 19 19/11/2019 İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın 128 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 13'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 137- Ham Tutanak AK Parti
3 19 19/11/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklamasında söylediği sözleri kendisine iade ettiğine ilişkin açıklaması 140- Ham Tutanak AK Parti
3 20 20/11/2019 İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Türkiye'de tek bir hukuk sistemi olduğuna ilişkin açıklaması 208- - Ham Tutanak AK Parti
3 20 20/11/2019 Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve AK PARTİ olarak hedeflerinin işçi, emekli ve çiftçilerin hayat kalitesini yükseltmek olduğuna ilişkin açıklaması 47- - Ham Tutanak AK Parti
3 20 20/11/2019 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle çocuklara kodlanmış olan masumiyet duygularının korunması ve evlatlarımızın bizlere emanet olduğunun bilincinde olunması gerektiğine ilişkin açıklaması 41- - Ham Tutanak AK Parti
3 20 20/11/2019 Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un 128 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 26'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 201- - Ham Tutanak AK Parti
3 30 11/12/2019 Muş Milletvekili Mensur Işık'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 332- Ham Tutanak AK Parti
3 30 11/12/2019 Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve meselelerinin asla ve kata Kürt kardeşleriyle olmadığına ilişkin açıklaması 337- Ham Tutanak AK Parti
3 30 11/12/2019 Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve hiç kimsenin bu ülkenin Bakanlarına "bölücü" diyemeyeceğine ilişkin açıklaması 342- Ham Tutanak AK Parti
3 31 12/12/2019 İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün özür dilemediğine ilişkin açıklaması 92- - Ham Tutanak AK Parti
3 31 12/12/2019 İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerinden dolayı İç Tüzük'ün 161'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası gereğince ceza verilmesi konusunda ısrar ettiklerine ilişkin açıklaması 88- - Ham Tutanak AK Parti
3 31 12/12/2019 İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'ye yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerinden dolayı İç Tüzük'ün 161'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası gereğince ceza verilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması 83- - Ham Tutanak AK Parti
3 31 12/12/2019 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar'ın Genel Kurulda yaşanılan gerginlik nedeniyle İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki ifadeleri duyamadığı için temiz bir dille konuşmaya davet edemediği kanaatini taşıdığına ve hukuken suç olan, ayrımcılık yapan bir konuşmaya tahammül etmelerinin mümkün olmadığına ilişkin açıklaması 75- - Ham Tutanak AK Parti
3 31 12/12/2019 Tarihî meselelerin, tarihe ait konuların dünya siyasetine malzeme yapılmasını doğru bulmadıklarına ve Bakanlara yöneltilecek olan soruların soru-cevap kısmında sorulması gerektiğine ilişkin açıklaması 522- - Ham Tutanak AK Parti
3 31 12/12/2019 Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin üçüncü tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 35- - Ham Tutanak AK Parti
3 31 12/12/2019 Dışişleri Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre sözde Ermeni tasarısının ABD Senatosundan geçtiğine, kararın yok hükmünde olduğuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin buna en uygun şekilde cevap vereceğine ilişkin açıklaması 485- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sekizinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmalarındaki bazı ifadelerine, "Kürt" kelimesinin AK PARTİ'yle özgürlüğüne kavuştuğuna ilişkin açıklaması 143- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sekizinci tur görüşmelerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerinin hakaret içerdiğine ilişkin açıklaması 99- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 İYİ PARTİ Grubu adına konuşan milletvekillerine teşekkür ettiğine, İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile 130 sıra sayılı 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sekizinci tur görüşmelerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmalarındaki bazı ifadelerine ve din meselesinin birleştirici bir mesele olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 352- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Belirlenen kurallara uyulması gerektiğine ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 373- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 643- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve AK PARTİ'ye hizmet eden herkesin işini karşılık beklemeden yaptığına ilişkin açıklaması 498- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 587- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 507- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in 129 sıra sayılı 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 672- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Genel Kurul salonunun saklanma yeri değil, onurlu insanların görevlerini yaptığı bir yer olduğuna ilişkin açıklaması 702- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve bazı kelimelerin cımbızlanarak anlatılmak istenilenlere zemin hazırlanmaması gerektiğine ilişkin açıklaması 290- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Her grubun gruplar adına konuşmaları bittikten sonra Grup Başkan Vekillerine söz hakkı tanınmasının faydalı olacağına ve eleştiriler yapılırken üsluba özen gösterilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 95- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Olağanüstü hâlin anayasal anlamda verdiği yetkilerle kamunun içerisindeki FETÖ'cülerin temizlendiğine, ister parlamenter sistemde ister Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde olsun her tür müzakereden sonra nihai kararı verenin 1 kişi olduğuna, Cumhurbaşkanını değersizleştirmenin kimsenin hakkı ve haddi olmadığına, "Millet size niye güvensin?" sorusunun abesle iştigal olduğuna ilişkin açıklaması 183- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Muhalefeti önemsediğine ve Meclisin temel konularda ortak akla sahip olabileceğine ilişkin açıklaması 205- - Ham Tutanak AK Parti
3 36 17/12/2019 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 209- - Ham Tutanak AK Parti
3 48 28/01/2020 2010 yılında Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlen-mesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nun siyasi partilerin ortak iradesiyle kabul edilmiş örnek bir rapor olduğuna ve gerekirse bu raporun tartışılıp değerlendirilebileceğine ilişkin açıklaması 132- Ham Tutanak AK Parti
3 48 28/01/2020 Merkez üssü Elâzığ ili Sivrice ilçesi olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve bakanların olay yerine hemen intikal ettiğine, başta AFAD olmak üzere Kızılay ve diğer kurumlara teşekkür ettiğine, dünyanın her yerinde depremlerde insanların hayatını kaybettiğine ve yakınını kaybedenlerin ailelerine inancımız gereği yaşanılanların bir takdir olduğunun söylenilmesinin cenaze namazındaki dua gibi düşünülmesi gerektiğine ve deprem konusunda herkesin üzerine düşen sorumluğu yerine getirmesinin önemli olduğuna, 17 Ocak 2020 tarihinde vefat eden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet dilediğine ve Genel Kurul gündemine ilişkin açıklaması 57- Ham Tutanak AK Parti
3 48 28/01/2020 113 sıra sayılı Kanun Teklifi konusunda gösterilen ortak çalışmadan dolayı milletvekillerine ve Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar'a teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması 237- Ham Tutanak AK Parti
3 49 29/01/2020 5 siyasi partinin aynı konu üzerinde hemfikir olarak hem Türkiye'ye hem de dünyaya sesleniş içerisinde olmasının demokrasimiz açısından anlamlı bir kazanım olduğuna ilişkin açıklaması 141- - Ham Tutanak AK Parti
3 49 29/01/2020 İsrail medyası tarafından MİT Başkanının hedef gösterilmesini zamanlaması itibarıyla anlamlı bulduklarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin MİT Başkanının tehdit edilemeyeceğine, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzyılın planı olarak açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nın dünyadaki pek çok mağdur ülke için nasıl bir kurgu içerisinde olunduğunun görülmesi adına önemli olduğuna, dünyanın farklı coğrafyalarında adalete, hukuka inanan insanların güç birliği oluşturmasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı ortak açıklamanın örnek teşkil edeceğine, kendilerine emanet edilen her bir kuruşun hassasiyet içerisinde harcanmasının vazifeleri olduğuna, BAŞKENTGAZ'ın Kızılaya yaptığı bağış konusunu takip ederek Genel Kurulu bilgilendireceğine ilişkin açıklaması 50- - Ham Tutanak AK Parti
3 49 29/01/2020 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 75- - Ham Tutanak AK Parti
3 49 29/01/2020 Son bir yıl içerisinde 1 milyon insanın İdlib'de yer değiştirdiğine, bu insanlara Türkiye'ye mülteci olarak gelmeden sınırların ötesinde insani yardım yapılmasının herkesin vazifesi olduğuna ilişkin açıklaması 72- - Ham Tutanak AK Parti
3 49 29/01/2020 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamasıdaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 82- - Ham Tutanak AK Parti
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 28 10/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının İlk Görüşmesi münasebetiyle 407- 142-145 Ham Tutanak AK Parti
HÜKÛMETİN GÜNDEM DIŞI AÇIKLAMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 7 16/10/2019 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ve uluslararası gelişmelere ilişkin yürütme adına gündem dışı açıklaması nedeniyle AK PARTİ Grubu adına konuşması 63- 185-188 Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 55 20/02/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un açıklaması üzerine konuşması - 967- Ham Tutanak AK Parti
2 78 15/05/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un açıklaması üzerine konuşması - 317- Ham Tutanak AK Parti
2 78 15/05/2019 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un açıklaması üzerine konuşması - 319-320 Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07/07/2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak AK Parti
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 15 07/11/2018 İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun birleştirilerek görüşülen (10/361; 10/405; 10/406; 10/407; 10/410) Meclis araştırması önergesi üzerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 161- 441-442 Ham Tutanak AK Parti
2 15 07/11/2018 İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun birleştirilerek görüşülen (10/361; 10/405; 10/406; 10/407; 10/410) Meclis araştırması önergesi üzerinde önerge sahipleri adına yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 260- 470-471 Ham Tutanak AK Parti
2 24 29/11/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yerinden sarf ettiği bazı ifadelerinde şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 703-704 Ham Tutanak AK Parti
2 27 06/12/2018 İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın 16 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 25'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 320- 1151-1152 Ham Tutanak AK Parti
2 31 13/12/2018 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 580- 728-729 Ham Tutanak AK Parti
2 33 15/12/2018 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 308- 199-200 Ham Tutanak AK Parti
2 55 20/02/2019 Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 42 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 247- 954-955 Ham Tutanak AK Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 55 20/02/2019 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 911- Ham Tutanak AK Parti
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23/07/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 217- 289-293 Ham Tutanak AK Parti
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 49 29/01/2020 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar'ın 161 sıra sayılı Komisyon Raporu'nu işleme almasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 159- - Ham Tutanak AK Parti

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki