Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MİTHAT SANCAR


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 127 18/08/2016 İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 56- Ham Tutanak HDP
2 49 03/01/2017 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 559-560 Ham Tutanak HDP
2 66 07/02/2017 İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 1046-1047 Ham Tutanak HDP
2 78 07/03/2017 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 79- Ham Tutanak HDP
2 96 24/05/2017 İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın (11/15) esas numaralı Gensoru Önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 244-245 548- Ham Tutanak HDP
3 48 11/01/2018 Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının bu Meclis için utanç verici bir durum olduğuna ilişkin açıklaması 207-209 88-89 Ham Tutanak HDP
3 82 05/04/2018 Bugünkü birleşimi TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yönetmesine ilişkin açıklaması 6- 59-60 Ham Tutanak HDP
3 82 05/04/2018 İç Tüzük'ün TBMM Başkanına verdiği yetkinin kullanılma gerekçesini doğru bulmadığına ilişkin açıklaması 11- 61-62 Ham Tutanak HDP
Anayasa Değişikliği Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 90 17/05/2016 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 677-679 Ham Tutanak HDP
2 55 11/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 588-591 Ham Tutanak HDP
2 59 15/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 95-96 Ham Tutanak HDP
2 63 20/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 837-838 Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 46 27/02/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci tur görüşmeleri münasebetiyle - 23-27 Ham Tutanak HDP
2 32 06/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 214-220 Ham Tutanak HDP
3 35 12/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 297-304 118-120 Ham Tutanak HDP
3 37 14/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 183-195 491-494 Ham Tutanak HDP
3 38 15/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 263-271 753-755 Ham Tutanak HDP
3 42 19/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 180-189 663-665 Ham Tutanak HDP
3 44 21/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle 215-220 105-107 Ham Tutanak HDP
Çeşitli Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 101 14/06/2016 Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 311-314 Ham Tutanak HDP
DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 12 26/10/2016 Danışma Kurulu önerisi münasebetiyle - 284-286 Ham Tutanak HDP
GENSORU ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 96 24/05/2017 24 Aralık 2016 tarihinde yazılı aşaması yapılan avukatlar için adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı sınavının sonuçlarını etkilediği iddiasıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/15) ön görüşmesi münasebetiyle - 531-534 Ham Tutanak HDP
HÜKÛMETİN GÜNDEM DIŞI AÇIKLAMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 49 03/01/2017 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, son günlerdeki gelişmeler ve iç güvenliğe ilişkin gündem dışı açıklaması nedeniyle HDP Grubu adına konuşması - 556-558 Ham Tutanak HDP
İç Tüzük Değişikliği Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 117 24/07/2017 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi münasebetiyle 224-238 995-998 Ham Tutanak HDP
2 120 27/07/2017 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi münasebetiyle 125-129 308-309 Ham Tutanak HDP
2 120 27/07/2017 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi münasebetiyle 142-146 313-314 Ham Tutanak HDP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 6 12/10/2016 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/746) ile İç Tüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle - 713-717 Ham Tutanak HDP
3 57 08/02/2018 697 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle 159- 212-214 Ham Tutanak HDP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 118 26/07/2016 (10/276, 277, 278, 279) No.lu Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin ön görüşmeleri münasebetiyle - 676-679 Ham Tutanak HDP
3 17 02/11/2017 (10/114, 365, 378, 494, 702, 884, 1423, 1431, 1442, 1449, 1597, 1787, 1808, 1949, 1955, 1970, 2056, 2092, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099) No.lu Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle 108-115 701-703 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Basılmış Tutanak HDP
OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 66 06/03/2018 Parlamentoyu tarihsel anlamına yeniden kavuşturacak çalışmalar yapılması gerektiğine, ülkede egemen olan siyaset kültürünün kutuplaşma ve gerilimi besleyen güçlü bir kaynak olduğuna, ölüm politikasından çıkıp hayat yoluna girebilmek için herkese büyük sorumluluklar düştüğüne ve Genel Kurulu yönetirken adalet ve demokrasi ilkelerine bağlı kalacağına ilişkin konuşması 1- 618-619 Ham Tutanak HDP
3 66 06/03/2018 Hayatını kaybeden CHP Parti Meclisi üyesi Yavuz Karan'a Allah'tan rahmet, yakınları ile Cumhuriyet Halk Partisine başsağlığı dilediğine, hastaneye kaldırılan Arif Sağ'a geçmiş olsun dilediğinde bulunduğuna, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan'la ilgili işkence iddialarını Adalet Bakan Yardımcısına ilettiğine ve bu olayı takip edeceğine ilişkin konuşması 60- 638-639 Ham Tutanak HDP
3 66 06/03/2018 İşkence iddiasıyla ilgili olarak Adalet Bakanını arayacağına ve Genel Kurulu bilgilendirme konusunda bir talep bulunduğunu kendisine ileteceğine ilişkin açıklaması - 665- Ham Tutanak HDP
3 67 07/03/2018 15 kişiye söz verilmesi kuralının farkında olduğuna, emsal teşkil etmeyeceğine ve söz verme konusunda esneklik imkânı olduğunu düşündüğüne ilişkin konuşması 53- 30- Ham Tutanak HDP
3 67 07/03/2018 Meral Danış Beştaş'a görevinde başarılar dilediğine ilişkin konuşması 54- 33- Ham Tutanak HDP
3 67 07/03/2018 Rize'deki işkence iddiasıyla ilgili Adalet Bakanıyla görüştüğüne ve Rize Cumhuriyet Başsavcısı tarafından olayın bütün yönleriyle incelendiğine, adli ve idari soruşturma başlatıldığına ilişkin bir açıklamanın tarafına iletildiğine ilişkin konuşması 231- 94- Ham Tutanak HDP
3 68 08/03/2018 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladığına ilişkin konuşması 45- 176-177 Ham Tutanak HDP
3 80 03/04/2018 Başkanlık Divanı adına bütün kamu kurumlarını ve toplum kesimlerini otizm konusunda farkındalığı ve etkin çalışmayı artırmaya davet ettiğine ilişkin konuşması 62- 771- Ham Tutanak HDP
3 81 04/04/2018 Materyal kullanımının Genel Kurulun huzur ve düzenini bozmadıkça ifade özgürlüğünün doğal bir parçası olduğuna ilişkin konuşması 22- 888- Ham Tutanak HDP
3 81 04/04/2018 Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında disiplin cezası uygulanması talebi hakkında herhangi bir işlem yapmayacağına ilişkin konuşması - 931- Ham Tutanak HDP
3 81 04/04/2018 Genel Kurul salonunda yapılan gürültü çıkarma ve masaya vurma şeklindeki protestolar nedeniyle disiplin hükümleri uygulanmadığına ve müzakereleri özgürlük içinde yürütmek konusunda elinden geleni yapacağına ilişkin konuşması 154- 937- Ham Tutanak HDP
3 81 04/04/2018 Uygulamasının İç Tüzük'e, demokratik parlamenter sistemin ruhuna ve Parlamentonun geleneklerine aykırı herhangi bir yönü olmadığına ilişkin konuşması 164- 941- Ham Tutanak HDP
3 81 04/04/2018 AK PARTİ grup önerisini İç Tüzük'e aykırı olduğu gerekçesiyle işlemden kaldırdığına ilişkin konuşması 183- 948-950 Ham Tutanak HDP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 6 28/11/2015 Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 140- Ham Tutanak HDP
1 14 15/12/2015 Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması - 774-775 Ham Tutanak HDP
1 25 07/01/2016 Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 367- Ham Tutanak HDP
1 73 14/04/2016 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 68-69 Ham Tutanak HDP
1 73 14/04/2016 İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 71- Ham Tutanak HDP
1 108 28/06/2016 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 427- Ham Tutanak HDP
2 25 23/11/2016 Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 739-740 Ham Tutanak HDP
2 32 06/12/2016 Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un 433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın birinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 307- Ham Tutanak HDP
2 61 18/01/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 358-359 Ham Tutanak HDP
2 67 08/02/2017 Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 65-66 Ham Tutanak HDP
2 67 08/02/2017 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 67-68 Ham Tutanak HDP
2 74 23/02/2017 Ankara Milletvekili Murat Alparslan'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine ve HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması - 352-353 Ham Tutanak HDP
2 78 07/03/2017 Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması - 77-78 Ham Tutanak HDP
2 99 31/05/2017 Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması 104-105 799-800 Ham Tutanak HDP
2 117 24/07/2017 Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın 492 sıra sayılı İç Tüzük Değişiklik Teklifi'nin tümü üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması 262-264 1006-1007 Ham Tutanak HDP
3 5 10/10/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması 75-77 283-284 Ham Tutanak HDP
3 5 10/10/2017 Ankara Milletvekili Murat Alparslan'ın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 98-100 291- Ham Tutanak HDP
3 7 12/10/2017 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 87-88 557- Ham Tutanak HDP
3 7 12/10/2017 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında tekraren HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 95-96 559-560 Ham Tutanak HDP
3 13 25/10/2017 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 135-136 214- Ham Tutanak HDP
3 19 08/11/2017 Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması 86-88 945- Ham Tutanak HDP
3 27 22/11/2017 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın HDP grup önerisi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 76-78 979- Ham Tutanak HDP
3 27 22/11/2017 Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması 84-86 981-982 Ham Tutanak HDP
3 37 14/12/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması 201-203 496- Ham Tutanak HDP
3 44 21/12/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 224-226 108-109 Ham Tutanak HDP
3 47 10/01/2018 Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya'nın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması 96-98 975- Ham Tutanak HDP
3 56 07/02/2018 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklaması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması 206-208 79-80 Ham Tutanak HDP
SIKIYÖNETİM VE OLAĞANÜSTÜ HAL
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 84 18/04/2017 Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Kararı'yla ülke genelinde ilan edilen ve 3/1/2017 tarihli ve 1134 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü hâlin 19/4/2017 Çarşamba günü Saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına dair tezkeresi (3/931) münasebetiyle - 293-297 Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 6 28/11/2015 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 129-130 Ham Tutanak HDP
1 22 30/12/2015 MHP Grubu önerisi münasebetiyle - 1091-1093 Ham Tutanak HDP
1 25 07/01/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 292-293 Ham Tutanak HDP
1 73 14/04/2016 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 61-63 Ham Tutanak HDP
1 106 23/06/2016 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 56-58 Ham Tutanak HDP
1 108 28/06/2016 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 424-426 Ham Tutanak HDP
1 123 09/08/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 562-564 Ham Tutanak HDP
1 127 18/08/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 49-50 Ham Tutanak HDP
2 25 23/11/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 736-738 Ham Tutanak HDP
2 61 18/01/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 354-356 Ham Tutanak HDP
2 66 07/02/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 1040-1042 Ham Tutanak HDP
2 67 08/02/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 60-62 Ham Tutanak HDP
2 74 23/02/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 348-350 Ham Tutanak HDP
2 78 07/03/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 72-74 Ham Tutanak HDP
2 80 09/03/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 44-46 Ham Tutanak HDP
2 90 10/05/2017 MHP Grubu önerisi münasebetiyle - 1125-1127 Ham Tutanak HDP
2 99 31/05/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 64-72 787-789 Ham Tutanak HDP
2 106 14/06/2017 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 148-154 759-761 Ham Tutanak HDP
2 109 17/06/2017 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 170-176 1174-1176 Ham Tutanak HDP
2 118 25/07/2017 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 84-90 1128-1129 Ham Tutanak HDP
3 5 10/10/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 71-73 281-282 Ham Tutanak HDP
3 6 11/10/2017 MHP Grubu önerisi münasebetiyle 62-65 408-409 Ham Tutanak HDP
3 7 12/10/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 72-75 552-553 Ham Tutanak HDP
3 10 18/10/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 58-61 935-936 Ham Tutanak HDP
3 16 01/11/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 72-77 514-515 Ham Tutanak HDP
3 19 08/11/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 78-80 942-943 Ham Tutanak HDP
3 27 22/11/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 69-72 976-977 Ham Tutanak HDP
3 31 30/11/2017 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 168-174 431-433 Ham Tutanak HDP
3 47 10/01/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 87-90 972- Ham Tutanak HDP
3 56 07/02/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 189-193 73-74 Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 28 14/01/2016 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 909- Ham Tutanak HDP
1 60 23/03/2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 382-384 Ham Tutanak HDP
1 108 28/06/2016 Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 482-483 Ham Tutanak HDP
1 109 29/06/2016 Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 716-718 Ham Tutanak HDP
1 127 18/08/2016 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 149-150 Ham Tutanak HDP
2 113 18/07/2017 Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 164-171 620-622 Ham Tutanak HDP
2 113 18/07/2017 Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 314-317 664-665 Ham Tutanak HDP
3 6 11/10/2017 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 280-283 476- Ham Tutanak HDP
3 7 12/10/2017 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 182-184 589- Ham Tutanak HDP
3 18 07/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 242-247 856-858 Ham Tutanak HDP
3 22 14/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 154-157 372-373 Ham Tutanak HDP
3 23 15/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 159-162 518-519 Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 22 30/12/2015 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 1144-1145 Ham Tutanak HDP
3 31 30/11/2017 Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 192-197 441-442 Ham Tutanak HDP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 25 07/01/2016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 360-366 Ham Tutanak HDP
1 128 19/08/2016 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 387-389 Ham Tutanak HDP
2 70 15/02/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle - 83-85 Ham Tutanak HDP
2 102 07/06/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 222-225 Ham Tutanak HDP
3 13 25/10/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 118-132 209-213 Ham Tutanak HDP
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 61 18/01/2017 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın 447 ve 447'ye 1'inci Ek sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin gizli oylamalarında bakanların vekâleten oy kullanmaları ve bu vekâletnamelerin içeriğiyle ilgili tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 384-385 Ham Tutanak HDP
VERİLENLER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 36 13/12/2017 Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e, sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadeleri nedeniyle İç Tüzük'ün 163'üncü maddesi uyarınca iki birleşim için Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi münasebetiyle 94-97 249- Ham Tutanak HDP
YENİDEN GÖRÜŞMELERİ YAPILAN TASARILAR / TEKLİFLER (TEKRİRİ MÜZAKERE)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 128 19/08/2016 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 418-419 Ham Tutanak HDP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki