Turkiye Buyuk Millet Meclisi

FARUK ÖZLÜ


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 40 17/02/2016 İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 799- Ham Tutanak AK Parti
1 127 18/08/2016 Elâzığ merkez, Diyarbakır Bismil ve Van merkezde meydana gelen olaylara ilişkin açıklaması - 71-72 Ham Tutanak AK Parti
2 38 12/12/2016 Gündemin Kürt sorunu değil 3 Bakanlığın bütçesi olduğuna ilişkin açıklaması - 466- Ham Tutanak AK Parti
2 107 15/06/2017 Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın 485 ve 485'e 1'inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 32'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 403-404 999- Ham Tutanak AK Parti
2 109 17/06/2017 Sağlık Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığının Manisa'daki askerlerin gıda zehirlemesi olayını incelediklerine ve Millî Savunma Bakanının şu anda Manisa'ya gittiğine ilişkin açıklaması 324-325 1227- Ham Tutanak AK Parti
3 42 19/12/2017 İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 163-164 656-657 Ham Tutanak AK Parti
3 42 19/12/2017 İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 658- Ham Tutanak AK Parti
3 75 21/03/2018 İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 119- 80- Ham Tutanak AK Parti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 49 16/01/2018 Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Adalet Bakanından (6/63); Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından (6/264), (6/324) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümrük ve Ticaret Bakanından (6/424); Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından (6/165), (6/425), (6/426), (6/427), (6/428), (6/429), (6/430), (6/431), (6/472), (6/637), (6/675), (6/676), (6/677), (6/794), (6/917), Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Başbakandan (6/958), (6/959), (6/962), (6/963), Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, (6/212), (6/322), İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, (6/216), Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, (6/261) ve Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in (6/890) no.lu sözlü soru önergelerine cevabı münasebetiyle 168- 267-275 Ham Tutanak AK Parti
3 49 16/01/2018 Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Adalet Bakanından (6/63); Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından (6/264), (6/324) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümrük ve Ticaret Bakanından (6/424); Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından (6/165), (6/425), (6/426), (6/427), (6/428), (6/429), (6/430), (6/431), (6/472), (6/637), (6/675), (6/676), (6/677), (6/794), (6/917), Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Başbakandan (6/958), (6/959), (6/962), (6/963), Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, (6/212), (6/322), İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, (6/216), Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, (6/261) ve Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in (6/890) no.lu sözlü soru önergelerine cevabı münasebetiyle 198- 276-277 Ham Tutanak AK Parti
3 49 16/01/2018 Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Adalet Bakanından (6/63); Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından (6/264), (6/324) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gümrük ve Ticaret Bakanından (6/424); Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından (6/165), (6/425), (6/426), (6/427), (6/428), (6/429), (6/430), (6/431), (6/472), (6/637), (6/675), (6/676), (6/677), (6/794), (6/917), Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Başbakandan (6/958), (6/959), (6/962), (6/963), Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, (6/212), (6/322), İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, (6/216), Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, (6/261) ve Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in (6/890) no.lu sözlü soru önergelerine cevabı münasebetiyle 205- 278- Ham Tutanak AK Parti
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 52 04/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci tur görüşmeleri münasebetiyle - 328-329 Ham Tutanak AK Parti
2 38 12/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 513-518 Ham Tutanak AK Parti
2 38 12/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 7'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 540-541 Ham Tutanak AK Parti
3 42 19/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 350-369 724-729 Ham Tutanak AK Parti
3 42 19/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 455-457 763-764 Ham Tutanak AK Parti
Çeşitli Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 12 26/10/2016 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 329- Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Basılmış Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 40 17/02/2016 Düzce ilinin gündemdeki konularına ilişkin gündem dışı konuşması - 790-791 Ham Tutanak AK Parti
1 74 18/04/2016 Dünya savunma harcamalarındaki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması - 188-189 Ham Tutanak AK Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 63 30/03/2016 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 255-259 Ham Tutanak AK Parti
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 43 20/12/2016 Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 105-108 Ham Tutanak AK Parti
2 44 21/12/2016 Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 204-205 Ham Tutanak AK Parti
2 44 21/12/2016 Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 206- Ham Tutanak AK Parti
2 105 13/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 152-156 611-612 Ham Tutanak AK Parti
2 105 13/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 158-160 613-614 Ham Tutanak AK Parti
2 105 13/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 204-206 627- Ham Tutanak AK Parti
2 105 13/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 210-212 629- Ham Tutanak AK Parti
2 110 18/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 178-185 69-71 Ham Tutanak AK Parti
2 110 18/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 266-267 97- Ham Tutanak AK Parti
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 30 01/12/2016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 555-556 Ham Tutanak AK Parti
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 36 09/02/2016 Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı'yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 7/2/2011, 25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014 ve 3/2/2015 tarihli 956, 984, 1008, 1031, 1054 ve 1082 sayılı Kararlarıyla birer yıl uzatılan izin süresinin Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 10/2/2016 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/463) münasebetiyle - 100-102 Ham Tutanak AK Parti

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki