Turkiye Buyuk Millet Meclisi

HAKKI SARUHAN OLUÇ


SON KONUŞMALAR
YYBirleşimTarihKonu Açıklaması
2 88 12/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 88 12/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 88 12/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 89 13/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 90 18/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 91 19/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 91 19/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 92 20/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 92 20/06/2019 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 94 26/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 95 27/06/2019 AÇIKLAMALAR
2 96 02/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 96 02/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 96 02/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 96 02/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 97 03/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 97 03/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 98 04/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 98 04/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 98 04/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 98 04/07/2019 KANUNLAR-TEKLİFLER (Görüşülenler)-Temel Kanun Teklifleri
2 99 09/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 99 09/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 99 09/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 99 09/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 100 10/07/2019 ÖNERİLER-SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ-İYİ PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
2 100 10/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 100 10/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 102 15/07/2019 ÖZEL GÜNDEM-15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ GÖRÜŞMELERİ
2 103 16/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 104 17/07/2019 AÇIKLAMALAR
2 105 18/07/2019 AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 74 07/05/2019 YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararıyla demokrasiyi ve hukuku ortadan kaldıran bir iktidarın manivelası hâline geldiğine, sekiz yıl sonra Öcalan'ın avukatlarıyla görüştürülmesiyle hukuka uygun iş yapıldığına ve bu uygulamanın devamının gelmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 39- - Ham Tutanak HDP
2 75 08/05/2019 Şırnak ili Cizre Belediyesinde polisler tarafından alınan güvenlik önlemlerine, diğer parti belediyelerinde de benzer uygulamaların yapılıp yapılmadığını öğrenmek istediğine, belediye sınırları içindeki güvenliğin nasıl sağlanacağının kanun ve yönetmeliklerle belirlendiğine ilişkin açıklaması 34- Ham Tutanak HDP
2 77 14/05/2019 Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 101- Ham Tutanak HDP
2 77 14/05/2019 13 Mayıs Soma faciasının 5'inci yıl dönümü vesilesiyle 301 madenciyi saygıyla andıklarına, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'na, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ile Dünya Eczacılık Günü'ne ve kolluk güçlerinin Batman Milletvekili Feleknas Uca'ya yönelik saldırısını protesto ettiklerine ilişkin açıklaması 45- Ham Tutanak HDP
2 78 15/05/2019 İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun HDP grup önerisi üzerinde İYİ PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 127- - Ham Tutanak HDP
2 78 15/05/2019 Ana dilde eğitim hakkının temel bir hak olduğuna, Kürtçe üzerinde asimilasyoncu bir anlayışla baskı olduğuna ilişkin açıklaması 144- Ham Tutanak HDP
2 79 16/05/2019 RTÜK'ün HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmasını yayınladığı için TELE 1'e ceza vermesinin anayasal suç olduğuna, Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in, Sebahat Tuncel'in, Selma Irmak'ın, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, Van Milletvekilleri Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın sürdürdüğü açlık grevine, AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karnını doyuruyorsunuz, her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz yine de oy vermiyor." ifadesinin kabul edilemez olduğuna ilişkin açıklaması 52- Ham Tutanak HDP
2 79 16/05/2019 Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 110- Ham Tutanak HDP
2 79 16/05/2019 Demokratik bir cumhuriyette, eşit koşullarda, demokratik bir ortamda birlikte yaşamak istedikleri için mücadele verdiklerine ilişkin açıklaması 238- Ham Tutanak HDP
2 80 21/05/2019 21 Mayıs Çerkez soykırımının 155'inci yıl dönümüne, 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplar Haftası vesilesiyle insanlığa karşı işlenen suçların affının ve zaman aşımının olmadığına, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin açıklaması 45- Ham Tutanak HDP
2 81 22/05/2019 Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve Meclis Başkan Vekili Mithat Sancar'ın Şanlıurfa ili Halfeti ilçesinde gözaltına alınanlarla ilgili Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığından bilgi alarak Meclisi bilgilendirmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması 173- - Ham Tutanak HDP
2 81 22/05/2019 Şanlıurfa ili Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen gözaltılarda ağır insanlık suçu işlendiğine, Bitlis ili Tatvan ilçesinde seçilmiş HDP'li belediye meclis üyelerinin görevden uzaklaştırılmasının hukuksuz olduğuna ilişkin açıklaması 38- - Ham Tutanak HDP
2 82 23/05/2019 Yüksek Seçim Kurulundaki hâkimlerin hukuku, hakkı ve adaleti çiğnediğine ilişkin açıklaması 141- - Ham Tutanak HDP
2 82 23/05/2019 YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararından hâkimlerin seçmen iradesine kurulan tuzağı kabul ettiğinin anlaşıldığına ve bu hâkimlerin yargılanmaları için herhangi bir iddianameye gerek olmadığına, DEP Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın katilinin serbest bırakılması nedeniyle Anayasa Mahkemesinin tutumunu kınadıklarına ilişkin açıklaması 42- - Ham Tutanak HDP
2 82 23/05/2019 Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 67- - Ham Tutanak HDP
2 83 27/05/2019 Demokratik siyasetten yana olanların her zaman askerî ve sivil darbelerin karşısında yer almaya devam edeceğine, 27 Mayıs sonrasının en önemli simgelerinden olan Yassıada'nın beton yığınına dönüştürüldüğüne, gazetecilere yönelik saldırıların engellenmesi gerektiğine ve Dersimli Seyit Rıza'nın idam sehpasındaki son sözlerine ilişkin açıklaması 57- - Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 39 21/12/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tümü münasebetiyle 307- 678-685 Ham Tutanak HDP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 11 30/10/2018 701 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/4) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 178- 1137-1142 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 75 08/05/2019 Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın açıklaması üzerine konuşması - Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 07/07/2018 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Ham Tutanak HDP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 51 12/02/2019 Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması 74- Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 8 23/07/2018 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 117- 260-261 Ham Tutanak HDP
1 9 24/07/2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 101- 396-397 Ham Tutanak HDP
2 51 12/02/2019 İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 61- - Ham Tutanak HDP
2 74 07/05/2019 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - - Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 9 24/07/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 145- 411-412 Ham Tutanak HDP
1 10 25/07/2018 Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle 276- 626-627 Ham Tutanak HDP
2 8 17/10/2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 310- 438-441 Ham Tutanak HDP
2 8 17/10/2018 Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 517- 503-505 Ham Tutanak HDP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki