Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MEHMET GÖKDAĞ


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 20 25/12/2015 İsmet İnönü'nün 42'nci ölüm yıl dönümüne ve Gaziantep'in kurtuluşunun 94'üncü yıl dönümüne ilişkin açıklaması - 758- Ham Tutanak CHP
1 80 25/04/2016 Kuraklık nedeniyle Barak Ovası'ndaki ürünlerin kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ve bir an önce bu soruna çare bulunması gerektiğine ilişkin açıklaması - 31- Ham Tutanak CHP
2 7 13/10/2016 Gaziantep'teki okulların sorunlarına ilişkin açıklaması - 839- Ham Tutanak CHP
2 44 21/12/2016 Alevilerin otuz sekiz yıl önce Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların aydınlatılmasını istediklerine ilişkin açıklaması - 190- Ham Tutanak CHP
2 58 14/01/2017 Bu Anayasa değişikliğiyle ilgili iki başlılıktan soyut olarak söz etmenin halkı yanıltmaya yönelik davranışlar olduğuna ilişkin açıklaması - 1074- Ham Tutanak CHP
2 65 22/01/2017 Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması - 923- Ham Tutanak CHP
2 109 17/06/2017 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatmış olduğu adalet yürüyüşünün devam ettiğine ve bu yürüyüşün 80 milyonun adaleti, özgürlüğü, barış ve kardeşliği için olduğuna ilişkin açıklaması - 1127- Ham Tutanak CHP
3 2 03/10/2017 Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel'e Allah'tan rahmet dilediğine ve muharrem ayının insanlığa barış, kardeşlik, huzur getirmesini dilediğine ilişkin açıklaması 46-47 305- Ham Tutanak CHP
3 50 17/01/2018 Kanun hükmünde kararnamelerin komisyonda yirmi gün içerisinde görüşülmezse doğrudan Genel Kurul gündemine alınarak otuz günlük süreden geriye kalan on gün içerisinde görüşülüp karara bağlanması gerektiğine ilişkin açıklaması 60- 367- Ham Tutanak CHP
3 65 28/02/2018 Emeklilerin durumuna ve intibak yasasının önemli olduğuna ilişkin açıklaması 69- 442- Ham Tutanak CHP
3 79 29/03/2018 AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirasından sıfırların atılmasıyla ilgili bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 48- 582- Ham Tutanak CHP
3 97 09/05/2018 Gaziantep'te yoğun dolu yağışı nedeniyle fıstık ağaçlarının zarar gördüğüne ve çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının silinerek destek olunması gerektiğine ilişkin açıklaması 53- 300- Ham Tutanak CHP
Anayasa Değişikliği Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 63 20/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 827-829 Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 55 07/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle - 161-163 Ham Tutanak CHP
2 34 08/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle - 764- Ham Tutanak CHP
2 35 09/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle - 905-906 Ham Tutanak CHP
3 37 14/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 5-13 433-435 Ham Tutanak CHP
3 44 21/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle 664-669 246-248 Ham Tutanak CHP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 53 31/01/2018 684 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/810) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 227- 518-521 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Basılmış Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 38 11/02/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 433-434 Ham Tutanak CHP
1 44 25/02/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 241-243 Ham Tutanak CHP
1 68 06/04/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 222-224 Ham Tutanak CHP
3 86 17/04/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 53- 523-524 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 41 18/02/2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 1041-1042 Ham Tutanak CHP
1 59 22/03/2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 186-187 Ham Tutanak CHP
1 60 23/03/2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 384-386 Ham Tutanak CHP
1 60 23/03/2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 397- Ham Tutanak CHP
1 64 31/03/2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 468-470 Ham Tutanak CHP
1 75 19/04/2016 Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 503-504 Ham Tutanak CHP
1 78 22/04/2016 Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 1025-1027 Ham Tutanak CHP
1 78 22/04/2016 Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 1086- Ham Tutanak CHP
1 109 29/06/2016 Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 698-699 Ham Tutanak CHP
1 126 17/08/2016 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 1002-1003 Ham Tutanak CHP
2 15 02/11/2016 Bilirkişilik Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 695-697 Ham Tutanak CHP
2 22 17/11/2016 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 488-489 Ham Tutanak CHP
2 27 25/11/2016 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 1060-1061 Ham Tutanak CHP
2 113 18/07/2017 Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 171-179 622-624 Ham Tutanak CHP
2 113 18/07/2017 Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 353-356 677- Ham Tutanak CHP
3 3 04/10/2017 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 195- 76- Ham Tutanak CHP
3 3 04/10/2017 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 211-218 81-83 Ham Tutanak CHP
3 5 10/10/2017 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 228-231 336-337 Ham Tutanak CHP
3 65 28/02/2018 İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 164- 475-476 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 32 05/12/2017 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 282-282 600- Ham Tutanak CHP
3 69 12/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 681- 582-583 Ham Tutanak CHP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 25 07/01/2016 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 346-347 Ham Tutanak CHP
Yetki Kanunu Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 98 10/05/2018 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu Tasarısı münasebetiyle 232- 495-497 Ham Tutanak CHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki