Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 11 08/12/2015 Cumhurbaşkanının, Rusya'yla yaşanan uçak kriziyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanına yönelik ithamlarını haksız bulduğuna ilişkin açıklaması - 417- Ham Tutanak CHP
1 13 10/12/2015 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne ve Hükûmetin, uygulamaları ve politikalarıyla ülkeyi savaşın eşiğine getirdiğine ilişkin açıklaması - 574- Ham Tutanak CHP
1 17 22/12/2015 Konya Cihanbeyli'de Anadolu Holdingin işlettiği Panplast'taki PETROL-İŞ Sendikasına bağlı işçilerin durumuna ilişkin açıklaması - 286- Ham Tutanak CHP
1 18 23/12/2015 Asteğmen Kubilay'ın katledilişinin 85'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması - 397- Ham Tutanak CHP
1 19 24/12/2015 Uygulanan politikaların doğruluğunun alınan oy oranına bağlı olmadığına ilişkin açıklaması - 581- Ham Tutanak CHP
1 28 14/01/2016 Hükûmeti, Cumhurbaşkanının anayasal sınırlar içinde, yetkisini aşmadan ve Hükûmetten rol çalmadan görevine devam etmesi konusunda tedbir almaya çağırdığına ilişkin açıklaması - 868- Ham Tutanak CHP
1 39 16/02/2016 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 598- Ham Tutanak CHP
1 43 24/02/2016 Ankara saldırısını sıradan bir terör olayı olarak görmenin yanlış olduğuna ve Meclis olarak sorumluluk alınması gerektiğine ilişkin açıklaması - 32- Ham Tutanak CHP
1 74 18/04/2016 17 Nisan köy enstitülerinin kuruluşunun 76'ncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması - 196- Ham Tutanak CHP
1 75 19/04/2016 Kuraklık nedeniyle Konya'nın Ereğli ilçesinde üreticilerin ciddi bir sıkıntı içinde olduğuna ve Meclisin kuruluş günü resepsiyonunun ertelemesini üzüntüyle karşıladığına ilişkin açıklaması - 376- Ham Tutanak CHP
1 84 03/05/2016 Hükûmetten, Ege'de 17 adanın Yunanlılar tarafından işgali konusunda Meclisi bilgilendirmesini ve bu işgale derhâl son verecek tedbirleri almasını beklediğine ilişkin açıklaması - 611- Ham Tutanak CHP
1 103 16/06/2016 Adalet ve Kalkınma Partisinin, Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan tasarıyla Yargıtayı ve Danıştayı bir kez daha ele geçirebilmek için harekete geçmiş göründüğüne ilişkin açıklaması - 561- Ham Tutanak CHP
1 108 28/06/2016 Yarbay Mehmet Alkan hakkında, 11 Mayısta Osmaniye'de şehit aileleriyle yaptığı bir sohbette söylediği sözler nedeniyle siyasi faaliyette bulunmak suçlamasıyla idari ve adli soruşturma başlatıldığına ilişkin açıklaması - 374- Ham Tutanak CHP
1 110 30/06/2016 Konya Ovası'nda meydana gelen dolu felaketi nedeniyle ciddi zarar meydana geldiğine ve İçişleri Bakanını istifaya davet ettiğine ilişkin açıklaması - 825-826 Ham Tutanak CHP
1 111 12/07/2016 Başbakanın bayramda acil servise giden vatandaşlara ilişkin sözlerine ilişkin açıklaması - 1058- Ham Tutanak CHP
1 112 13/07/2016 Konya'nın bazı ilçelerinde yaşanan dolu felaketine ilişkin açıklaması - 20- Ham Tutanak CHP
2 5 11/10/2016 Darbeyi fırsata çevirerek menzile ulaştıklarını düşünenlerin "Yenikapı ruhu" derken laik cumhuriyeti ve çağdaş bilimsel eğitimi yok etmeye çalıştıklarına ilişkin açıklaması - 561- Ham Tutanak CHP
2 7 13/10/2016 Konya'daki çiftçilerin sorunlarına ilişkin açıklaması - 844-845 Ham Tutanak CHP
2 33 07/12/2016 Meclis kürsüsünde bu Meclisin üyelerince oy birliğiyle verilen "Atatürk" soyadını telaffuz etmekten imtina etmemek gerektiğine ilişkin açıklaması - 474- Ham Tutanak CHP
2 43 20/12/2016 Ülkemizin bilinen bütün terör örgütlerinin eylem alanı durumuna geldiğine, bütün şehitleri rahmetle andığına, Rusya'nın Ankara Büyükelçisinin katledilmesi nedeniyle taziye dileklerini ilettiğine ve KOSGEB tarafından KOBİ'lere sağlanan kredi için başvuru süresinin uzatılmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması - 35- Ham Tutanak CHP
2 49 03/01/2017 Günün laik cumhuriyette, demokratik hukuk devletinde ve Atatürk'ün akıl yolunda birleşip bu Mecliste parlamenter demokrasiyi hâkim kılma ve mutlaka bir birlik sağlama günü olduğuna ilişkin açıklaması - 571- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 49 01/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü tur görüşmeleri münasebetiyle - 685-688 Ham Tutanak CHP
2 36 10/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 1129-1133 Ham Tutanak CHP
3 38 15/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 129-136 709-710 Ham Tutanak CHP
3 38 15/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle 138-141 712-713 Ham Tutanak CHP
GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 59 15/01/2017 14/1/2017 tarihli 58'inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin geçen tutanak hakkında konuşması - 23-24 Ham Tutanak CHP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 18 09/11/2016 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/751) ve İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle - 1073-1077 Ham Tutanak CHP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 30 01/12/2016 (10/392) No.lu Adana'nın Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangın Vakasının Araştırılması ve Benzer Acıların Bir Kez Daha Yaşanmaması ve Kamusal Eğitim ve Barınma Haklarının Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altına Alınıp Yaygınlaştırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergenin ön görüşmeleri münasebetiyle - 466-467 Ham Tutanak CHP
3 61 20/02/2018 (10/123, 124, 125, 126) No.lu Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun Görüşmesi münasebetiyle 77- 515-520 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Basılmış Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 33 27/01/2016 İç barış ve dış politikaya ilişkin gündem dışı konuşması - 491-492 Ham Tutanak CHP
1 72 13/04/2016 10 Nisan Laiklik Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması - 808-810 Ham Tutanak CHP
2 11 25/10/2016 OHAL süresince yaşanan mağduriyetlere ilişkin gündem dışı konuşması - 129-130 Ham Tutanak CHP
2 26 24/11/2016 30 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması - 845-846 Ham Tutanak CHP
3 54 01/02/2018 Yunan işgali altındaki Ege adalarına ilişkin gündem dışı konuşması 6- 17-18 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 18 09/11/2016 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 1079-1080 Ham Tutanak CHP
2 24 22/11/2016 Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 628- Ham Tutanak CHP
2 36 10/12/2016 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 1136-1137 Ham Tutanak CHP
2 54 10/01/2017 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 385-386 Ham Tutanak CHP
2 58 14/01/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu'nun 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'ncı maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 1242-1243 Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 87 10/05/2016 MHP Grubu önerisi münasebetiyle - 263-265 Ham Tutanak CHP
2 43 20/12/2016 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 80-82 Ham Tutanak CHP
2 54 10/01/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 382-384 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 109 29/06/2016 Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 754-755 Ham Tutanak CHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki