Turkiye Buyuk Millet Meclisi

RUHİ ERSOY


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 19 24/12/2015 Her türlü haksızlık ve hukuksuzluk karşısında halkı arkasına alarak hakikatleri gizlemenin sağlıklı olmadığına ilişkin açıklaması - 608- Ham Tutanak MHP
1 66 04/04/2016 Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölümünün 19'uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması - 601- Ham Tutanak MHP
1 115 19/07/2016 En kötü demokrasi en iyi darbeden daha üstündür diyen Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmetle andığına, "Milliyetçilik ve demokrasi ikiz kardeşimiz." diyen Devlet Bahçeli'nin milliyetçi, ülkücü iradeyi temsilen o gece gösterdiği tavra millet adına teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması - 405- Ham Tutanak MHP
2 27 25/11/2016 25 Kasım Başbuğ Alparslan Türkeş'in doğumunun 99'uncu yıl dönümüne ilişkin açıklaması - 992- Ham Tutanak MHP
2 37 11/12/2016 Mardin Milletvekili Erol Dora'nın 433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın altıncı tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 124-125 Ham Tutanak MHP
2 39 13/12/2016 İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Enver Paşa ve Talat Paşa'yı "faşist" olarak anmasını kınadığına ilişkin açıklaması - 630- Ham Tutanak MHP
2 59 15/01/2017 Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 37- Ham Tutanak MHP
3 36 13/12/2017 İzmir Milletvekili Atila Sertel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 384-384 348- Ham Tutanak MHP
3 94 02/05/2018 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisinin de Cumhurbaşkanı adayı olduğuna ve Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı adayının hayırlı uğurlu olmasını dilediğine ilişkin açıklaması 38- 309-310 Ham Tutanak MHP
Anayasa Değişikliği Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 90 17/05/2016 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 679-681 Ham Tutanak MHP
2 57 13/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 1001-1003 Ham Tutanak MHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 46 27/02/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 1'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle - 145-149 Ham Tutanak MHP
1 47 28/02/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 2'nci Tur Görüşmeleri münasebetiyle - 254-258 Ham Tutanak MHP
2 33 07/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 459-463 Ham Tutanak MHP
2 33 07/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 467-469 Ham Tutanak MHP
3 35 12/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 141-157 58-63 Ham Tutanak MHP
3 36 13/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2'nci Tur görüşmeleri münasebetiyle 247-263 301-305 Ham Tutanak MHP
Çeşitli Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 20 25/12/2015 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 824- Ham Tutanak MHP
1 103 16/06/2016 Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 604-606 Ham Tutanak MHP
1 103 16/06/2016 Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 631- Ham Tutanak MHP
Çeşitli Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 12 26/10/2016 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 340-342 Ham Tutanak MHP
GENSORU ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 74 18/04/2016 Türkiye'yi ve çevre ülkeleri istikrarsızlığa sürüklediği ve küresel denklemde aktör olmaktan uzaklaştırdığı ileri sürülen politikalarda sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/5) ön görüşmesi münasebetiyle - 210-214 Ham Tutanak MHP
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 8 18/10/2016 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/746) ile İç Tüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle - 1006-1007 Ham Tutanak MHP
3 52 30/01/2018 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/783) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 197- 195-198 Ham Tutanak MHP
3 55 06/02/2018 670 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/755) ve İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 107- 146-148 Ham Tutanak MHP
Karar Yeter Sayısı
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 106 14/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 833- Ham Tutanak MHP
Komisyon Raporları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 48 11/01/2018 Kamu Denetçiliği Kurumu 2016, 2015, 2014 ve 2013 Yıllık Raporları Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları münasebetiyle 232-247 98-101 Ham Tutanak MHP
3 99 15/05/2018 Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporunun Görüşmesi münasebetiyle 179- 129-131 Ham Tutanak MHP
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 12 09/12/2015 (10/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) No.lu Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle - 540-543 Ham Tutanak MHP
2 120 27/07/2017 Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın belirlenerek iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarımızın korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin (10/601) ön görüşmesi münasebetiyle MHP Grubu adına konuşması 82-89 295-297 Ham Tutanak MHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Basılmış Tutanak MHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 14 15/12/2015 Türkiye'de üniversiteler ve bilim politikalarına ilişkin gündem dışı konuşması - 716-717 Ham Tutanak MHP
1 59 22/03/2016 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101'inci yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması - 72-73 Ham Tutanak MHP
1 84 03/05/2016 3 Mayıs Türkçülük Günü'ne ilişkin gündem dışı konuşması - 606-607 Ham Tutanak MHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 43 24/02/2016 Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ile Ankara Milletvekili Levent Gök'ün sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 111- Ham Tutanak MHP
1 50 02/03/2016 Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 869- Ham Tutanak MHP
1 73 14/04/2016 İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 29'uncu maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 109- Ham Tutanak MHP
1 111 12/07/2016 Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 1085- Ham Tutanak MHP
2 11 25/10/2016 Ankara Milletvekili Ahmet Haluk Koç'un 422 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 183- Ham Tutanak MHP
2 40 14/12/2016 İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın 433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 6'ncı maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Milliyetçi Hareket Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 989-989 Ham Tutanak MHP
2 68 09/02/2017 İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in 443 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 12'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 248-249 Ham Tutanak MHP
2 82 15/03/2017 Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında MHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması - 38- Ham Tutanak MHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 7 30/11/2015 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 304-306 Ham Tutanak MHP
1 18 23/12/2015 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 413-415 Ham Tutanak MHP
1 24 06/01/2016 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 182-184 Ham Tutanak MHP
1 29 19/01/2016 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 1124-1126 Ham Tutanak MHP
1 34 28/01/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 698-700 Ham Tutanak MHP
1 36 09/02/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 107-109 Ham Tutanak MHP
1 41 18/02/2016 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 985-987 Ham Tutanak MHP
1 96 01/06/2016 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 294-295 Ham Tutanak MHP
1 104 21/06/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 808-810 Ham Tutanak MHP
1 109 29/06/2016 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 683-685 Ham Tutanak MHP
1 111 12/07/2016 MHP Grubu önerisi münasebetiyle - 1077-1080 Ham Tutanak MHP
1 124 10/08/2016 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 670-672 Ham Tutanak MHP
1 125 16/08/2016 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 788-790 Ham Tutanak MHP
2 2 04/10/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 308-310 Ham Tutanak MHP
2 45 22/12/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 359-361 Ham Tutanak MHP
2 54 10/01/2017 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 399-401 Ham Tutanak MHP
2 61 18/01/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 360-362 Ham Tutanak MHP
2 70 15/02/2017 MHP Grubu önerisi münasebetiyle - 37-39 Ham Tutanak MHP
2 82 15/03/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 33-35 Ham Tutanak MHP
2 92 16/05/2017 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 53-55 Ham Tutanak MHP
2 96 24/05/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 104-112 500-502 Ham Tutanak MHP
3 55 06/02/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 60- 129-130 Ham Tutanak MHP
3 62 21/02/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 84- 45- Ham Tutanak MHP
3 64 27/02/2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 86- 345- Ham Tutanak MHP
3 84 11/04/2018 CHP Grubu önerisi münasebetiyle 114- 245-246 Ham Tutanak MHP
3 86 17/04/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 51- 523- Ham Tutanak MHP
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 38 11/02/2016 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 468-469 Ham Tutanak MHP
1 39 16/02/2016 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 679-680 Ham Tutanak MHP
1 41 18/02/2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 1030-1031 Ham Tutanak MHP
1 60 23/03/2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 379- Ham Tutanak MHP
1 61 24/03/2016 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 586-587 Ham Tutanak MHP
1 62 29/03/2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 116-120 Ham Tutanak MHP
1 64 31/03/2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 459- Ham Tutanak MHP
1 64 31/03/2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 485- Ham Tutanak MHP
1 67 05/04/2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 124-125 Ham Tutanak MHP
1 68 06/04/2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 287-288 Ham Tutanak MHP
1 72 13/04/2016 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 932-933 Ham Tutanak MHP
1 76 20/04/2016 Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 724-725 Ham Tutanak MHP
1 110 30/06/2016 Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 895-896 Ham Tutanak MHP
1 119 27/07/2016 Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 81-82 Ham Tutanak MHP
1 127 18/08/2016 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 91- Ham Tutanak MHP
2 10 20/10/2016 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 73-74 Ham Tutanak MHP
2 16 03/11/2016 Bilirkişilik Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 852-853 Ham Tutanak MHP
2 21 16/11/2016 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 335-336 Ham Tutanak MHP
2 22 17/11/2016 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 511-512 Ham Tutanak MHP
2 26 24/11/2016 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 918- Ham Tutanak MHP
2 26 24/11/2016 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 933-934 Ham Tutanak MHP
2 27 25/11/2016 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 1054-1055 Ham Tutanak MHP
2 27 25/11/2016 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 1115-1116 Ham Tutanak MHP
2 27 25/11/2016 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 1149-1151 Ham Tutanak MHP
2 45 22/12/2016 Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 381-382 Ham Tutanak MHP
2 68 09/02/2017 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 244-245 Ham Tutanak MHP
2 106 14/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 337-340 821-822 Ham Tutanak MHP
2 113 18/07/2017 Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 201-205 631-632 Ham Tutanak MHP
3 4 05/10/2017 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 97-101 165-166 Ham Tutanak MHP
3 5 10/10/2017 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 221-225 334-335 Ham Tutanak MHP
3 7 12/10/2017 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 170-174 585-586 Ham Tutanak MHP
3 11 19/10/2017 Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 320-324 1224-1225 Ham Tutanak MHP
3 16 01/11/2017 Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle 170-174 548-549 Ham Tutanak MHP
3 96 08/05/2018 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 196- 153-156 Ham Tutanak MHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 30 20/01/2016 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 106- Ham Tutanak MHP
1 33 27/01/2016 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 636-637 Ham Tutanak MHP
2 74 23/02/2017 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 413-414 Ham Tutanak MHP
3 32 05/12/2017 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 212-220 578-579 Ham Tutanak MHP
3 33 06/12/2017 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 276-280 798-799 Ham Tutanak MHP
3 62 21/02/2018 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 204- 82-83 Ham Tutanak MHP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 58 10/03/2016 11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 617-618 Ham Tutanak MHP
1 76 20/04/2016 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 665-666 Ham Tutanak MHP
1 128 19/08/2016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle - 363-364 Ham Tutanak MHP
3 7 12/10/2017 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İşbirliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 350-365 639-642 Ham Tutanak MHP
3 14 26/10/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 146-154 379-381 Ham Tutanak MHP
YENİDEN GÖRÜŞMELERİ YAPILAN TASARILAR / TEKLİFLER (TEKRİRİ MÜZAKERE)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 128 19/08/2016 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 418- Ham Tutanak MHP
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 49 03/01/2017 Başbakanlığın, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükûmetçe takdir ve tespit olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlara imkân sağlayacak düzenlemelerin Hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6/1/2015 tarihli ve 1079 sayılı Kararı'yla Hükûmete verilen izin süresinin Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 6/1/2017 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/862) münasebetiyle - 622-624 Ham Tutanak MHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki