Turkiye Buyuk Millet Meclisi

SIRRI SÜREYYA ÖNDER


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 50 02/03/2016 Basın özgürlüğünün yok sayıldığına, yüzde 50 oy alan bir iktidarın her şeyi yasakçı ve baskıcı yöntemlerle çözmeye mütemayil olmaması gerektiğine ilişkin açıklaması - 839-840 Ham Tutanak HDP
2 24 22/11/2016 İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 641-642 Ham Tutanak HDP
2 54 10/01/2017 Anayasa değişiklik teklifine karşı her türlü toplumsal tepkiyi bugünden kriminalize etmeye dönük bir yaklaşımın terörle mücadele içerisinde mütalaa edilemeyeceğine ve oy kullanma konusunda herkesin kendisine yakışanı yaptığına ilişkin açıklaması - 416-417 Ham Tutanak HDP
2 54 10/01/2017 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 460- Ham Tutanak HDP
2 57 13/01/2017 İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 1017-1019 Ham Tutanak HDP
2 57 13/01/2017 Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında verilen mahkûmiyet kararının siyasal bir operasyon olduğuna ve buna karşı bütün milletvekillerinin kendi vekillik hukukları ve vicdanları çerçevesinde ses vermeleri gerektiğine ilişkin açıklaması - 884-885 Ham Tutanak HDP
2 58 14/01/2017 Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşine acil şifalar dilediğine, ülke tarihindeki en önemli kırılma ve dönüşüm noktalarından birisi bu olan bu Anayasa değişiklik teklifinde milletvekilini sıradan bir oy verme enstrümanı gibi gören anlayışı şiddetle reddettiğine ve diğer maddelerde konuşma haklarını kullanacaklarına ilişkin açıklaması - 1204-1205 Ham Tutanak HDP
2 58 14/01/2017 Oylama işlemi bitmeden ara verilerek Başkanlık makamının boş bırakıldığına, bu itibarla yapılan işlemin sakatlandığına ve Başkanlık Divanı üyesi olarak bu işlemin yenilenmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması - 1218-1219 Ham Tutanak HDP
2 62 19/01/2017 Genel Kurulda üst üste yaralayıcı olaylar yaşandığına, "benim kadınım", "senin kadının" şeklindeki kavramsallaştırmanın kadın vekillerin maruz kaldığı şiddetten daha utanç verici olduğuna ve demokratik bir bilinci içselleştirmek için tahammül ve hoşgörünün anahtar kavramlar olduğuna ilişkin açıklaması - 607-610 Ham Tutanak HDP
2 121 23/09/2017 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 153-157 96-98 Ham Tutanak HDP
3 8 16/10/2017 Yapılacak oylamayla Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Halkların Demokratik Partisinin hiç üyeliğinin kalmayacağına ve bu durumun yasaya aykırı olduğuna ilişkin bir açıklaması 165-168 750-752 Ham Tutanak HDP
3 17 02/11/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 82- 692-693 Ham Tutanak HDP
3 39 16/12/2017 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 533-533 1065- Ham Tutanak HDP
3 44 21/12/2017 Roman vatandaşların sorunları konusunda gösterilen yaklaşıma ilişkin açıklaması 451-455 182-183 Ham Tutanak HDP
3 44 21/12/2017 Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 458-460 185-186 Ham Tutanak HDP
3 45 22/12/2017 Halkların Demokratik Partisi olarak ilkesel anlamda Meclisin çalışmasından yana olduklarına fakat yöntemsizliğe itiraz ettiklerine ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin diğer partileri dikkate almayarak kendi aralarında mutabakat yapmasını saygısızlık olarak addettiğine ilişkin açıklaması 40-41 289-290 Ham Tutanak HDP
3 45 22/12/2017 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve taşeron konusundaki düzenlemenin Meclis kapalıyken yapılmasına karşı olduklarına ilişkin açıklaması 47-48 292- Ham Tutanak HDP
Anayasa Değişikliği Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 91 20/05/2016 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 819-820 Ham Tutanak HDP
2 63 20/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 820-821 Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 50 02/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5'inci Tur Görüşmeleri münasebetiyle - 860-864 Ham Tutanak HDP
1 51 03/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 6'ncı tur görüşmeleri münasebetiyle - 67-70 Ham Tutanak HDP
2 35 09/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 4'üncü Tur görüşmeleri münasebetiyle - 830-832 Ham Tutanak HDP
2 36 10/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 1077-1082 Ham Tutanak HDP
2 37 11/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 6'ncı Tur görüşmeleri münasebetiyle - 126-128 Ham Tutanak HDP
2 42 16/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tümü münasebetiyle - 1268-1274 Ham Tutanak HDP
3 35 12/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 285-295 112-115 Ham Tutanak HDP
3 39 16/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 383-397 1011-1015 Ham Tutanak HDP
3 39 16/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 5'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle 526-529 1063-1064 Ham Tutanak HDP
GENSORU ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 75 19/04/2016 Ankara ve İstanbul'da meydana gelen 4 ayrı terör saldırısı öncesi gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/7) ön görüşmesi münasebetiyle - 399-402 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 36 10/12/2016 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un açıklaması üzerine konuşması - 1085-1086 Ham Tutanak HDP
2 57 13/01/2017 Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın açıklaması üzerine konuşması - 1019-1020 Ham Tutanak HDP
3 8 16/10/2017 Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın sataşma nedeniyle konuşması üzerine açıklaması - 757-758 Ham Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Basılmış Tutanak HDP
MİLLETVEKİLLİĞİNDEN ÇEKİLMELER / DÜŞÜRÜLMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 118 25/07/2017 Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Beşer Birleşimi Aşan (Toplamda Genel Kurulun 47 Birleşimi) Devamsızlığı Sebebiyle Anayasa'nın 84'üncü ve İçtüzük'ün 138'inci Maddeleri Uyarınca Gerekli Değerlendirmenin Yapılması İçin Başkanlık Divanının 24.05.2017 Tarihli ve 38 Numaralı Kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle 131-201 1144-1165 Ham Tutanak HDP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 4 25/11/2015 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 83- Ham Tutanak HDP
1 19 24/12/2015 Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in HDP grup önerisinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 635-637 Ham Tutanak HDP
1 50 02/03/2016 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 866-867 Ham Tutanak HDP
1 50 02/03/2016 İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 868- Ham Tutanak HDP
1 50 02/03/2016 İstanbul Milletvekili Harun Karaca'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 879-880 Ham Tutanak HDP
1 91 20/05/2016 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 822-823 Ham Tutanak HDP
1 93 27/05/2016 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 62-63 Ham Tutanak HDP
1 93 27/05/2016 İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 64-65 Ham Tutanak HDP
1 105 22/06/2016 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 986-987 Ham Tutanak HDP
1 105 22/06/2016 Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 989- Ham Tutanak HDP
2 24 22/11/2016 Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 649- Ham Tutanak HDP
2 36 10/12/2016 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 1084-1086 Ham Tutanak HDP
2 36 10/12/2016 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 1157-1158 Ham Tutanak HDP
2 36 10/12/2016 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın beşinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 1159-1160 Ham Tutanak HDP
2 36 10/12/2016 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 1163- Ham Tutanak HDP
2 42 16/12/2016 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 1281- Ham Tutanak HDP
2 54 10/01/2017 Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 456-457 Ham Tutanak HDP
2 118 25/07/2017 Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 206-208 1167-1168 Ham Tutanak HDP
3 26 21/11/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuşması 55-57 845-846 Ham Tutanak HDP
3 33 06/12/2017 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın HDP grup önerisi üzerinde MHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında HDP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 93-95 741- Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 4 25/11/2015 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 71-73 Ham Tutanak HDP
1 105 22/06/2016 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 981-983 Ham Tutanak HDP
2 24 22/11/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 637-640 Ham Tutanak HDP
2 53 09/01/2017 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 224-225 Ham Tutanak HDP
2 58 14/01/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 1090-1092 Ham Tutanak HDP
3 33 06/12/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 85-89 738-739 Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 17 02/11/2017 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 136-151 709-713 Ham Tutanak HDP
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 54 10/01/2017 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın, 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yapılan oylama tutanağını açıklama şeklinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 454- Ham Tutanak HDP
2 55 11/01/2017 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüşmelerinin bir angarya oluşturacak kadar uzun saatler devam ettirilmesinin çalışma usul ve esaslarına aykırı olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 654-655 Ham Tutanak HDP
3 8 16/10/2017 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalan üyelikler için yapılacak seçim işleminin yasadışı olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 174-176 753-754 Ham Tutanak HDP
YURT DIŞINA ASKER GÖNDERİLMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 67 08/02/2017 Başbakanlığın, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının; bölgede seyreden Türk Bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen korsanlık/deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleriyle müşterek mücadele amacıyla yürütülen uluslararası çabalara destek vermek üzere, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görevlendirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 tarihli ve 934 sayılı Kararı'yla Hükûmete verilen ve 2/2/2010, 7/2/2011, 25/1/2012, 5/2/2013, 16/1/2014, 3/2/2015 ve 9/2/2016 tarihli 956, 984, 1008, 1031, 1054, 1082 ve 1107 sayılı Kararları ile birer yıl uzatılan izin süresinin 10/2/2017 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına, ayrıca denizde terörizmle mücadele harekâtlarına katkı sağlanabilmesi maksadıyla unsurlarımızın bölge ülkeleri karasuları dışında (2317 [2016] sayılı BMGK Kararı gereğince Somali karasuları dâhil olacak şekilde) denizde terörizmle mücadele görevi için yetkilendirilmeleri ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükûmet tarafından yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesine dair tezkeresi (3/905) münasebetiyle - 48-51 Ham Tutanak HDP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki