Turkiye Buyuk Millet Meclisi

ALTAN TAN


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 50 11/01/2012 İZMİR MİLLETVEKİLİ AYTUN ÇIRAY’IN, IRAK DEVLETİNİN BÖLGE SORUMLUSUNA HAKARETTE BULUNDUĞU İDDİASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI Basılmış Tutanak BDP
2 72 29/02/2012 İFADELERİYLE HİÇ KİMSENİN ŞAHSINA HAKARET ETMEDİĞİNE, BÖYLE BİR MAKSADI DA OLMADIĞINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak BDP
2 72 29/02/2012 İFADELERİYLE HİÇ KİMSENİN ŞAHSINA HAKARET ETMEDİĞİNE, BÖYLE BİR MAKSADI DA OLMADIĞINA İLİŞKİN TEKRAREN Basılmış Tutanak BDP
3 60 31/01/2013 DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ MEHMET GALİP ENSARİOĞLU'NUN BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak BDP
4 31 14/12/2013 ANTALYA MİLLETVEKİLİ MEHMET GÜNAL'IN AÇIKLAMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN 483-484 Basılmış Tutanak BDP
AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 3 14/10/2014 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 4, 21 Ekim 2014 ile 4, 11, 18 ve 25 Kasım 2014 Salı günkü birleşimlerinde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 15, 22 Ekim 2014 ile 5, 12, 19 ve 26 Kasım 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin 88-96 Basılmış Tutanak HDP
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 61 05/02/2013 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DENİZ UNSURLARININ; KORSANLIK/DENİZ HAYDUTLUĞU VE SİLAHLI SOYGUN EYLEMLERİYLE MÜCADELE AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI ÇABALARA DESTEK VERMEK ÜZERE GEREĞİ, KAPSAMI, ZAMANI VE SÜRESİ HÜKÛMETÇE BELİRLENECEK ŞEKİLDE ADEN KÖRFEZİ, SOMALİ KARA SULARI VE AÇIKLARI, ARAP DENİZİ VE MÜCAVİR BÖLGELERDE GÖREVLENDİRİLMESİ VE BUNUNLA İLGİLİ GEREKLİ DÜZENLEMELERİN HÜKÛMET TARAFINDAN BELİRLENECEK ESASLARA GÖRE YAPILMASI İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 10/2/2009 TARİHLİ VE 934 SAYILI KARARI'YLA HÜKÛMETE VERİLEN VE 2/2/2010, 7/2/2011 VE 25/1/2012 TARİHLİ 956, 984 VE 1008 SAYILI KARARLARI İLE BİRER YIL UZATILAN İZİN SÜRESİNİN ANAYASA'NIN 92'NCİ MADDESİ UYARINCA 10/2/2013 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL DAHA UZATILMASINA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ Basılmış Tutanak BDP
4 111 02/07/2014 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GEÇİCİ GÖREV GÜCÜ BÜNYESİNDE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN 5 EYLÜL 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL DAHA UNIFIL HAREKÂTINA İŞTİRAK ETMESİ HUSUSUNDA ANAYASA'NIN 92'NCİ MADDESİ UYARINCA HÜKÛMETE İZİN VERİLMESİNE DAİR 68-84 Ham Tutanak HDP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 29 12/12/2013 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 594-606 Basılmış Tutanak BDP
4 30 13/12/2013 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 371-387 Basılmış Tutanak BDP
4 30 13/12/2013 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 19-29 Basılmış Tutanak BDP
4 31 14/12/2013 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 461-481 Basılmış Tutanak BDP
4 31 14/12/2013 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 105-114 Basılmış Tutanak BDP
5 26 11/12/2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE 262-270 Ham Tutanak HDP
5 30 15/12/2014 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 150-169 Ham Tutanak HDP
CHP GRUBU ÖNERİSİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 96 03/06/2014 CHP GRUBUNUN, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEDEF KÜÇÜK VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN, ÜLKEMİZDE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN DURUMU VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ENGELLENMESİYLE İLGİLİ SORUNLARIN VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 23/5/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 3 HAZİRAN 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 112-120 Ham Tutanak HDP
DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 6 21/10/2014 Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 645, 240 ve 640 sıra sayılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 4, 5 ve 6'ncı sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 21 Ekim 2014 Salı günkü Birleşiminde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 30 Ekim 2014 Perşembe günü toplanmamasına; 640 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 68-76 Ham Tutanak HDP
GENSORU ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 87 31/03/2012 KONYA MİLLETVEKİLİ ATİLLA KART VE 32 MİLLETVEKİLİNİN, DENİZ FENERİ DERNEĞİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRECİNE MÜDAHİL OLARAK GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANDIĞI İDDİASIYLA BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY HAKKINDA GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİNİN ÖN GÖRÜŞMESİ Basılmış Tutanak BDP
4 21 26/11/2013 TÜRK SPORUNDAKİ DOPİNG OLAYLARININ ENGELLENMESİNDE YETERSİZ KALDIĞI VE ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEDİĞİ İDDİASIYLA GENÇLİK VE SPOR BAKANI SUAT KILIÇ HAKKINDA GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ (11/29) 199-215 Basılmış Tutanak BDP
KANUNLAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 14 31/10/2012 EXPO 2016 ANTALYA KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 15 01/11/2012 KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak BDP
3 18 08/11/2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 18 08/11/2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 19 09/11/2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 19 09/11/2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 19 09/11/2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 78 14/03/2013 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 55-56 Basılmış Tutanak BDP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 30 07/12/2011 DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELERİN TÜRKİYE’YE YANSIMALARINA İLİŞKİN 3-4 162-163 Basılmış Tutanak BDP
4 64 19/02/2014 Bölgedeki elektrik kesintilerine ilişkin - 553-554 Basılmış Tutanak BDP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 72 29/02/2012 YALOVA MİLLETVEKİLİ MUHARREM İNCE'NİN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak BDP
3 5 09/10/2012 MANİSA MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN TANRIVERDİ’NİN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak BDP
3 25 15/11/2012 DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ OYA ERONAT’IN BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİNE VE ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak BDP
3 35 06/12/2012 ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ABDULKERİM GÖK'ÜN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak BDP
3 40 14/12/2012 KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ'IN ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE Basılmış Tutanak BDP
4 97 04/06/2014 KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ RAMAZAN CAN'IN HDP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA HDP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE 49-51 Ham Tutanak HDP
4 97 04/06/2014 NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ EBU BEKİR GİZLİGİDER'İN HDP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA HDP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE 64-65 Ham Tutanak HDP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 14 01/11/2011 TOPLU KONUT İDARESİ (TOKİ)'NİN BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILMASI VE ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULMAK ÜZERE BEKLEYEN DİĞER ÖNERGELERİN ÖNÜNE ALINARAK, 1/11/2011 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMDE SUNUŞLARDA OKUNMASI VE GÖRÜŞMELERİN AYNI BİRLEŞİMDE YAPILMASINA İLİŞKİN BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak BDP
2 58 31/01/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak BDP
2 60 02/02/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak BDP
2 83 27/03/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak BDP
2 102 03/05/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak BDP
2 118 12/06/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak BDP
2 131 03/07/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak BDP
3 35 06/12/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak BDP
3 52 15/01/2013 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak BDP
3 67 19/02/2013 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak BDP
3 101 08/05/2013 CHP GRUBUNUN, TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ EMRE KÖPRÜLÜ VE 21 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN 12/5/2013 TARİHİNDE BULGARİSTAN'DA YAPILACAK SEÇİMLERDE BİR SİYASİ PARTİYİ DESTEKLEYEN FAALİYETLERDE BULUNAN MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN FAALİYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI AMACIYLA 8/5/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 8 MAYIS 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak BDP
3 116 05/06/2013 BDP GRUBUNUN, MARDİN MİLLETVEKİLİ EROL DORA VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 6/12/2012 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 5 HAZİRAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak BDP
3 120 13/06/2013 BDP GRUBUNUN, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİNİN "GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER" KISMININ 68'İNCİ SIRASINDA YER ALAN (10/104) ESAS NUMARALI SEÇİM VE PARTİLER REJİMİNİN YOL AÇTIĞI SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM YOLLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİNİN GÖRÜŞMELERİNİN, GENEL KURULUN 13 HAZİRAN 2013 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak BDP
3 122 19/06/2013 CHP GRUBUNUN, MERSİN MİLLETVEKİLİ VAHAP SEÇER VE 21 MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN KAÇAK AKARYAKITIN EKONOMİYE VE ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLAR İLE BU SEKTÖRDE YAŞANAN SORUNLARIN VE SURİYE'DE YAŞANAN İÇ KARIŞIKLIĞI FIRSAT BİLENLERİN NEDEN OLDUĞU KAÇAKÇILIK OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 18/6/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN,GENEL KURULUN 19 HAZİRAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak BDP
3 129 03/07/2013 BDP GRUBUNUN, GRUP BAŞKAN VEKİLİ IĞDIR MİLLETVEKİLİ PERVİN BULDAN TARAFINDAN DİYARBAKIR'IN LİCE İLÇESİ KAYACIK KÖYÜNDE 1 YURTTAŞIMIZIN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN OLAYLARIN ARAŞTIRILMASI AMACIYLA 1/7/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 3 TEMMUZ 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE OKUNARAK GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN Basılmış Tutanak BDP
4 18 19/11/2013 MHP GRUBUNUN, İSTANBUL MİLLETVEKİLİ D. ALİ TORLAK VE ARKADAŞLARININ SURİYE, IRAK VE İRAN SINIRLARIMIZDA YAŞANAN GÜVENLİK ZAFİYETLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN VE ÇÖZÜM YOLLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA 29/5/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 19 KASIM 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 63-70 Basılmış Tutanak BDP
4 22 27/11/2013 MHP GRUBUNUN, OSMANİYE MİLLETVEKİLİ HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU VE ARKADAŞLARININ TÜRKİYE'DE BÜROKRASİDE GÖREV YAPAN YETKİLİLERİN SİYASİ, YANLI VE VATANDAŞA KARŞI KABA TUTUM SERGİLEMELERİ SONUCU YAŞANAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ VE ÇÖZÜM YOLLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERMİŞ OLDUĞU MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 27 KASIM 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 106-115 Basılmış Tutanak BDP
4 47 15/01/2014 BDP GRUBUNUN, BDP GRUP BAŞKAN VEKİLİ BİNGÖL MİLLETVEKİLİ İDRİS BALUKEN TARAFINDAN 1990'LI YILLARDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDE YAŞANAN KATLİAM VE KÖY YAKMALARININ ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA 12/11/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 15 OCAK 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 51-59 Basılmış Tutanak BDP
4 47 15/01/2014 MHP GRUBUNUN, 2/1/2014 TARİH VE 1954 SAYI İLE SAKARYA MİLLETVEKİLİ MÜNİR KUTLUATA VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN SAPANCA GÖLÜ'NDE SANAYİ KURULUŞLARININ KONTROLSÜZ SU ÇEKMESİ VE GÖLÜ BESLEYEN SULARIN TİCARİ FİRMALARCA ALIKONULMASI, DİĞER TARAFTAN BİRÇOK OLUMSUZ ÇEVRESEL FAKTÖR NEDENİYLE ÇOK ÖNEMLİ BİR KOT DÜŞMESİ MEYDANA GELMESİ VE GÖL SULARININ TEHLİKELİ ŞEKİLDE ÇEKİLMESİYLE BAŞLI BAŞINA BİR ÇEVRE FELAKETİNE DOĞRU GİTMEKTE OLAN GELİŞMELERLE İLGİLİ SORUNUN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 15 OCAK 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 124-131 Basılmış Tutanak BDP
4 56 04/02/2014 MHP GRUBUNUN, 31/1/2014 TARİH VE 2986 SAYI İLE MHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL TARAFINDAN AKP'NİN ON BİR YILDIR UYGULADIĞI EKONOMİK POLİTİKALARIN OLUŞTURDUĞU YAPISAL RİSKLERİ İLE RÜŞVET VE YOLSUZLUK OPERASYONU SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA ÖZEL SEKTÖR BORCUNUN, BORCUN KISA VE UZUN VADEDE ARTIŞ NEDENLERİNİN, KUR RİSKİNİN DOĞURACAĞI ZARARLARIN, MERKEZ BANKASI POLİTİKALARINA ETKİLERİNİN VE BORCUN ÇEVRİLMESİYLE İLGİLİ SORUNLARIN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN TESPİTİ AMACIYLA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 4 ŞUBAT 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 60-68 Basılmış Tutanak BDP
4 60 12/02/2014 CHP GRUBUNUN, İZMİR MİLLETVEKİLİ ALAATTİN YÜKSEL VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TARAFINDAN BUGÜNE KADAR AÇILAN, DEVAM EDEN VE SONUÇLANAN TÜM İHALELERDE YOLSUZLUK YAPILIP YAPILMADIĞININ BELİRLENMESİ VE GERÇEKLERİN TÜM BOYUTLARIYLA ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA 11/2/2014 TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA VERİLMİŞ OLAN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN 12 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN 149-157 Basılmış Tutanak BDP
4 64 19/02/2014 MHP Grubu önerisi münasebetiyle - 579-581 Basılmış Tutanak BDP
4 84 05/05/2014 CHP GRUBUNUN, GÜNDEMİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMININ 2, 3, 4 VE 5'İNCİ SIRALARINDA YER ALAN (9/3), (9/4), (9/5) VE (9/6) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİNİN, BU KISMIN SIRASIYLA 1, 2, 3 VE 4'ÜNCÜ SIRALARINA ALINMASINA VE BU KISIMDA YER ALAN DİĞER İŞLERİN SIRASININ BUNA GÖRE TESELSÜL ETTİRİLMESİNE İLİŞKİN 66-74 Ham Tutanak HDP
4 137 08/09/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİNE İLİŞKİN 46-54 Ham Tutanak HDP
5 4 15/10/2014 HDP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan (10/1054) esas numaralı, kaçak olarak ülkemize gelen ve ülkemiz üzerinden yurt dışına çıkış yapmak isteyen göçmenlerin sorunları ve ölüm nedenlerinin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 15 Ekim 2014 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 54-60 Basılmış Tutanak HDP
5 9 04/11/2014 MHP Grubunun, MHP Grup Başkan Vekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu tarafından 31/10/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından PYD terör örgütüne destek olmaları amacıyla Suriye'nin Ayn El Arap ilçesine gönderilen peşmergelerin 29/10/2014 tarihinde Türkiye üzerinden geçirilmeleriyle ilgili genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin, Genel Kurulun 4 Kasım 2014 Salı günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin 88-96 Ham Tutanak HDP
5 10 05/11/2014 MHP Grubunun, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır tarafından, son yıllarda ardı ardına meydana gelen ölümlü maden ocağı kazalarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 31/10/2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun 5 Kasım 2014 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı günkü birleşimde yapılmasına ilişkin 87-94 Ham Tutanak HDP
5 57 18/02/2015 MHP Grubunun, 12/6/2014 tarih ve 6280 sayıyla Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve arkadaşları tarafından, tarımsal kuraklıktan zarar gören çiftçilerin sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması; 25/6/2013 tarih ve 15368 sayıyla Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve arkadaşları tarafından, çiftçilerin tarımsal sulama sorunlarının araştırılarak çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için yasal düzenlemeler de dâhil olmak üzere alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi; 20/10/2011 tarihinde Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve arkadaşları tarafından, ülkemizdeki tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin içinde bulunduğu sorunların araştırılarak çiftçimizin üretim sıkıntılarının giderilmesi, üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik çözümlerin araştırılması (10/191); amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergelerinin Genel Kurulun 18 Şubat 2015 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve ön görüşmelerinin aynı tarihli birleşimde yapılmasına ilişkin 102-110 Ham Tutanak HDP
TASARILAR (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 33 10/12/2011 2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak BDP
2 35 12/12/2011 2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak BDP
2 66 15/02/2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNİN KKTC'DE KAMPUS KURMASINA İLİŞKİN ÇERÇEVE PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak BDP
2 72 29/02/2012 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak BDP
2 75 07/03/2012 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak BDP
2 75 07/03/2012 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak BDP
2 120 14/06/2012 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 37 11/12/2012 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 38 12/12/2012 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 40 14/12/2012 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 45 19/12/2012 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 60 31/01/2013 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 62 06/02/2013 TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI Basılmış Tutanak BDP
3 101 08/05/2013 POSTA HİZMETLERİ KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak BDP
4 57 05/02/2014 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 126-129 Basılmış Tutanak BDP
4 58 06/02/2014 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 99-102 Basılmış Tutanak BDP
4 83 30/04/2014 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU VE TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFİ 100-108 Ham Tutanak HDP
4 114 09/07/2014 TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR 132-135 Ham Tutanak HDP
4 137 08/09/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 166-169 Ham Tutanak HDP
4 137 08/09/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 281-285 Ham Tutanak HDP
5 10 05/11/2014 Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri 161-169 Ham Tutanak HDP
5 14 13/11/2014 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi 98-101 Ham Tutanak HDP
5 53 10/02/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Teknolojileri Alanında Ticaret, Yatırım ve İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 122-129 Ham Tutanak HDP
TEKLİFLER (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 22 23/11/2011 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ (S.S.: 80) 69-71 1049-1051 Basılmış Tutanak BDP
2 48 05/01/2012 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak BDP
2 50 11/01/2012 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak BDP
2 62 07/02/2012 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak BDP
2 113 30/05/2012 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak BDP
2 124 26/06/2012 HARP AKADEMİLERİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak BDP
2 125 27/06/2012 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ Basılmış Tutanak BDP
2 131 03/07/2012 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak BDP
3 5 09/10/2012 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak BDP
4 61 13/02/2014 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ 55-60 Basılmış Tutanak BDP
4 67 25/02/2014 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ 76-80 Ham Tutanak BDP
4 77 16/04/2014 DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (2/2011) (S. SAYISI: 563) 96-100 Ham Tutanak BDP
5 87 31/03/2015 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 223-227 Ham Tutanak HDP
5 87 31/03/2015 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 231-240 Ham Tutanak HDP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 63 18/02/2014 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri münasebetiyle - 465 Basılmış Tutanak BDP
4 63 18/02/2014 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri münasebetiyle - 467 Basılmış Tutanak BDP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 110 01/07/2014 VATANSIZ KİŞİLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 78-86 Ham Tutanak HDP
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 18 08/11/2012 338 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NA YENİ İL VE İLÇE KURULMASINA İLİŞKİN YENİ MADDE EKLENMESİNİ ÖNGÖREN ÖNERGELERİN İŞLEME ALINMAMASININ İÇ TÜZÜK’E UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA Basılmış Tutanak BDP
4 78 17/04/2014 SATAŞMALAR NEDENİYLE VERİLEN SÖZLERDEKİ SÜRENİN BAŞKANLIKÇA BİR DAKİKA OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİN TEAMÜLLERE VE İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 69-72 Ham Tutanak BDP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki