Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 14 15/12/2015 Millî Savunma Bakanının, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı yerleşim yerlerindeki sokağa çıkma yasakları ve hak ihlalleriyle ilgili bilgi vermesi gerektiğine ilişkin açıklaması - 743-744 Ham Tutanak CHP
1 16 17/12/2015 Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin bazı kitaplarının toplatılması kararına ilişkin açıklaması - 26- Ham Tutanak CHP
1 30 20/01/2016 Ölümlerin olması istenmiyorsa çözümün yeni baştan bu Parlamentoda başlatılması gerektiğine ilişkin açıklaması - 93- Ham Tutanak CHP
1 53 05/03/2016 CHP Grubuna mensup 6 milletvekilinin Cizre'de yaptıkları görüşme ve gözlemlere ve orada çok vahim bir tabloyla karşı karşıya olunduğuna ilişkin açıklaması - 533-535 Ham Tutanak CHP
1 108 28/06/2016 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması - 442-443 Ham Tutanak CHP
1 110 30/06/2016 Lice'nin Yalaza köyü Mehle mezrasında bağların ateşe verildiğine ve kısa süreli bir çatışma yaşandığına ilişkin açıklaması - 836- Ham Tutanak CHP
1 111 12/07/2016 CHP Grubu adına Srebrenitsa soykırımının 21'inci yıl dönümü ilişkin açıklaması - 1037-1038 Ham Tutanak CHP
2 96 24/05/2017 Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 134-135 510- Ham Tutanak CHP
2 103 08/06/2017 İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 101-102 328- Ham Tutanak CHP
2 108 16/06/2017 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50-51 1072- Ham Tutanak CHP
2 119 26/07/2017 492 sıra sayılı İç Tüzük Değişiklik Teklifi'nin 3'üncü maddesinin Anayasa'ya ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna ve yürürlüğünün bir dahaki döneme bırakılması gerektiğine ilişkin açıklaması 213- 84- Ham Tutanak CHP
3 42 19/12/2017 Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun 503 sıra sayılı 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 504 sıra sayılı 2016 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın sekizinci tur görüşmelerinde Hükûmet adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 435-436 755- Ham Tutanak CHP
3 43 20/12/2017 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 516-518 1030- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 55 07/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle - 28- Ham Tutanak CHP
1 56 08/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle - 409-411 Ham Tutanak CHP
2 40 14/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle - 958-960 Ham Tutanak CHP
3 43 20/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle 491-503 1020-1025 Ham Tutanak CHP
Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 39 16/02/2016 İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, (2/159) esas numaralı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/14) münasebetiyle - 628-629 Ham Tutanak CHP
1 59 22/03/2016 (2/500) esas numaralı, Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/21) münasebetiyle - 134-137 Ham Tutanak CHP
1 62 29/03/2016 (2/185) esas numaralı, Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/22) münasebetiyle - 105-107 Ham Tutanak CHP
1 71 12/04/2016 (2/168) esas numaralı Türk Ceza Kanununun 299'uncu Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/24) münasebetiyle - 709-711 Ham Tutanak CHP
1 75 19/04/2016 (2/283) esas numaralı Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/25) münasebetiyle - 389-390 Ham Tutanak CHP
1 90 17/05/2016 (2/187) esas numaralı, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/31) münasebetiyle - 634-635 Ham Tutanak CHP
1 104 21/06/2016 (2/65) esas numaralı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/46) münasebetiyle - 849-851 Ham Tutanak CHP
1 108 28/06/2016 (2/202) esas numaralı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/48) münasebetiyle - 438-440 Ham Tutanak CHP
2 2 04/10/2016 İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, (2/131) esas numaralı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/56) münasebetiyle - 329-330 Ham Tutanak CHP
2 5 11/10/2016 (2/285) esas numaralı İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/57) münasebetiyle - 617-618 Ham Tutanak CHP
2 17 08/11/2016 İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş'ın, (2/445) esas numaralı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/67) münasebetiyle - 945-947 Ham Tutanak CHP
2 24 22/11/2016 Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, (2/1391) esas numaralı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/69) münasebetiyle - 666-667 Ham Tutanak CHP
2 43 20/12/2016 (2/81) esas numaralı 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/73) münasebetiyle - 83-84 Ham Tutanak CHP
2 49 03/01/2017 (2/80) esas numaralı 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/79) münasebetiyle - 663-665 Ham Tutanak CHP
2 54 10/01/2017 (2/207) esas numaralı 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/80) münasebetiyle - 405-406 Ham Tutanak CHP
2 60 17/01/2017 (2/98) esas numaralı 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin Yolaçtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/81) münasebetiyle - 188-189 Ham Tutanak CHP
2 66 07/02/2017 (2/196) esas numaralı 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/83) münasebetiyle - 1068-1069 Ham Tutanak CHP
2 72 21/02/2017 (2/1283) esas numaralı Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/86) münasebetiyle - 92-93 Ham Tutanak CHP
2 78 07/03/2017 (2/1311) esas numaralı Türk Ceza Kanununda ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/88) münasebetiyle - 97-98 Ham Tutanak CHP
2 89 09/05/2017 (2/70) esas numaralı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/94) münasebetiyle - 1027-1028 Ham Tutanak CHP
2 98 30/05/2017 (2/69) esas numaralı İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/98) münasebetiyle - 714-715 Ham Tutanak CHP
2 118 25/07/2017 (2/275) esas numaralı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/103) münasebetiyle 95-100 1133-1134 Ham Tutanak CHP
3 2 03/10/2017 (2/269) esas numaralı Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/105) münasebetiyle 89-95 321-323 Ham Tutanak CHP
GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 54 06/03/2016 5/3/2016 tarihli 53'üncü Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin konuşması - 802-803 Ham Tutanak CHP
2 102 07/06/2017 6/6/2017 tarihli 101'inci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin geçen tutanak hakkında konuşması 39-40 168-169 Ham Tutanak CHP
2 108 16/06/2017 15/6/2017 tarihli 107'nci Birleşimdeki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin geçen tutanak hakkında konuşması 41-47 1067-1070 Ham Tutanak CHP
GENSORU ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 96 24/05/2017 24 Aralık 2016 tarihinde yazılı aşaması yapılan avukatlar için adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı sınavının sonuçlarını etkilediği iddiasıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/15) ön görüşmesi münasebetiyle 270-272 558- Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 21 29/12/2015 Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un, HDP Grubu önerisi dolayısıyla konuşması üzerine açıklaması - 929- Ham Tutanak CHP
2 78 07/03/2017 Doğrudan gündeme alma önergelerine ilişkin - 100- Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Basılmış Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 22 14/11/2017 Tahir Elçi'ye ilişkin gündem dışı konuşması 12-15 322-323 Ham Tutanak CHP
3 67 07/03/2018 Hak ihlallerine ilişkin gündem dışı konuşması 1- 15-16 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 7 30/11/2015 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 293-294 Ham Tutanak CHP
1 23 05/01/2016 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 60-61 Ham Tutanak CHP
1 59 22/03/2016 Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 147-148 Ham Tutanak CHP
1 63 30/03/2016 Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 233- Ham Tutanak CHP
1 64 31/03/2016 Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 385-386 Ham Tutanak CHP
1 64 31/03/2016 İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 393-395 Ham Tutanak CHP
1 71 12/04/2016 Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 712- Ham Tutanak CHP
1 71 12/04/2016 Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 714-715 Ham Tutanak CHP
1 76 20/04/2016 İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 653- Ham Tutanak CHP
1 76 20/04/2016 İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu'nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 656- Ham Tutanak CHP
2 96 24/05/2017 İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 260-263 554-555 Ham Tutanak CHP
2 101 06/06/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 63-64 Ham Tutanak CHP
2 107 15/06/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 170-173 918-919 Ham Tutanak CHP
2 107 15/06/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına tekraren sataşması nedeniyle konuşması 176-178 920-921 Ham Tutanak CHP
2 107 15/06/2017 İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 193-195 927-928 Ham Tutanak CHP
2 117 24/07/2017 Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın 492 sıra sayılı İç Tüzük Değişiklik Teklifi'nin tümü üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 335-337 1031-1032 Ham Tutanak CHP
3 43 20/12/2017 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadeleri sırasında şahsına ve CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 508-511 1027-1028 Ham Tutanak CHP
SIKIYÖNETİM VE OLAĞANÜSTÜ HAL
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 49 03/01/2017 Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Kararı uyarınca ülke genelinde ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/1/2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/863) münasebetiyle - 646- Ham Tutanak CHP
3 87 18/04/2018 Başbakanlığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Kararı'yla ülke genelinde ilan edilen ve 18/1/2018 tarihli ve 1178 sayılı Kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü hâlin, 19/4/2018 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere üç ay süreyle uzatılmasına dair tezkeresi (3/1566) münasebetiyle 120- 751-753 Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 7 30/11/2015 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 287-290 Ham Tutanak CHP
1 15 16/12/2015 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 936-939 Ham Tutanak CHP
1 17 22/12/2015 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 315-319 Ham Tutanak CHP
1 23 05/01/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 57-59 Ham Tutanak CHP
1 33 27/01/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 532-535 Ham Tutanak CHP
1 63 30/03/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 229-232 Ham Tutanak CHP
1 64 31/03/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 381-384 Ham Tutanak CHP
2 45 22/12/2016 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 361-363 Ham Tutanak CHP
2 62 19/01/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 563-565 Ham Tutanak CHP
2 73 22/02/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 208-210 Ham Tutanak CHP
2 96 24/05/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 115-123 503-506 Ham Tutanak CHP
2 101 06/06/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 59-62 Ham Tutanak CHP
2 107 15/06/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 158-167 914-916 Ham Tutanak CHP
3 51 18/01/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 55- 406-407 Ham Tutanak CHP
3 75 21/03/2018 HDP Grubu önerisi münasebetiyle 55- 54-55 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 105 22/06/2016 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 1019-1021 Ham Tutanak CHP
1 109 29/06/2016 Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 739-740 Ham Tutanak CHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki