Turkiye Buyuk Millet Meclisi

VELİ AĞBABA


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 14 15/12/2015 AK PARTİ'li ve CHP'li belediyeler arasında ayrımcılık yapıldığına ilişkin açıklaması - 731-732 Ham Tutanak CHP
1 17 22/12/2015 Malatya'nın sağlıkla ilgili sorunlarına ilişkin açıklaması - 292- Ham Tutanak CHP
1 26 12/01/2016 Malatya'daki elektrik kesintilerine ve trafik sigortasındaki artışlara ilişkin açıklaması - 467- Ham Tutanak CHP
1 29 19/01/2016 10 Ekim Ankara katliamını yapanları ve IŞİD'i besleyen ve büyüten anlayışı şiddetle kınadığına ilişkin açıklaması - 1068-1069 Ham Tutanak CHP
1 30 20/01/2016 Malatya'nın sorunlarına ve yapılan yatırımların yetersizliğine ilişkin açıklaması - 54- Ham Tutanak CHP
1 32 26/01/2016 Eski Tunceli Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Kamer Genç'e Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması - 324- Ham Tutanak CHP
1 34 28/01/2016 AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerini düzelttiğine ilişkin açıklaması - 709-710 Ham Tutanak CHP
1 42 23/02/2016 Malatya'nın sağlıkla ilgili sorunlarına ilişkin açıklaması - 1108- Ham Tutanak CHP
1 58 10/03/2016 Malatya'nın birçok köyünde cep telefonlarının çekmediğine ve Malatya'daki şebekelerin güçlendirilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması - 594- Ham Tutanak CHP
1 67 05/04/2016 Malatya'da yaşanan don felaketinin kayısı üretimini nasıl etkileyeceği konusunda ilgili kurumlardan bir açıklama beklediklerine ilişkin açıklaması - 20- Ham Tutanak CHP
1 95 31/05/2016 Malatya'da yaşanan don ve dolu afeti nedeniyle kayısı üreticilerinin zor durumda olduğuna ilişkin açıklaması - 182- Ham Tutanak CHP
1 99 08/06/2016 İstanbul ile Mardin Midyat'ta yaşanan terör saldırılarını, şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı ve Ankara'da billboardlara afiş asarak Genel Başkanlarını hedef gösterenleri kınadığına, AKP iktidarının terör karşısındaki zafiyetini CHP'ye yüklemeye çalıştığına ilişkin açıklaması - 45- Ham Tutanak CHP
2 82 15/03/2017 Meydana gelen deprem sonrasında Adıyaman'ın Samsat ilçesine devlet elinin daha fazla uzanması gerektiğine ilişkin açıklaması - 20- Ham Tutanak CHP
2 83 16/03/2017 Anayasa değişikliği teklifiyle Cumhurbaşkanının tek başına millî güvenlik politikalarını belirlemesi yetkisine sahip olduğuna ilişkin açıklaması - 109-110 Ham Tutanak CHP
2 106 14/06/2017 Malatya'nın Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nin sorunlarına ilişkin açıklaması 32-33 722- Ham Tutanak CHP
3 31 30/11/2017 Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 158-159 428- Ham Tutanak CHP
Bütçe Kanunları ile Kesin Hesap Kanunları ve Bu Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 55 07/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle - 73-76 Ham Tutanak CHP
1 56 08/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle - 306- Ham Tutanak CHP
1 56 08/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle - 334- Ham Tutanak CHP
1 56 08/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle - 369- Ham Tutanak CHP
1 56 08/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle - 383- Ham Tutanak CHP
1 56 08/03/2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Tasarısı Maddelerinin görüşmeleri münasebetiyle - 417- Ham Tutanak CHP
2 32 06/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 1'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 316- Ham Tutanak CHP
2 39 13/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle - 676-678 Ham Tutanak CHP
2 41 15/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle - 1066- Ham Tutanak CHP
2 41 15/12/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle - 1128- Ham Tutanak CHP
3 43 20/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle 659-660 1078- Ham Tutanak CHP
3 43 20/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle 659-660 1084-1085 Ham Tutanak CHP
3 43 20/12/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı Maddeleri münasebetiyle 685-697 1087-1092 Ham Tutanak CHP
Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 105 13/06/2017 (2/1189) esas numaralı Rehber Köpekler Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/100) munasebetiyle 131-136 604-605 Ham Tutanak CHP
3 49 16/01/2018 (2/308) esas numaralı Ankara'da Barış Meydanı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerge (4/126) münasebetiyle 161- 263-265 Ham Tutanak CHP
İç Tüzük Değişikliği Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 117 24/07/2017 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi münasebetiyle 377-378 1045- Ham Tutanak CHP
2 120 27/07/2017 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi münasebetiyle 153-159 316-318 Ham Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi - Basılmış Tutanak CHP
MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 106 14/06/2017 Malatya'da kayısı üreticisinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 14-19 716-718 Ham Tutanak CHP
3 9 17/10/2017 Malatya ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 1-6 808-809 Ham Tutanak CHP
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 6 28/11/2015 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 141- Ham Tutanak CHP
1 11 08/12/2015 Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 466-467 Ham Tutanak CHP
1 15 16/12/2015 Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 940-941 Ham Tutanak CHP
1 31 21/01/2016 Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 254- Ham Tutanak CHP
1 31 21/01/2016 Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına tekraren sataşması nedeniyle konuşması - 256-257 Ham Tutanak CHP
1 44 25/02/2016 Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 280-281 Ham Tutanak CHP
1 44 25/02/2016 Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 286-287 Ham Tutanak CHP
1 55 07/03/2016 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 80-81 Ham Tutanak CHP
1 62 29/03/2016 Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un 149 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 134- Ham Tutanak CHP
1 62 29/03/2016 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in 149 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın tümü üzerindeki soru-cevap işlemi sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 140- Ham Tutanak CHP
1 78 22/04/2016 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 1111-1112 Ham Tutanak CHP
1 104 21/06/2016 Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın AK PARTİ grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 838-839 Ham Tutanak CHP
1 108 28/06/2016 Adana Milletvekili Talip Küçükcan'ın HDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 412- Ham Tutanak CHP
2 38 12/12/2016 İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın 433 sıra sayılı 2017 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 434 sıra sayılı 2015 Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın yedinci tur görüşmelerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 471- Ham Tutanak CHP
2 38 12/12/2016 Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 474-475 Ham Tutanak CHP
2 39 13/12/2016 Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 680-681 Ham Tutanak CHP
2 82 15/03/2017 Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy ile İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün sataşma nedeniyle yaptıkları konuşmaları sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 39-40 Ham Tutanak CHP
2 82 15/03/2017 Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına ve Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması - 41-42 Ham Tutanak CHP
2 96 24/05/2017 İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 266-267 556-557 Ham Tutanak CHP
3 31 30/11/2017 Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'nın HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 145-148 423-424 Ham Tutanak CHP
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 11 08/12/2015 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 461-464 Ham Tutanak CHP
1 34 28/01/2016 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 702-707 Ham Tutanak CHP
1 59 22/03/2016 MHP Grubu önerisi münasebetiyle - 92-94 Ham Tutanak CHP
1 101 14/06/2016 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 265-268 Ham Tutanak CHP
2 25 23/11/2016 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 755-757 Ham Tutanak CHP
2 82 15/03/2017 HDP Grubu önerisi münasebetiyle - 35-37 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 62 29/03/2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 129-131 Ham Tutanak CHP
1 62 29/03/2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 135- Ham Tutanak CHP
1 64 31/03/2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 445-446 Ham Tutanak CHP
1 78 22/04/2016 Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 1098-1100 Ham Tutanak CHP
1 78 22/04/2016 Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı münasebetiyle - 1107-1109 Ham Tutanak CHP
1 109 29/06/2016 Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 728- Ham Tutanak CHP
1 110 30/06/2016 Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 870-872 Ham Tutanak CHP
2 29 30/11/2016 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 333- Ham Tutanak CHP
2 29 30/11/2016 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 355-357 Ham Tutanak CHP
2 30 01/12/2016 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle - 489-490 Ham Tutanak CHP
2 60 17/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 265-268 Ham Tutanak CHP
2 67 08/02/2017 Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 100-101 Ham Tutanak CHP
2 105 13/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 149-149 610- Ham Tutanak CHP
2 105 13/06/2017 Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 157-158 613- Ham Tutanak CHP
3 4 05/10/2017 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı münasebetiyle 137-142 178-179 Ham Tutanak CHP
3 86 17/04/2018 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 163- 562-563 Ham Tutanak CHP
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 30 20/01/2016 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 123-125 Ham Tutanak CHP
1 31 21/01/2016 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle - 252-253 Ham Tutanak CHP
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 25 07/01/2016 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Yatırım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 343- Ham Tutanak CHP
1 25 07/01/2016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 373-375 Ham Tutanak CHP
1 35 29/01/2016 Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 134-138 Ham Tutanak CHP
1 44 25/02/2016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 276-279 Ham Tutanak CHP
1 58 10/03/2016 11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 622-624 Ham Tutanak CHP
1 99 08/06/2016 Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 84-89 Ham Tutanak CHP
2 76 01/03/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle - 80-82 Ham Tutanak CHP
3 14 26/10/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 179-180 389-390 Ham Tutanak CHP
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 6 28/11/2015 Oturum Başkanı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclisin özel gündemle toplanması nedeniyle gündem dışı söz vermemesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında Oturum Başkanı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclisin özel gündemle toplanması nedeniyle gündem dışı söz vermemesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 120-121 Ham Tutanak CHP
YENİDEN GÖRÜŞMELERİ YAPILAN TASARILAR / TEKLİFLER (TEKRİRİ MÜZAKERE)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 34 28/01/2016 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifinin 1. Maddesinin Tekriri Müzakeresi münasebetiyle - 806-810 Ham Tutanak CHP
1 34 28/01/2016 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifinin 1. Maddesinin Tekriri Müzakeresi münasebetiyle - 816- Ham Tutanak CHP

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki