Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MEHMET DOĞAN KUBAT


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 29 12/12/2013 İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL'IN AÇIKLAMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN 577-578 Basılmış Tutanak AK Parti
5 84 26/03/2015 705 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne 27'nci maddeden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasına dair önergenin işleme alınmamasının doğru bir uygulama olmadığına ilişkin - Ham Tutanak AK Parti
AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
5 2 02/10/2014 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 2 Ekim 2014 Perşembe günkü birleşiminde Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı gerekli tedbirleri almak, Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca Hükûmete bir yıl süreyle izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürmesine; 14 Ekim 2014 Salı günkü birleşiminde bir saat sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmemesine ilişkin 39-42 Basılmış Tutanak AK Parti
DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 78 14/03/2013 GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 22-23 Basılmış Tutanak AK Parti
5 6 21/10/2014 Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 645, 240 ve 640 sıra sayılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 4, 5 ve 6'ncı sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 21 Ekim 2014 Salı günkü Birleşiminde sözlü sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 30 Ekim 2014 Perşembe günü toplanmamasına; 640 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 67-68 Ham Tutanak AK Parti
KANUNLAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 25 29/11/2011 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (S.S.:82) 98 373-374 Basılmış Tutanak AK Parti
2 100 26/04/2012 CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 77 13/03/2013 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU (S.S.:426) 60-61 Basılmış Tutanak AK Parti
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 93 11/04/2012 (10/236, 237, 238, 239) NO.LU ÜLKEMİZDE DEMOKRASİYE MÜDAHALE EDEN TÜM DARBE VE MUHTIRALAR İLE DEMOKRASİYİ İŞLEVSİZ KILAN DİĞER BÜTÜN GİRİŞİM VE SÜREÇLERİN TÜM BOYUTLARI İLE ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA BİR MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGELERİN ÖN GÖRÜŞMESİ Basılmış Tutanak AK Parti
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 10 30/10/2013 HAKKÂRİ MİLLETVEKİLİ ADİL ZOZANİ'NİN USUL GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE 98-99 Basılmış Tutanak AK Parti
5 10 05/11/2014 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un 651 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 4'üncü maddesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle 316-319 Ham Tutanak AK Parti
5 10 05/11/2014 Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle 323-327 Ham Tutanak AK Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 16 03/11/2011 JİTEM VE DOĞU/GÜNEYDOĞU BÖLGESİNDE YAŞANAN FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER VE KAYIPLARIN ARAŞTIRILARAK ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA VERİLEN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN, GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULMAK ÜZERE BEKLEYEN DİĞER ÖNERGELERİN ÖNÜNE ALINARAK, 3/11/2011 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMDE SUNUŞLARDA OKUNMASINA VE GÖRÜŞMELERİN AYNI BİRLEŞİMDE YAPILMASINA İLİŞKİN BDP GRUBU ÖNERİSİ 11-13 756-759 Basılmış Tutanak AK Parti
2 16 03/11/2011 FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER HAKKINDA (10/41) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİNİN ÖN GÖRÜŞMESİNİN, GENEL KURULUN 3/11/2011 PERŞEMBE GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA İLİŞKİN CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 45 22/12/2011 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 55 24/01/2012 CHP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 90 04/04/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 101 02/05/2012 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 130 02/07/2012 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 61 05/02/2013 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 64 12/02/2013 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 73 05/03/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 12, 19 VE 26 MART 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE BİRER SAAT SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ MÜTEAKİP KANUN TASARI VE TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE; 6, 13, 20, VE 27 MART 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 5 MART 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SÖZLÜ SORULAR VE DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 426 VE 310 SIRA SAYILI KANUN TASARILARININ İÇ TÜZÜK’ÜN 91’İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 26 Basılmış Tutanak AK Parti
3 76 12/03/2013 GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 11 Basılmış Tutanak AK Parti
3 82 26/03/2013 GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 2, 9, 16 VE 30 NİSAN 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE BİR SAAT SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ MÜTEAKİP DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK KANUN TASARI VE TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE; 3 10, 17 VE 24 NİSAN 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; (11/26) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ’NİN GÜNDEME ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİN 29 MART 2013 CUMA GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA; 437 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN İÇ TÜZÜK’ÜN 91’İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 86 02/04/2013 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 89 09/04/2013 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 89 09/04/2013 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 92 16/04/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; SAYIŞTAYDA BOŞ BULUNAN ÜYELİKLER İÇİN YAPILACAK SEÇİMİN (S. SAYISI: 451) GENEL KURULUN 16 NİSAN 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA; 441 SIRA SAYILI KANUN TASARISI’NIN İÇ TÜZÜK’ÜN 91’İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 104 15/05/2013 AKP GRUP ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 107 21/05/2013 BDP GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 109 23/05/2013 AK PARTİ GRUBU ÖNERİSİ Basılmış Tutanak AK Parti
3 121 18/06/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 473 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
3 129 03/07/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 478 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN VE 479 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE; 3 TEMMUZ 2013 ÇARŞAMBA VE 9 TEMMUZ 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULAR İLE DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEMESİNE İLİŞKİN Basılmış Tutanak AK Parti
4 21 26/11/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; BASTIRILARAK DAĞITILAN (11/29) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ'NİN 26 KASIM 2013 SALI GÜNKÜ GÜNDEMİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMINA ALINMASINA VE ANAYASA'NIN 99'UNCU MADDESİ GEREĞİNCE GÜNDEME ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİNİN AYNI TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA; GENEL KURULUN 26 KASIM-3 ARALIK 2013 SALI GÜNKÜ VE 4 ARALIK 2013 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 3 ARALIK 2013 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA YER ALAN İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 148-151 Basılmış Tutanak AK Parti
4 24 03/12/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA BULUNAN 480 VE 480'E 1'İNCİ EK VE 335 SIRA SAYILI KANUN TASARILARININ BU KISMIN 3'ÜNCÜ VE 4'ÜNCÜ SIRALARINA ALINMASINA VE DİĞER İŞLERİN SIRASININ BUNA GÖRE TESELSÜL ETTİRİLMESİNE; 480 VE 480'E 1'İNCİ EK SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 184-185 Basılmış Tutanak AK Parti
4 25 04/12/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİNİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMININ 1'İNCİ VE 2'NCİ SIRALARINDA YER ALMASINA; 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN GENEL KURULDA GÖRÜŞME USUL VE TAKVİMİ İLE KONUŞMA SÜRELERİNE; KAMU İDARELERİNİN BÜTÇELERİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELERİN ON İKİ TURDA TAMAMLANMASINA; TURLARIN BİTİMİNDEN SONRA BÜTÇE VE KESİN HESAP KANUNU TASARILARININ MADDELERİNİN OYLANMASINA İLİŞKİN 96-99 Basılmış Tutanak AK Parti
4 26 09/12/2013 AK PARTİ GRUBUNUN, BASTIRILARAK DAĞITILAN (11/30) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ'NİN GENEL KURULUN 9 ARALIK 2013 PAZARTESİ GÜNKÜ GÜNDEMİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMINA ALINMASINA VE GÜNDEME ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİN AYNI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA VE 480 VE 480'E 1'İNCİ EK SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN GÖRÜŞMELERİNİN TAMAMLANMASINA KADAR ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLMESİNE İLİŞKİN 128-129 Basılmış Tutanak AK Parti
4 53 28/01/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA BULUNAN 524 VE 532 SIRA SAYILI KANUN TASARILARININ BU KISMIN 4 VE 8'İNCİ SIRALARINA ALINMASINA VE DİĞER İŞLERİN SIRASININ BUNA GÖRE TESELSÜL ETTİRİLMESİNE; 28 OCAK 2014 İLE 4 ŞUBAT 2014 SALI GÜNLERİNDEKİ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 524 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 41-47 Basılmış Tutanak AK Parti
4 59 11/02/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA BULUNAN 532 VE 423 SIRA SAYILI KANUN TASARILARININ BU KISMIN 4 VE 13'ÜNCÜ SIRALARINA, BASTIRILARAK DAĞITILAN 546 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN İSE KIRK SEKİZ SAAT GEÇMEDEN YİNE BU KISMIN 5'İNCİ SIRASINA ALINMASINA VE DİĞER İŞLERİN SIRASININ BUNA GÖRE TESELSÜL ETTİRİLMESİNE; 11, 18 VE 25 ŞUBAT 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULAR VE DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK BU BİRLEŞİMLERDE GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA YER ALAN İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİNE; 19 VE 26 ŞUBAT 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 546 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN, İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 149-150 Basılmış Tutanak AK Parti
4 64 19/02/2014 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 627-628 Basılmış Tutanak AK Parti
4 66 21/02/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; BASTIRILARAK DAĞITILAN 561 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN KIRK SEKİZ SAAT GEÇMEDEN GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMININ 3'ÜNCÜ SIRASINA ALINMASINA VE DİĞER İŞLERİN SIRASININ BUNA GÖRE TESELSÜL ETTİRİLMESİNE; 561 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 112-113 Basılmış Tutanak AK Parti
4 68 26/02/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA BULUNAN 562 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN BU KISMIN 3'ÜNCÜ SIRASINA ALINMASINA VE DİĞER İŞLERİN SIRASININ BUNA GÖRE TESELSÜL ETTİRİLMESİNE; 562 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 217-218 Ham Tutanak AK Parti
4 71 01/03/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA SAATLERİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA BULUNAN 559 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN BU KISMIN 3'ÜNCÜ SIRASINA ALINMASINA VE DİĞER İŞLERİN SIRASININ BUNA GÖRE TESELSÜL ETTİRİLMESİNE; BASTIRILARAK DAĞITILAN (11/31) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ'NİN GENEL KURULUN 1 MART 2014 CUMARTESİ GÜNKÜ GÜNDEMİNİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMINA ALINMASINA VE ANAYASA'NIN 99'UNCU MADDESİ GEREĞİNCE GÜNDEME ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİNİN GENEL KURULUN 1 MART 2014 CUMARTESİ GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA; 1 MART 2014 CUMARTESİ GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE 559 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN GÖRÜŞMELERİNİN TAMAMLANMASI HÂLİNDE 2, 3, 4, 5 VE 6 MART 2014 TARİHLERİNDE TOPLANMAMASINA; 1, 8, 15, 22 VE 29 NİSAN 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE BİR SAAT SÜREYLE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ MÜTEAKİP DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA YER ALAN İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİNE; 2, 9, 16 VE 30 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 559 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 24-25 Ham Tutanak AK Parti
4 74 09/04/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA BULUNAN 563, 521, 533, 531, 383, 429 VE 146 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ VE TASARILARININ BU KISMIN 3, 4, 6, 7, 8, 9 VE 10'UNCU SIRALARINA ALINMASINA VE DİĞER İŞLERİN SIRASININ BUNA GÖRE TESELSÜL ETTİRİLMESİNE; 563 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 96-98 Ham Tutanak AK Parti
4 82 29/04/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; (9/8), (9/3), (9/4), (9/5) VE (9/6) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGELERİNİN 5 MAYIS 2014 PAZARTESİ GÜNKÜ GÜNDEMİN "ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER" KISMININ SIRASIYLA 1, 2, 3, 4 VE 5'İNCİ SIRALARINA ALINMASINA, ANAYASA'NIN 100'ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE MECLİS SORUŞTURMASI AÇILIP AÇILMAMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİN TBMM GENEL KURULUNUN 5 MAYIS 2014 PAZARTESİ GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE YAPILMASINA VE BU GÖRÜŞMELERİN TAMAMLANMASINA KADAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMESİNE; 6, 13, 20 VE 27 MAYIS 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE BİR SAAT SÜREYLE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ MÜTEAKİP DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA YER ALAN İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİNE; 7, 14, 21 VE 28 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE; 564 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 147-148 Ham Tutanak AK Parti
4 113 08/07/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 615 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 41-42 Ham Tutanak AK Parti
4 116 15/07/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN İÇ TÜZÜK'ÜN 91'İNCİ MADDESİNE GÖRE TEMEL KANUN OLARAK BÖLÜMLER HÂLİNDE GÖRÜŞÜLMESİNE İLİŞKİN 197-198 Ham Tutanak AK Parti
4 123 22/07/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE VE 5 VE 12 AĞUSTOS 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULAR İLE DİĞER DENETİM KONULARININ GÖRÜŞÜLMEYEREK GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA YER ALAN İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİNE; 6 VE 13 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEMESİNE İLİŞKİN 200-202 Ham Tutanak AK Parti
4 131 12/08/2014 AK PARTİ GRUBUNUN, GENEL KURULUN ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ İLE GÜNDEMDEKİ SIRALAMANIN YENİDEN DÜZENLENMESİNE; 19 AĞUSTOS 2014 SALI GÜNKÜ BİRLEŞİMİNDE SÖZLÜ SORULAR İLE DİĞER DENETİM KONULARI VE 20 AĞUSTOS 2014 ÇARŞAMBA GÜNKÜ BİRLEŞİMLERİNDE SÖZLÜ SORULARIN GÖRÜŞÜLMEYEREK GÜNDEMİN "KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER" KISMINDA YER ALAN İŞLERİN GÖRÜŞÜLMESİNE; BASTIRILARAK DAĞITILAN (11/37) ESAS NUMARALI GENSORU ÖNERGESİ'NİN GÜNDEME ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİN 16 AĞUSTOS 2014 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILMASINA İLİŞKİN 134-136 Ham Tutanak AK Parti
5 9 04/11/2014 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 4 ve 11 Kasım 2014 Salı günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 616 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 154-156 Ham Tutanak AK Parti
5 13 12/11/2014 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan (11/38) ve (11/39) esas numaralı Gensoru Önergelerinin 14 Kasım 2014 Cuma günkü gündemin "Özel Gündemde Yer alacak İşler" kısmının 1'inci ve 2'nci sıralarına alınmasına ve Anayasa'nın 99'uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin bu birleşimde yapılmasına; 18 Kasım 2014 Salı günkü birleşiminde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin 118-119 Ham Tutanak AK Parti
5 16 19/11/2014 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 25 Kasım 2014 Salı, 2 Aralık 2014 Salı ve 3 Aralık 2014 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 655 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 175-177 Ham Tutanak AK Parti
5 24 09/12/2014 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan 665 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 3'üncü sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; (11/40) ve (11/41) esas numaralı Gensoru Önergelerinin 9 Aralık 2014 Salı günü gündemin "Özel Gündemde Yer alacak İşler" kısmının 1'inci ve 2'nci sıralarına alınmasına ve ön görüşmelerin bu birleşimde yapılmasını müteakip sözlü soruların ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; (9/11) ve (9/12) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergelerinin 6 Ocak 2015 Salı günkü gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının sırasıyla 1'inci ve 2'nci sıralarına alınarak ön görüşmelerin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına; 13, 20 ve 27 Ocak 2015 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmemesine; 7, 14, 21 ve 28 Ocak 215 Çarşamba günkü birleşimlerinde diğer denetim konularının görüşülmemesine ilişkin 77-79 Ham Tutanak AK Parti
5 48 28/01/2015 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 335 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın bu kısmın 5'inci sırasına, bastırılarak dağıtılan 683 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın ise kırk sekiz saat geçmeden yine bu kısmın 6'ncı sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 3, 10, 17 ve 24 Şubat 2015 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 4, 11, 18 ve 25 Şubat 2015 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 683 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 40-41 Ham Tutanak AK Parti
5 53 10/02/2015 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; bastırılarak dağıtılan (11/44) esas numaralı Gensoru Önergesi'nin 12 Şubat 2015 Perşembe günkü gündemin "Özel Gündemde Yer alacak İşler" kısmına alınmasına ve Anayasa'nın 99'uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin bu birleşimde yapılmasına; 685 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 58-59 Ham Tutanak AK Parti
5 57 18/02/2015 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın bu kısmın 5'inci sırasına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 3, 10, 17, 24 ve 31 Mart 2015 Salı günkü birleşimlerinde sözlü sorular ile diğer denetim konularının görüşülmeyerek bu birleşimlerinde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşülmesine; 4, 11, 18 ve 25 Mart 2015 Çarşamba günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine; 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 160-160 Ham Tutanak AK Parti
5 67 02/03/2015 AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 688, 687, 673, 658 ve 686 sıra sayılı Kanun Teklif ve Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 6, 7, 8, 9 ve 10'uncu sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; bastırılarak dağıtılan (11/45) esas numaralı Gensoru Önergesi'nin 2 Mart 2015 Pazartesi günkü gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına alınmasına ve Anayasa'nın 99'uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin bu birleşimde yapılmasına; 687 sıra sayılı Kanun Tasarısı ile 688 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 159-160 Ham Tutanak AK Parti
5 81 23/03/2015 AK PARTİ Grubunun, bastırılarak dağıtılan 705 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin kırk sekiz saat geçmeden gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5'inci sırasına, yine bu kısımda bulunan 673, 679, 704 ve 687 sıra sayılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının ise bu kısmın 8, 9, 10 ve 11'inci sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; Genel Kurulun, bastırılarak dağıtılan (11/50), (11/51), (11/54), (11/49) ve (11/53) esas numaralı Gensoru Önergelerinin, 24 Mart 2015 Salı günkü gündemin "Özel Gündemde Yer alacak İşler" kısmına alınmasına ve gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin bu birleşiminde yapılmasına; gensoru önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasını müteakip bu birleşiminde gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında yer alan işlerin görüşmelerine devam edilmesine; 705 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 139-141 Ham Tutanak AK Parti
5 90 03/04/2015 AK PARTİ Grubunun, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri arasından belirlenen Ön Seçim Geçici Komisyonunca kabul edilen ve bastırılarak dağıtılan 713 sıra sayılı Komisyon Raporu'nun kırk sekiz saat geçmeden Genel Kurulun 3 Nisan 2015 Cuma günkü gündeminin "Seçim" kısmına alınarak mezkûr rapor doğrultusunda Sayıştayda boş bulunan 7 üyelik için seçimin bu birleşimde yapılmasına; gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 708, 686, 422, 604, 58, 582, 447, 584, 432 ve 690 sıra sayılı Kanun Teklifi ve Tasarılarının bu kısmın sırasıyla 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16'ncı sıralarına alınmasına ve diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin 60-62 Ham Tutanak AK Parti
TASARILAR (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 33 10/12/2011 2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
2 53 18/01/2012 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
2 66 15/02/2012 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA ORTAKLIK ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
2 104 09/05/2012 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
3 129 03/07/2013 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Basılmış Tutanak AK Parti
4 9 24/10/2013 GÜNEYDOĞU AVRUPA SAVUNMA BAKANLARI SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE KOORDİNASYON KOMİTESİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 188-189 Basılmış Tutanak AK Parti
TEKLİFLER (Görüşülenler)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 26 30/11/2011 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI KANUNU TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
2 91 05/04/2012 ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti
4 17 14/11/2013 KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 265-275 Basılmış Tutanak AK Parti
Temel Kanun Teklifleri
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
4 65 20/02/2014 Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle - 848-852 Basılmış Tutanak AK Parti
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 29 27/11/2012 KAMU BAŞDENETÇİLİĞİ SEÇİMİ İÇİN YAPILACAK GİZLİ OYLAMADA BAKANLARIN VEKÂLETEN OY KULLANIP KULLANAMAYACAKLARI HAKKINDA Basılmış Tutanak AK Parti
3 42 16/12/2012 OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ MERAL AKŞENER'İN GENEL KURULUN AÇILIŞINDA YOKLAMA YAPMAMASI NEDENİYLE TUTUMU HAKKINDA Basılmış Tutanak AK Parti
3 63 07/02/2013 OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ MEHMET SAĞLAM'IN SÖZ VERME UYGULAMASIYLA İLGİLİ TUTUMU HAKKINDA Basılmış Tutanak AK Parti
3 73 05/03/2013 KAPALI OTURUM TUTANAKLARININ ON YIL GEÇTİKTEN SONRA AYRICA BİR KARARA GEREK KALMADAN AÇIKLANIP AÇIKLANAMAYACAĞI HAKKINDA 23-24 Basılmış Tutanak AK Parti
3 112 29/05/2013 OTURUM BAŞKANI TBMM BAŞKAN VEKİLİ MERAL AKŞENER'İN 450 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANIRKEN HÜKÛMETİN BULUNMAMASI NEDENİYLE ARA VERMESİNİN İÇ TÜZÜK'ÜN 62'NCİ MADDESİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA Basılmış Tutanak AK Parti
3 130 04/07/2013 GÖRÜŞÜLEN KANUN TEKLİFİNİN 9'UNCU MADDESİYLE 24 AYRI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI NEDENİYLE HER FIKRANIN AYRI AYRI GÖRÜŞÜLÜP GÖRÜŞÜLMEMESİ HAKKINDA Basılmış Tutanak AK Parti
3 130 04/07/2013 TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'E, GÖRÜŞÜLEN KANUN TEKLİFİNİN 16'NCI MADDESİYLE İLGİLİ ÖNERGE ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMA SIRASINDA CUMHURBAŞKANIYLA İLGİLİ SÖZLERİNDEN DOLAYI ÜÇ BİRLEŞİM İÇİN MECLİSTEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARMA CEZASI VERİLİP VERİLMEMESİ HAKKINDA Basılmış Tutanak AK Parti
4 10 30/10/2013 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU GEÇİCİ BAŞKANLIĞININ, GENEL KURULUN BİLGİSİNE SUNULAN TEZKERESİNDE BELİRTİLEN KONUYLA İLGİLİ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINCA BİR İŞLEM YAPILMASINA GEREK OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 91-93 Basılmış Tutanak AK Parti
4 20 21/11/2013 İÇ TÜZÜK'ÜN 60'INCI MADDESİNE GÖRE YERİNDEN 20 KİŞİYE VE AYNI KİŞİYE 2 KEZ SÖZ VERMESİ UYGULAMASININ DOĞRU OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA 47-51 Basılmış Tutanak AK Parti
4 65 20/02/2014 560 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'nin 18'inci Maddesi Üzerinde Verilen Önergenin Kabul Edilmesinin İç Tüzük'ün 87'nci Maddesine Uygun Olup Olmadığı Hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 1004-1005 Basılmış Tutanak AK Parti
4 72 19/03/2014 BAŞKANLIĞIN (8/11) ESAS NUMARALI GENEL GÖRÜŞME ÖNERGESİ'NİN OYLAMA SONUCUNUN AÇIKLANMASI SIRASINDAKİ TUTUMUNUN TEAMÜLLERE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 230-232 Ham Tutanak AK Parti
4 74 09/04/2014 GÖRÜŞÜLEN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİN TÜMÜNÜN ANAYASA'YA AYKIRILIĞI KONUSUNDA VERİLEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞMELERİNİN TEKLİF VEYA TASARININ GÖRÜŞMELERİNE GEÇMEDEN ÖNCE YAPILMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 181-184 Ham Tutanak AK Parti
4 82 29/04/2014 İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI MUAMMER GÜLER, AVRUPA BİRLİĞİ ESKİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ, EKONOMİ ESKİ BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ESKİ BAKANI ERDOĞAN BAYRAKTAR HAKLARINDAKİ (9/7) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN İÇ TÜZÜK'E AYKIRILIĞI TESPİT EDİLEREK GERİ ÇEKİLMESİNDEN SONRA (9/8) ESAS NUMARALI MECLİS SORUŞTURMASI ÖNERGESİ'NİN MECLİS BAŞKANLIĞI TARAFINDAN GENEL KURULA SEVK EDİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 65-69 Ham Tutanak AK Parti
4 113 08/07/2014 BİRLEŞİME BİR SAATTEN FAZLA ARA VERİLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 236-238 Ham Tutanak AK Parti
4 116 15/07/2014 TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN, 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE KOMİSYONA İADE EDİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN ÖNERGESİNİN İŞLEME ALINMAMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 270-272 Ham Tutanak AK Parti
4 117 16/07/2014 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NDA YER ALAN, MERSİN MİLLETVEKİLİ MEHMET ŞANDIR VE MERSİN MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZ'ÜN BİRLİKTE VERDİKLERİ (2/1655) ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİ'Nİ GERİ ÇEKTİKLERİNE İLİŞKİN ÖNERGENİN İŞLEME ALINMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 266-268 Ham Tutanak AK Parti
4 117 16/07/2014 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN 1'İNCİ MADDESİ ÜZERİNDE İZMİR MİLLETVEKİLİ OKTAY VURAL VE ARKADAŞLARI TARAFINDAN VERİLEN ÖNERGENİN, 500 KELİMEYİ GEÇTİĞİ HÂLDE ÖZETİ EKLENMEDİĞİ İÇİN İŞLEME ALINMAMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 511-514 Ham Tutanak AK Parti
4 131 12/08/2014 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN 100'ÜNCÜ MADDESİNİN GÖRÜŞÜLMESİNİN İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 190-192 Ham Tutanak AK Parti
4 138 09/09/2014 BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN'IN 639 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NA YENİ GEÇİCİ MADDE İHDASINA DAİR VERMİŞ OLDUĞU ÖNERGENİN İŞLEME ALINMASININ İÇ TÜZÜK HÜKÜMLERİNE UYGUN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA 317-320 Ham Tutanak AK Parti
5 54 11/02/2015 685 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine aykırılığı nedeniyle görüşmelerinin yapılıp yapılamayacağı hakkında 45-49 Ham Tutanak AK Parti
5 56 17/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın HDP grup önerisinin oylaması sırasında CHP Grubunun yoklama talebini yerine getirmemesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 245-246 Ham Tutanak AK Parti
5 58 19/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un Genel Kurulun açılışında yoklama yapmaması ve milletvekillerinin gündem dışı konuşma sıralarını değiştirmesi nedeniyle tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 56-58 Ham Tutanak AK Parti
5 58 19/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un (2/1579) esas numaralı Kanun Teklifi'ni geri çekme önergesinin oylamasının tekrarındaki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 459-461 Ham Tutanak AK Parti
5 58 19/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Komisyona iade edilmesine gerek olmadığı yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 339-341 Ham Tutanak AK Parti
5 59 20/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, İç Tüzük'ün 73'üncü maddesi uyarınca kanun tekliflerinin havalesine itiraz yapılamayacağına yönelik tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 28-31 Ham Tutanak AK Parti
5 59 20/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, İç Tüzük'ün 73'üncü maddesinin son fıkrasıyla ilgili uygulamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 65-67 Ham Tutanak AK Parti
5 59 20/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının görevlendirmesi olmadan birleşimi yönettiği gerekçesiyle bu tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 323-325 Ham Tutanak AK Parti
5 60 21/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, İç Tüzük'ün 63'üncü maddesi çerçevesinde çalışma usullerine uymadığı gerekçesiyle bu tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 466-469 Ham Tutanak AK Parti
5 60 21/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, İç Tüzük'ün 58'inci maddesine göre söz isteyen Hasip Kaplan'a söz vermemesine yönelik tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 45-49 Ham Tutanak AK Parti
5 62 23/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, Komisyon ve Hükûmet yetkililerinin Genel Kurulda hazır bulunmamasına rağmen 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 15'inci maddesinin açık oylama işlemine devam ederek sonucunu açıklamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 649-652 Ham Tutanak AK Parti
5 62 23/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Genel Kurulun 21/2/2015 tarihli 60'ıncı Birleşiminde söz ve karar yeter sayısı taleplerinin karşılanmadığıyla ilgili başvurusunu ve 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 110'uncu maddesinin 1'inci maddesinden önce görüşülmesine dair önergesini işleme almamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 327-329 Ham Tutanak AK Parti
5 62 23/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, Bingöl Milletvekili İdris Baluken'in 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde vermiş olduğu önergeleri işleme almamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 367-370 Ham Tutanak AK Parti
5 62 23/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'na İçişleri Komisyonunda eklenen maddelerin gerekçeleri raporda yer almadığı hâlde eksik rapor üzerinden görüşmelere devam etmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 481-483 Ham Tutanak AK Parti
5 62 23/02/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun 684 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 12'nci maddesinin 11'inci maddesinden önce görüşülmesine dair önergesini işleme almamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 348-351 Ham Tutanak AK Parti
5 69 04/03/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Şükran Güldal Mumcu'nun, HDP grup önerisinin görüşülmesi sırasındaki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 98-100 Ham Tutanak AK Parti
5 72 09/03/2015 İç Tüzük'ün 58'inci maddesine göre söz alarak 69'uncu Birleşimdeki beyanların düzeltilmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 198-202 Ham Tutanak AK Parti
5 72 09/03/2015 BDP Grubu adına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin Genel Kurulda görüşülmesini talep eden HDP grup önerisinin görüşülmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 79-81 Ham Tutanak AK Parti
5 74 11/03/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşener'in HDP grup önerisinin görüşmeleri sırasında konuşan hatibi uyarmamasıyla ilgili tutumunun İç Tüzük'ün 66'ncı maddesine uygun olup olmadığı hakkında 94-98 Ham Tutanak AK Parti
5 77 16/03/2015 688 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne Komisyon görüşmeleri sırasında yeni maddeler ihdas edildiğinden, teklifin maddelerine geçilmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda Başkanlığın tutumu hakkında 351-354 Ham Tutanak AK Parti
5 84 26/03/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, 705 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne 28'inci maddesinden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasına ilişkin önergenin işleme alınması yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 187-190 Ham Tutanak AK Parti
5 84 26/03/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, 688 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne 35'inci maddeden sonra gelmek üzere yeni madde ihdasına ilişkin İçişleri Bakanı tarafından verilen önergeyi işleme almasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 642-644 Ham Tutanak AK Parti
5 84 26/03/2015 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un, 684 ve 684'e 1'inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 389-397 Ham Tutanak AK Parti
5 87 31/03/2015 Raporun eksik olduğu itirazına rağmen 706 sıra sayılı Kanun Teklifinin'nin görüşmelerine devam edilmesi yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında 129-132 Ham Tutanak AK Parti
YENİDEN GÖRÜŞMELERİ YAPILAN TASARILAR / TEKLİFLER (TEKRİRİ MÜZAKERE)
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 102 03/05/2012 TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARI VE TEKLİFİ Basılmış Tutanak AK Parti

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki